Informatie management & technologie

Governance van artificial intelligence

Door Erik Beulen | 27 januari 2023 | 1 min lezen

Veel organisaties maken binnen de komende twee jaar de omslag van proefprojecten naar het operationaliseren van kunstmatige intelligentie. Als manager Digitale Transformatie zit jij daar middenin. Jij schept de kaders, besluit met welke partners je organisatie in zee gaat en adviseert de directie bij het nemen van de juiste beslissingen daaromtrent. Ook de inrichting van governance van kunstmatige intelligentie is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Governance die leidt tot verantwoorde, doelgerichte en rechtmatige kunstmatige intelligentie, voorkomt verkeerde beslissingen en niet onbelangrijk, het schept de kaders voor ethisch gebruik van de informatietechnologie. 

Wetenschappelijk onderbouwde handvatten

TIAS-hoogleraar Erik Beulen, verantwoordelijk voor de TIAS Executive Master Informatie Management en Digitale Transformaties (MIMDT), deed onderzoek met Albert Plugge en Jos van Hillegersberg naar de inrichting van governance bij outsourcing van kunstmatige intelligentie. 

Samenvatting

Naar verwachting zal het outsourcen van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) een aanzienlijke impact hebben op organisaties, met name gezien de krapte op de arbeidsmarkt waar het gaat om AI-expertise. Er bestaat echter geen onderzoek naar de mate waarin formeel en relationeel bestuur gevolgen hebben voor leveranciers van informatiesystemen die AI-diensten aanbieden. In het kader van verkennend onderzoek onder acht leveranciers en twee marktonderzoekadviesbureaus zijn 18 interviews met deskundigen afgenomen. Hieruit wordt duidelijk wat de invloed is van formeel contractueel en relationeel bestuur op het outsourcen van AI. 

De resultaten laten verschillende vormen zien van contractuele modellen, die in sommige gevallen specifiek aan de behoeften van klanten tegemoetkomen. Denk bijvoorbeeld aan resultaatgebaseerde, ervaringsgestuurde servicelevel agreements. Het onderzoek toont aan dat formeel bestuur en relationeel bestuur bij het outsourcen van informatiesystemen (IS) elkaar aanvullen wanneer klanten en leveranciers gezamenlijk kunstmatige intelligentie ontwikkelen. 

Voor het onderzoek is het model voor bestuur bij outsourcen van Lioliou et al. aangepast. Ook is het psychologisch contract dat in dit model wordt benadrukt, meegenomen. De studie maakt duidelijk dat bij het outsourcen van kunstmatige intelligentie de focus verschuift van een transactioneel naar een relationeel type outsourcingovereenkomst. Daarnaast draagt de combinatie van mechanismen van formeel en relationeel bestuur positief bij aan IS-bestuur. De studie bevestigt ook dat het innovatieve karakter van kunstmatige intelligentie bij het outsourcen ervan een positieve invloed heeft op het psychologisch contract.

Download de publicatie

De publicatie van het onderzoek biedt je wetenschappelijk onderbouwde handvatten om de governance van kunstmatige intelligentie binnen jouw organisatie vorm te geven.

Download de publicatie

Auteurs: Erik Beulen (als hoogleraar verbonden aan TIAS Business School), Albert Plugge en Jos van Hillegersberg.

Groeien met uitdagend onderwijs bij TIAS: een top-ranked business school

Je wilt je blijven ontwikkelen om impact te creëren en te anticiperen op de snel veranderende wereld. Een programma volgen bij TIAS School for Business and Society betekent dat je het maximale uit jezelf en je beschikbare uren haalt.

Onze visie op leren

Brochure TIAS School for Business & Society

Meer lezen over TIAS School for Business & Society? Bekijk onze brochure.