Accounting, finance & control

Beter beslissen door anders naar cijfers te kijken

7 maart 2016 | 2 min lezen

"Als het om cijfers gaat, wordt vaak gedacht: ik heb iets uitgerekend, dus ik weet nu hoe het zit. Zo werkt het dus niet." Aan het woord is prof. dr. Jos Blommaert, verbonden aan de Masterclass Financieel Management van TIAS. Deze driedaagse masterclass leert deelnemers de taal en concepten voor scherpe financiële analyses. "In deze Masterclass probeer ik te bereiken dat deelnemers anders naar cijfers gaan kijken."

Voor wie is de Masterclass bedoeld?
Voor iedereen die het gesprek wil kunnen aangaan over financiën. Die de goede vragen wil kunnen stellen aan financiële professionals. Deelnemers denken vaak dat de Masterclass draait om allerlei rekenkundige modellen en dat ze niet genoeg voorkennis hebben. Maar ik probeer te laten zien dat finance een kwestie van logisch redeneren is. Iedereen weet er veel meer vanaf dan men denkt. Je moet vooral met een goede instelling komen en openstaan voor nieuwe kennis.

De Masterclass heeft een praktische insteek, maar is er ook aandacht voor strategie?
Strategie is juist het vertrekpunt. Het begint met vragen: wat wil je eigenlijk? Wat is je strategie, je missie? Want dat bepaalt hoe je naar cijfers moet kijken. Ik heb daar een 4-stappen model voor, een denkkader waarmee je naar cijfers kunt kijken. We richten ons wel op wat mensen in de praktijk tegenkomen maar deelnemers gaan zeker niet met een boodschappenlijstje naar huis. Financiële begrippen en operationele vaardigheden komen op een heel efficiënte manier aan bod. Daarna gaat het erom dat je snel naar een heel hoog niveau stijgt.

Hoe bereik je dat?
Ik probeer duidelijk te maken dat financiële cijfers méér zijn dan technische grootheden. Mensen denken vaak: ik heb het uitgerekend dus ik weet nu hoe het zit. Dat is niet zo. Vaak wordt niet gekeken naar de kwaliteit van cijfers, terwijl die heel bepalend is voor hoe je daarmee moet omgaan. De manier waarop je goodwill verwerkt, bijvoorbeeld, heeft een hele grote invloed op de cijfers. Dat geldt ook voor hoe je waardeert. Neem je oude prijzen of nieuwe prijzen, hoe schrijf je af. Wat doe je met je voorzieningen? Die kwaliteit is een belangrijke factor om bij stil te staan. Eigenlijk gaat het om de vraag: wat valt er nou te zien? Wijzen die cijfers dezelfde richting uit of zeggen ze iets anders? Als je dat weet, kun je beter oordelen en beslissen. In de Masterclass geef ik allerlei voorbeelden om dat duidelijk te maken.

Is er veel interactie tijdens de Masterclass?
Aanvankelijk denkt iedereen: ik heb dat begrip niet, ik houd mijn mond maar. Na een paar uurtjes is die drempel weg en dan krijg je zo’n mooie input. Dan zie je dat mensen die allemaal een andere achtergrond hebben, met elkaar in gesprek gaan. Die interactie vind ik heel belangrijk. Ik stimuleer deelnemers om veel van hun eigen omgevingen in te brengen. Vanzelfsprekend werken we ook aan opdrachten, in groepjes of plenair, en gaan deelnemers oefenen om de kennis toe te passen op hun eigen situatie.

Wat heb je geleerd nadat je deze Masterclass hebt gedaan?
Deelnemers zullen beter in staat zijn om te begrijpen wat er op financieel terrein gebeurt en daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Wat ik probeer te bereiken, is dat ze na afloop een bepaalde attitude hebben, waarbij ze anders naar cijfers kijken en dat ook meenemen in hun dagelijkse praktijk. Als dat je lukt, kun je aan de hand van die cijfers bepaald bedrag aflezen van mensen. Maar veel sterker nog is: je kunt dan gedrag van mensen kunt beïnvloeden, en daarmee van organisaties. In die attitudeverandering zit de toegevoegde waarde van de Masterclass. Je krijgt geen Tomtom mee maar een kompas waarmee je leert omgaan. Aan het einde van de Masterclass wil ik niet afronden maar de deur juist open zetten, zodat mensen daarna op een andere manier het gesprek over financiën kunnen aangaan met collega’s.

Prof. dr. Jos Blommaert is verbonden aan de Masterclass Financieel Management van TIAS.

Masterclass Financieel Management

Wilt u gedegen inzicht krijgen in financieel management en uw managementbeslissingen beter onderbouwen met scherpe analyses? Volg dan de Masterclass Financieel Management.

Lees meer over deze masterclass.

Relevante artikelen