Agenda01

One Day Masterclass Lean Operations in de Zorg

Kwaliteitsverhoging, kostenverlaging en een hogere tevredenheid van uw klanten en medewerkers. Deze one day masterclass gaat in op de optimalisatie en financiën van het zorg(productie)proces enerzijds en de borging van kwaliteit en customer intimacy die een zorginstelling vraagt anderzijds. 

Details en programma

Kwaliteitsverhoging, kostenverlaging en een hogere tevredenheid van uw klanten en medewerkers

Deze one day masterclass gaat in op de optimalisatie en financiën van het zorg(productie)proces enerzijds en de borging van kwaliteit en customer intimacy die een zorginstelling vraagt anderzijds. Deze elementen lijken ogenschijnlijke tegenstellingen van elkaar. Maar niets is minder waar. Kwaliteit van zorg staat vanzelfsprekend hoog de agenda van u en uw vakgenoten, toch zijn financiën vaak de drijfveer achter veranderingen in processen. Zorg dat u over de juiste kennis van zaken beschikt om deze elementen uitstekend tegelijk te realiseren!

Doelstellingen

Deze one day masterclass leert u om de bedrijfsvoering in uw zorgpraktijk te optimaliseren. U krijgt handvatten om direct kostenbesparende procesverbeteringen aan te brengen in uw zorgorganisatie. U weet te sturen op ‘lean’ en ‘agile’ processen tegen de kwaliteit en het resultaat waar de klant (in- en extern) om vraagt. Alle middelen en capaciteiten moeten zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet om op het juiste moment de juiste producten en diensten te kunnen leveren. Het gaat hierbij om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen, maar ook om kostenreductie.

Nadat u deze masterclass heeft afgerond:

 • Beweegt u zich moeiteloos in het spanningsveld tussen customer intimacy en operational excellence
 • Stemt u, met uw ontwikkelde kennis van integratie en taakafbakening, interne en externe processen op elkaar af
 • Komt u met uw kennis van planning, control, sturing en administratieve lastenverlichting tot professionele en doelmatige zorg.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor een brede groep zorgprofessionals, waaronder artsen en specialisten, bestuurders en management van ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zorgverzekeraars, GGZ, VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg) en start-ups en innovators in de zorgsector.

Personen die zich bezighouden met het welzijn van hun personeel en van hun patiënten / cliënten en betrokken zijn bij het proces van continue verbetering.
Van directeuren van zorginstellingen tot het operationele personeel en ondersteunende functies. Het betreft mensen werkende in zowel de "Cure" als "Care" instellingen

Deelnemers beschikken over een academische opleiding of HBO-achtergrond. Door de diversiteit van de groep is er veel onderlinge uitwisseling van ervaring en deskundigheid.

Professor

Prof.dr. Freek Aertsen
Informatie over Prof.dr. Freek Aertsen vindt u op deze pagina.

Direct toepasbaar en 'free consultancy'

 • U krijgt handvatten om direct kostenbesparende procesverbeteringen aan te brengen in uw zorgorganisatie. 
 • Door de kleinschaligheid in de klas (plm 15-20 deelnemers) en de mogelijkheid tot het vooraf inbrengen van eigen casuïstiek is de dag volledig toegespitst op uw eigen zorgorganisatie.
 • U spart met gelijkgestemden en aanwezige topexperts en komt tot nieuwe, betere inzichten en bruikbare oplossingen voor uw organisatie 
 • Laat u inspireren onder leiding van Prof.dr Freek Aertsen

Over TIAS

TIAS is de #1 business school van Nederland. Wij zijn een informeel lerende gemeenschap met een persoonlijke aanpak. TIAS beschikt over een kenniscentrum waarin onderzoek en onderwijs in de zorg samenkomen. De opleidingen zijn verankerd in de wetenschap, maar met een informatieve en praktische aanpak om uw zorgorganisatie te versterken. In onze kwalitatief hoogstaande opleidingsprogramma’s streven we naar baanbrekende oplossingen voor uw organisatie.

Programma One Day Masterclass

Ochtend
09.30-12.30 uur

Proces ontwerp, planning en besturing

Integrale planning in de zorg: vraag – capaciteit - financiën

 • Zorgvraagvoorspelling: nut en noodzaak
 • Capaciteitsplanning inclusief het organiseren van flexibiliteit
 • Flexibilisering van arbeid om een sterk fluctuerende marktvraag te
  kunnen volgen
 • Optimaliseren van productieafspraken met zorgverzekeraars
 • Financiële planning: budget en rolling forecast
 • Case: Medisch Centrum Zuidoost (fictief ziekenhuis)

Middag
13.30-17.00 uur

Uitvoering & Operational Excellence

 • Theoretisch kader / definities
 • Instrumenten voor excellent opereren
  • Lean
  • 6Sigma
  • ToC
 • Verschillen / overeenkomsten
 • Toepassingsgebieden
 • Gestructureerde verbeteraanpak voor zorgorganisaties
 • Voorbeelden

Deze dag geeft op 3 niveaus inzicht in de theorie en praktijk van het managen en verbeteren van het primaire zorg productie proces: (1) ontwerp, (2) planning en aansturing en (3) uitvoering. Per thema wordt vanuit een theoretisch kader de aansluiting gezocht met de dagelijkse problemen en uitdagingen van de deelnemers om zo praktische handvaten te geven om zorgprocessen te verbeteren. Deze zijn gebaseerd op succesvolle implementaties in zowel care & cure en ervaringen uit andere sectoren.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over deze one day masterclass? Neem contact op met Ineke Visser, tel.: +31 13 466 86 55, i.visser@tias.edu

Uw investering

De investering voor deze one day Masterclass Lean Operations in de Zorg bedraagt: € 890,- (excl. btw) per persoon voor alumni van TIAS School for Business and Society en leden van Skipr. Bent u géén alumi-lid van TIAS én ook geen lid van Skipr dan bedraagt de investering € 990,- (excl. btw) per persoon. Wilt u zich inschrijven, gebruik dan de groene aanmeldknop op deze pagina.

Ook interessant voor u

One Day Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg
Het brede domein van gezondheidszorg is sterk in beweging. Grote koerswijzigingen vragen om vernieuwing. Vernieuwing in de zorg vraagt om anders organiseren. Wat betekent dit voor de organisatie van uw instelling, afdeling of maatschap? Hoe zorgt u voor een effciënte en flexibele zorgorganisatie? Meer informatie? Bekijk de website.

ABAN-punten
Deze masterclass is geaccrediteerd door het ABAN. Wenst u ABAN-punten te ontvangen, gelieve dit kenbaar te maken aan uw program manager Anja Spin via a.spin@tias.edu. 

Wenst u beide masterclasses te bezoeken (one day Masterclass Lean Operations in de Zorg én One Day Masterclass Strategische Heroriëntatie in de Zorg)? Neem dan voor een passend prijsvoorstel contact op met Ineke Visser: tel.: +31 13 466 86 55, i.visser@tias.edu.

Datum en locatie

4 december 2015 09:30 - 17:00
Utrecht Kroonstraat 50 3511 RC Utrecht Nederland Routebeschrijving
Contact
Sanne Aarts-Burgmans
Sanne Aarts-Burgmans
Programma-adviseur
+31 13 466 3979