Executive Master of IT-Auditing (EMITA)

NEW_ITAu_2019
Locatie en startdatum
Tilburg: 
13 november 2020
Studieduur
2,5 jaar
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 26.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
NBA
Talen
Nederlands 
Accreditatie/titels
MSc, RE (via NOREA)

Doorgroeien als professional in IT-auditing

Wil je je verder ontwikkelen op het gebied van IT-auditing? Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste IT-ontwikkelingen, regelgeving en financiële vraagstukken? Wil je beter leren samenwerken met andere disciplines, je klanten en je collega’s? Deze tijd vraagt om bekwame IT-auditing professionals met diepgaande kennis op het gebied van cyber security, business processing, data analytics en auditing vaardigheden. 

De Executive Master of IT-Auditing sluit aan op deze ontwikkelingen door academische kennis te vertalen naar praktijkgerichte cases die aansluiten bij de verantwoordelijkheden die een IT-auditor heeft:

    
 • Het doorgronden van de behoefte van de opdrachtgever
 • Het objectief en professioneel uitvoeren van IT-audit werkzaamheden
 • Het toepassen van de juiste auditmethodes
 • Begrijpelijk rapporteren en toelichten van de uitkomsten van het onderzoek
 • Verantwoording voor gemaakte keuzes afleggen aan stakeholders, conform de Gedragscode.

Waarom deze opleiding?

 • Leer de beveiliging, efficiëntie en effectiviteit van IT te beoordelen
 • Krijg inzicht in de ontwikkelingen in het internationale IT-audit vakgebied
 • Zet theoretische kennis in en draag bij aan IT-auditonderzoek
 • Pas nieuwe kennis en vaardigheden direct in je eigen dagelijkse praktijk toe
 • Ontwikkel je communicatieve vaardigheden en presentatietechnieken
 • Realiseer een netwerk met andere IT-audit professionals

Maatwerk

Studeren bij TIAS betekent studeren op maat. Met onze maatwerk adviestrajecten anticiperen we op jouw persoonlijke behoeften en die van jouw organisatie. Deelnemers van de Executive Master of IT-Auditing hebben de mogelijkheid te kiezen voor één van de twee specialisaties, Cybersecurity of Data & Analytics.

Degree

Bij succesvolle afronding van het programma ontvang je de EMITA-titel (Executive Master of IT-Auditing; EMITA). Het gaat om een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd (academisch) masterdiploma. Dit diploma geeft het recht om de titel EMITA (achter de naam geplaatst) dan wel de graad MSc (achter de naam geplaatst) te voeren. Dit diploma is tevens erkend door de Nederlandse Orde van Register IT-auditors (NOREA). Je mag je inschrijven in het NOREA-register, en na drie jaar IT-auditing ervaring ook nog de titel RE voeren. De TIAS IT-Auditing opleiding is NOREA geaccrediteerd. NOREA is de beroepsorganisatie voor IT-auditors.

Meer informatie vind je op de website van NOREA:https://www.norea.nl/re-worden

Ben je Registeraccountant? Dan kun je de opleiding verkort doen. Je betaalt dan ook een lagere prijs voor het programma.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Tilburg: 
13 november 2020
Studieduur
2,5 jaar
Studielast
12-15 uur per week
Kosten
€ 26.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren
NBA
Talen
Nederlands 
Accreditatie/titels
MSc, RE (via NOREA)

Inhoud programma

Na afloop van deze IT-auditor opleiding ben je in staat om:

 • de juiste auditing standaarden toe te passen van zowel nationale als internationale auditingorganisaties (IFAC, ISACA en NOREA);
 • een real-life audittraject uit te voeren in je organisatie, van acquisitie tot rapportage en toelichting;
 • helder, professioneel en effectief met je opdrachtgevers te communiceren;
 • een belangrijke rol te spelen in (internationaal) IT-auditonderzoek;
 • de beveiliging, efficiëntie en effectiviteit van IT te beoordelen;
 • relevant te zijn voor ook de nieuwe ontwikkelingen in het werkveld zoals robotics, trusted analytics, Blockchain en cloud computing.
  

De opleiding is sinds de start in 1988 geaccrediteerd door NOREA en al 5 jaar geaccrediteerd als volwaardige Master of Science opleiding door de NVAO. Sinds 2017 zijn specialisatietrajecten in Cybersecurity en Data & Analytics onderdeel van het programma.

Modules

 • Voorbereidingsmodule
 • Business Process Control Analysis
 • Business Process Control Design
 • IT-Auditing Fundamentals
 • Business Research Methods
 • Management of IT
 • Keuze uit één van de specialisaties:
  • Cyber Security
  • Data & Analytics
 • Comprehensive IT-Auditing
 • Master thesis
Uniek is de afsluitende masterthesis met een groepsgewijze uitvoer van een IT-audit opdracht. Bij deze opdracht worden de cursisten individueel beoordeeld, nadat in groepen van drie personen een IT-auditopdracht is verworven en uitgevoerd. Vaak is een van de cursisten werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever. Dit project dient te worden uitgevoerd als een normale IT-Auditingopdracht die wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge rapportage aan de opdrachtgever. 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Onder leiding van de Academic director professor dr. Rob Fijneman RE RA is een uniek docententeam samengesteld met een goede mix van academisch en praktijkinzicht. De Academic director werkt nauw samen met de hoofddocenten en de programma manager van TIAS. Er is zeer direct contact tussen de deelnemers onderling en met het docententeam. 

Academic Director

Rob Fijneman
Rob Fijneman
Full Professor
Rob Fijneman is sinds 1997 verbonden aan de Economische Faculteit, departement Accounting & Auditing van Tilburg University. Hij heeft zijn opleidingen aan Tilburg University doorlopen. Na afronding van de studie Bestuurlijke Informatiekunde in 1986 heeft hij vervolgens de postdoctorale opleiding Accountancy en IT-Auditing gevolgd. In 1999 is hij... » lees meer

Docenten

Erik Beulen
Erik Beulen
Professor
Prof. dr. Erik Beulen is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Academic Director van de Deeltijd Master Informatie Management MSc. Verder is hij verbonden aan de Manchester Business School, waar hij het vak Disruptive Technologies verzorgd. Daarnaast is hij als director werkzaam voor Alvarez & Marsal. Ook is hij bestuurslid van het... » lees meer
Peter Kornelisse
Peter Kornelisse
Associate Partner
Peter Kornelissen ondersteunt organisaties tegen veiligheids- en privacyrisico's, rekening houdend met mensen, cultuur, bestuur, processen en... » lees meer
Martijn Dekker
Martijn Dekker
Chief Information Security Officer
Martijn Dekker is begin 2010 benoemd tot Chief Information Security Officer (CISO) van ABN AMRO en in 2014 werd hij managing director. In zijn rol als CISO is Martijn verantwoordelijk voor het definieren, bewaking en implementatie van de informatie beveiliging strategie. Deze omvat identity & access management, security operations, e-fraud... » lees meer
Egge van der Poel
Egge van der Poel
Freelance Data Scientist
Egge van der Poel is een beta met een alfarandje. Gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica (lees: hele kleine deeltjes) met daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij heeft een nieuwsgierige aard en een passie voor communicatie. Hij past niet makkelijk in hokjes en gebruikt die eigenschap om bruggen te... » lees meer
Wim Pauw
Wim Pauw
Adviseur Non Financial (Operational) Riskmanagement & Interim
Als zelfstandige en daarvoor in loondienst bij diverse grote financiële dienstverleners ben ik als project-, lijn- en change manager verantwoordelijk voor (Non Financial) Risk en Compliance en het optimaal laten werken van de three lines of defense. Ik doe dat op een creatieve manier met heldere communicatie en met oog voor het gehele palet aan... » lees meer

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Deelnemersprofiel

De achtergrond van deelnemers aan de Executive Master of IT-Auditing is divers: IT-auditors, maar ook informatiekundigen, accountants, IT-managers, kwaliteitsmanagers en risk managers. Door de variatie in beroepspraktijken profiteer je van de interessante wisselwerking tussen jou en je collega’s in het programma. Zo krijg je de kans om met het spectrum aan ervaring van je groepsgenoten je verder te ontwikkelen in IT auditing.

Ben je accountant of controller? Door deelname aan de Executive Master of IT-Auditing behaal je NBA PE-uren.

Toelatingseisen

 • Een universitaire opleiding of een relevante hbo-opleiding
 • Succesvolle afronding van de benodigde onderdelen van de premaster

Vrijstellingen

 • Afgestudeerde registeraccountants (RA) hebben vrijstelling voor de eerste twee modules 'Business Process Control Analysis' en ‘Business Process Control Design’. Dat betekent dat de opleidingsduur niet tweeëneenhalf, maar twee jaar bedraagt. Als registeraccountant krijg je 20 procent korting op de programmaprijs. Neem voor meer informatie hierover contact op met de programma-adviseur.
 • Overige vrijstellingen worden altijd per persoon bekeken en dienen officieel te worden aangevraagd bij de examencommissie. 

Intakegesprek

Voorafgaand aan de inschrijving zal een intakegesprek plaatvinden met de Academic Director Rob Fijneman. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en bedoeld om te bepalen of het programma aansluit bij jouw wensen en ambities en of je binnen de doelgroep van het programma past. Als je op basis van de intake wordt toegelaten, ontvang je een bevestiging van toelating en een inschrijfformulier waarmee je deelname bevestigd kan worden.

Examinering

Tentamens en een paper + slotopdracht. Het programma wordt afgesloten met een uit te voeren IT-auditopdracht. De gehele cyclus van opdrachtverkrijging tot opdrachtrapportage en dossiervorming wordt doorlopen. Nadrukkelijk moet bij de uitvoering van de slotopdracht ook een verantwoording plaatsvinden van de gevolgde onderzoeksmethodiek.

Kosten

De programmaprijs bedraagt € 26.000,- (fiscaal aftrekbaar). Afgestudeerde Registeraccountants krijgen vrijstelling voor twee modules en betalen € 20.800,-.

Bijkomende kosten:

 • Literatuur à € 1.500,-
 • Indien van toepassing: kosten voor de premaster.

Fiscale aftrek studiekosten

Je kunt als werknemer of als zelfstandig ondernemer in veel gevallen gebruikmaken van de fiscale aftrek van studiekosten. Voor werknemers gaat het dan om de persoonsgebonden aftrek, voor zelfstandig ondernemers is er de fiscale aftrek voor studiekosten. Lees onze flyer met handige tips over het financieren van studie en bijscholing. 

 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Door de Executive Master of IT Auditing verrijkt je niet alleen jouw kennis en vaardigheden, je bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.

 • Jeroen Meulendijks
  Manager en senior IT-auditor VanderBeecken
  "Met de Executive Master of IT-Auditing op zak ben ik breder inzetbaar geworden. Vanuit zowel de managementkant als de auditkant kan ik nu naar een organisatorisch probleem kijken. Al vanaf de eerste module kun je zaken toepassen in de praktijk. Het heeft ervoor gezorgd dat ik uitdagender werk aankan. Zowel op het gebied van advisering als audits."
 • Mike van Bussel
  IT auditor bij Rabobank Nederland

  Tweedejaars deelnemer van de Executive Master of IT-Auditing: "Door mijn achtergrond in technische bedrijfskunde en business information systems had ik bij aanvang van de opleiding IT-Auditing aan TIAS een heel scala van invalshoeken om uitdagingen in organisaties aan te vliegen. Deze verschillende invalshoeken stelden mij in staat om meer mee te nemen in mijn analyses dan enkel het voor de hand liggende.
  Mijn opleiding aan TIAS heeft daar nog een bijzonder belangrijke invalshoek aan toegevoegd. Waar ik voorheen veel focus plaatste op procesverbeteringen en optimalisatie ben ik nu in staat om een risicoblik op de organisatie los te laten en maatregelen te ontwerpen waarmee deze risico’s effectief worden weggenomen. In de klas met gelijkgestemden met ieder hun eigen achtergrond, komt de diversiteit onder leiding van ervaren docenten goed tot zijn recht. De veelal praktische kennis kan ik direct in de praktijk toepassen en dat maakte het leerproces alleen maar mooier. Al met al zou ik de wijsheden die ik mee heb gekregen voor geen goud meer willen missen."

 • ita-DraaijerAnna
  Anna Draaijer
  Senior Consultant bij IT Assurance & Advisory

  “Door de opleiding heb ik andere inzichten gekregen in actuele onderwerpen als bescherming van persoonsgegevens en cybersecurity. Deze inzichten helpen me verder in mijn dagelijkse werkzaamheden als IT-auditor.” zegt IT-auditing alumna Anna Draaijer.

 • ita-Freek
  Freek van der Ploeg
  IT-auditer FIOD-Belastingdienst

  Alumnus Freek van der Ploeg vertelt over de Executive Master of IT –Auditing en waarom hij gekozen heeft voor deze master.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Marjolein Marijnen
Marjolein Marijnen
Program Advice

Inspiration Evening

Meld je nu aan voor de Inspiration Evening in Utrecht op 21 januari 2020

aanmelden