TIAS

Daan Roosegaarde: Landscapes of the future

8 januari 2019
DaanRoosegaarde
Daan Roosegaarde (1979) is een Nederlandse uitvinder, ontwerper, kunstenaar en ondernemer. Hij studeerde cum laude af aan de Academie voor Kunst en Industrie AKI Enschede en staat sinds 2007 aan het hoofd van Studio Roosegaarde, waar hij samen met ingenieurs en designers ‘landschappen van de toekomst’ creëert. Zijn werk kenmerkt zich door de interactie tussen mens, technologie en kunst. Met zijn projecten wil Roosegaarde techniek en gevoel bijeenbrengen. 

Daan haalt inspiratie uit geschenken van de natuur om globale en sociale kwesties te tackelen die een effect hebben op zowel de maatschappij als het bedrijfsleven, zoals duurzaamheid, veiligheid, luchtvervuiling en meer. ‘Door nieuwe koppelingen te maken, wordt het onmogelijke mogelijk’, aldus Roosegaarde. 

Met iconische projecten zoals de Smog Free Tower (oplossing voor het luchtvervuilingsprobleem in grote steden) en de Smart Highway (interactieve en duurzame snelwegen) levert Studio Roosegaarde een bijdrage aan een betere samenleving. Techniek en design worden gebruikt om mensen na te laten denken over de toekomst.

Creating Shared Value

Met zijn projecten maakt Roosegaarde impact op de samenleving en draagt hij bij aan oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd. TIAS School for Business and Society handelt vanuit dezelfde kernwaarden. Bij TIAS werken we vanuit de gedachte dat economisch succes en maatschappelijke vooruitgang hand in hand gaan; business en society kunnen niet zonder elkaar. Business, overheden en samenleving hebben de uitdaging om in co-creatie oplossingen te realiseren. Daarom staat bij TIAS het concept ‘Creating Shared Value’ centraal.