Strategy, Innovation & Leadership LAB

Een duurzame supply chain? Zoek balans tussen kosten, duurzaamheid en service

28 juli 2015

Een groene supply chain hoeft niet kostenverhogend te zijn, maar door naar de driehoek: kosten, service en duurzaamheid te kijken, kunnen bedrijven wel de juiste balans vinden. Dat zegt Tarkan Tan, associate professor. Hij verzorgt colleges in de module ‘Green Supply Chain’ van de TIAS Master of Operations and Supply Chain Excellence. 

Beeld: © Nationale Beeldbank

“Duurzaamheid is allereerst een belangrijk thema om te zorgen dat de planet waarop we leven behouden blijft. Maar er zijn ook andere redenen voor bedrijven om zich met duurzaamheid in de supply chain bezig te houden”, antwoordt de associate professor op de vraag waarom duurzaamheid een belangrijk thema is in de logistiek. Allereerst is er veel druk bij bedrijven om duurzaam te zijn in de logistieke keten. Niet alleen vanuit de consument, maar ook B-to-B. “Kijk maar naar een bedrijf als Walmart, zij screenen hun leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Als een bedrijf niet aan de voorwaarden kan doen, dan kan het einde verhaal zijn voor de samenwerking.” Bovendien zijn er regels- en wetgeving waar veel bedrijven aan moeten voldoen, bijvoorbeeld het EU Emissions Trading System (EU ETS). “Dat zorgt ervoor dat de uitstoot van koolstof gewoon geld kost.” En dan is er ook de druk van environmental groepen. “Initiatieven zoals het Carbon Disclosure Project (CDP) krijgen wereldwijd meer aandacht en steun.”

Meer weten over de module ‘Green Supply Chain’ die deel uit maakt van de TIAS Master of Operations and Supply Chain Excellence. Download de brochure.

Lobbykracht

Hoewel er vanaf 1997 globale meer aandacht is voor duurzaamheid door het Kyoto-protocol is de aandacht de laatste jaren wel wat verslapt, zegt de professor. “De wereldwijde crisis in 2008 heeft ervoor gezorgd dat er toch weer meer naar de kosten gekeken wordt. Door lobbykracht is het protocol wat losser geworden. Dat is jammer, want nu is de prijs voor koolstofuitstoot eigenlijk te laag.” 

Omdat veel bedrijven moeten betalen voor koolstofuitstoot, kan een duurzame keten goedkoper zijn. Maar een groene logistieke keten levert niet altijd geld op, zegt Tan. “Hoewel de eerste stappen die een bedrijf zet, vaak ook kostenbesparend zijn. Een ander productontwerp met minder materiaalgebruik dat ook beter is voor het milieu of een bedrijf kiest voor langzamere transportmodus die ook goedkoper is. Elk bedrijf moet daar zijn eigen afweging in maken.” Dat kan aan de hand van de driehoek: kosten, service en duurzaamheid, leert Tan de deelnemers van zijn colleges. “Door op een kwantitatieve manier naar duurzaamheid te kijken, kunnen bedrijven goed inschatten wat de invloed is op een supply chain en betere besluiten nemen.”

Tijdens de colleges gaat Tan in op de verschillende thema’s rondom green supply chains, denk bijvoorbeeld aan verantwoordelijk inkopen, grondstoffen schaarste, groene logistiek, life cycle assessment, closed-loop supply chains, effecten van milieu regelgevingen en carbon leakage. Tan: “In dat laatste geval kiezen bedrijven bijvoorbeeld ervoor om een product op een andere plek te fabriceren, omdat  een lokale koolstofuitstoot regelgeving deze aantrekkelijker maakt. “Als de productie van een gecontroleerd gebied naar een ongecontroleerd gebied wordt verplaatst, kunnen allereerst emissies stijgen omdat de energie- of productieprocedures in het ongereguleerde gebied zwakkere wettelijke eisen hebben of minder up-to-date technologie gebruiken. En ten tweede is er extra uitstoot van het transport. Gevolg is dat de emissies door offshoreproductie kunnen resulteren in een verhoogde totale netto emissie.” 

Ook een Green Suppy Chain?
De module ‘Green Supply Chain’ maakt deel uit van de TIAS Master of Operations and Supply Chain Excellence. Download de brochure voor meer informatie over deze opleiding.

Relevante Artikelen