Strategy & Leadership

Optimalisatie van groeiactiviteiten

10 januari 2014 | 1 min lezen

Waarom slagen bedrijven als Cisco en Dow Chemical in meer dan 70 procent van hun groeiactiviteiten terwijl veel andere bedrijven falen in het leeuwendeel ervan? Bedrijven dienen te investeren in vaardigheden om hun organisatie optimaal te laten groeien. Hoewel bedrijven een groot deel hun groeipotentie controleren, wordt vaak een suboptimale vorm van groei gekozen en missen ze de vaardigheden om allianties en overnames te laten slagen.

Dat zegt hoogleraar Strategy and Corporate Growth Koen Heimeriks verbonden aan TIAS School for Business and Society. Heimeriks spreekt hierover tijdens zijn inaugurele rede ‘Grow or Grieve: Understanding Corporate Development Capabilities’ op vrijdag 17 januari 2014.

Bedrijven zouden bij elke groeiactiviteit dienen te bedenken wat de juiste vorm van groei is. Heimeriks onderscheidt drie vormen van groei of ‘corporate development’: organische groei (augment), allianties (ally) en overnames (acquire). Over het algemeen zijn bedrijven zich bewust van de verschillende vormen van groei. Echter, alleen succesvolle bedrijven overwegen per keer welke vorm passend is en vertrouwen daarom vaak op een mix van de drie vormen van groei.

Vaardigheden voor verschillende groeiactiviteiten

Daarnaast investeren succesvolle bedrijven om vaardigheden voor verschillende groeiactiviteiten te ontwikkelen. Relevante ervaring is hierbij van belang. Minstens even belangrijk is het vastleggen van richtlijnen om opgedane inzichten te delen in de organisatie. Daarvoor zijn twee belangrijke randvoorwaarden. Allereerst hebben handboeken met richtlijnen beperkingen; in tegenstelling tot de fases van partnerselectie en evaluatie kan het vastleggen van richtlijnen in de partner management fase schadelijk zijn.

Ook dienen bedrijven die overnames plegen richtlijnen flexibel in te zetten, zegt Heimeriks. Organisaties die succesvol overnames doen, passen hun richtlijnen aan op basis van de specifieke risico’s van de betreffende deal. Met andere woorden, ze weten precies wanneer ze wel en niet de vastgelegde ervaring moeten toepassen.

Meer onderzoek naar corporate development

Heimeriks pleit voor meer onderzoek naar corporate development. In hoeverre kan individuele ervaring een substituut zijn voor handboeken met richtlijnen bij het slagen van allianties en overnames? In hoeverre helpt ervaring met ‘augment’ en ‘ally’ in het doen van succesvolle overnames? Helpt of hindert een afdeling corporate development bij het slagen van groeiactiviteiten?

Prof. dr. Koen Heimeriks is hoogleraar Strategy and Corporate Growth aan TIAS. Hij is gespecialiseerd in strategie, corporate growth en organisatieverandering. Zijn werk verscheen in tijdschriften als Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Management Studies, Long Range Planning, Strategic Management Journal en Strategic Organization.

Relevante artikelen