Strategy & Leadership

De diversiteit van alliantieportefeuilles

16 september 2013 | 1 min lezen

Voortbouwend op de organisatorische leertheorie bekijkt dit onderzoek of bedrijven leren om de diversiteit van alliantieportefeuilles te beheren. Ons argument is dat diversiteit van de alliantieportefeuille zowel voordelen als nadelen kan hebben voor de prestaties van deze portefeuilles. Onze theorie is vervolgens dat de relatie tussen diversiteit en prestatie wordt beheerst door de ervaringen van het bedrijf met samenwerkingsverbanden en diens capaciteiten om deze aan te gaan. Onze bevindingen slaan een brug tussen de voorheen afzonderlijke literaturen van diversiteit en leertheorie, en laten een kromlijnige relatie zien tussen diversiteit en prestatie. Bovendien, en belangrijker, leggen wij met behulp van enquêtegegevens enkele belangrijke processen bloot waardoor bedrijven leren om de diversiteit van alliantieportefeuilles te beheren.

Lees meer

Do Firms Learn to Manage Alliance Portfolio Diversity?, Geert Duysters, Koen Heimeriks, Elise Meijer, Boris Lokshin en Anna Sabidussi (2012) 

Relevante artikelen