Strategy & Leadership

Bijgeloof doet samenwerkingsverbanden wankelen

9 oktober 2013 | 1 min lezen

Vele onderzoeken concluderen dat hoe meer samenwerkingsverbanden een onderneming aangaat, hoe beter deze daarin wordt. Intuïtief lijkt dat logisch – maar het gaat niet altijd op.

Uit een onderzoek van Koen Heimeriks naar bijna 200 bedrijven, die collectief meer dan 3400 samenwerkingsverbanden waren aangegaan, blijkt dat de resultaten van bedrijven met de meeste ervaring gemiddeld slechter waren dan die van bedrijven met slechts matige ervaring, gemeten naar het percentage samenwerkingsverbanden dat de doelstellingen wist te behalen. Hoe komt dit?

Lees verder

Harvard Business Review: Superstition undermines alliances, Koen Heimeriks (2009) 

Relevante artikelen