Strategy & Leadership

Verandermethoden in de drinkwatersector

13 maart 2014 | 1 min lezen

Welke verandermethode is voor de drinkwatersector het meest geschikt? Die vraag beantwoordde Patrick van der Wens, Manager Bedrijfsbureau Productie bij Brabant Water, in zijn onderzoek ter afronding van de Executive Master in Public and Non-Profit Management. Brabant Waters is een van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland.
Als eerste stap inventariseerde van der Wens de verandermethoden die in de voorgaande jaren in de drinkwatersector waren toegepast. Hiervoor gebruikte hij de typologie van Homan.

Beeld: © Nationale Beeldbank

Homan hanteert in zijn boek Organisatiedynamica uit 2011 twee criteria voor de indeling van verandermethoden: de mate van spontaniteit en de inbreng van medewerkers (vocaliteit). Aldus onderscheidt Homan vier typen verandermethode: planmatig (1), participatief (2), natuurlijk (3) en generatief (4) (Zie afbeelding).Vervolgens beoordeelde Van der Wens elk type verandermethode aan de hand van twee criteria: de mate van succes en de mate van onrust onder de medewerkers.

Verander methoden Homan
Figuur 1.

In de drinkwatersector bleek de planmatige verandermethode de meest toegepaste methode. De natuurlijk verandermethode kwam het minst voor. De planmatige verandermethode bleek de meest succesvolle verandermethode al waren de verschillen met de andere methoden klein. De planmatige verandermethode bleek ook de meeste onrust onder de medewerkers te veroorzaken. De minste onrust kwam voor bij generatief veranderen. Van der Wens mocht dan ook concluderen dat generatief veranderen het meest geschikt is voor drinkwaterbedrijven. Deze methode is vrijwel even succesvol als de overige methoden maar leidt tot veel minder onrust onder de medewerkers.

Verandermanagers deelden deze conclusie van Van der Wens niet. Zij prefereren planmatig veranderen en nemen de onrust onder de medewerkers voor lief. Van der Wens vraagt zich af of zij deze preferentie kunnen blijven veroorloven. De toekomstige generatie medewerker vraagt meer invloed in verandertrajecten; invloed die nodig kan zijn mocht de dynamiek van de samenleving doordringen tot de (vooralsnog) stabiele waterleidingbedrijven.

In het volgende deel stelt Jenneke van Pijpen zich de vraag hoe cocreatie in de zorg zo kan worden georganiseerd dat kwaliteit van zorg wordt gerealiseerd.

Relevante artikelen