Sponsoren van het GovernanceLAB

Rabobank

Het GovernanceLAB van TIAS School for Business and Society is betrokken bij het monitoren van een nieuw implementatiemodel voor de governancestructuur van de Rabobank. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Mijntje Luckerath.

De Rabobank Groep is een in Nederland gewortelde internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. De Rabobank is actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening, internationaal vooral op de food- en agribusiness.
www.rabobank.nl

Van Spaendonck

Van Spaendonck is al langere tijd sponsor van het GovernanceLAB en sinds 1 februari 2015 financiert de organisatie ook de leerstoel Innovatieve Samenwerking. Deze leerstoel wordt bekleed door Prof. Dr. Ferry Koster en gaat over samenwerking binnen en tussen branches, sectoren en beroepen en het belang van deze samenwerking voor ondernemerschap en effectieve governance. Binnen het kenniscentrum ICOON worden deze thema’s bestudeerd aan de hand van verschillende deelonderzoeken, waaronder twee promotieonderzoeken en drie deelonderzoeken naar innovaties in de zorg, personeelsbeleid en diensten.
Van Spaendonck Groep werkt als een coöperatie bestaande uit verschillende organisaties, alle gericht op samenwerkingsverbanden van ondernemers en op dienstverleners die ondernemers ondersteunen, zoals branches en accountantskantoren.
www.vanspaendonck.nl

BMC Advies

BMC Advies is sponsor van de leerstoel ‘Multilevel governance van onderwijsorganisaties’. Deze leerstoel wordt bekleed door Prof. Dr. Edith Hooge en gaat over goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht en maatschappelijk ondernemerschap. 
BMC Advies is een gerenommeerd adviesbureau voor de publieke sector op het gebied van ovicoonerheid, onderwijs, zorg en woningcorporaties.
www.bmcadvies.nl

 

Consortium: Enexis/Essent/Gasunie

Een consortuim van drie bedrijven, namelijk Enexis, Essent en Gasunie, sponsoren bij TIAS de leerstoel ‘Corporate Governance van (voormalige) nutsbedrijven’, die wordt bekleed door Prof. Dr. Ir. Michiel Boersma. Enexis is een netbeheerder van gas en elektriciteit in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Essent is een energieleverancier die gas, elektriciteit en andere energieproducten levert aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Nederland en België. Gasunie is een Europees gas-infrastructuurbedrijf. Zij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.
www.enexis.nl
www.essent.nl
www.gasunie.nl

Vanderkruijs

GovernanceLABVanderKruijsVanderkruijs sponsort bij TIAS de leerstoel ‘Leiderschap in maatschappelijke ondernemingen’, die wordt bekleed door Prof. Dr. Theo Camps. Binnen deze leerstoel wordt bovendien een promotieonderzoek uitgevoerd door Drs. Morris Oosterling. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met de werving en selectie van leidinggevenden/ bestuurders binnen deze organisaties.
Vanderkruijs is een gespecialiseerd bureau voor search en selectie van eindverantwoordelijk management en bestuur van maatschappelijke ondernemingen, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en verzekeraars, universiteiten, hogescholen, ROC’s, woningcorporaties, kunst- en cultuurinstellingen, goede doelen, water- en energiebedrijven, openbaar vervoer, belangenorganisaties en ondernemingen met een coöperatieve structuur.

 

Stichting Social Venturing & Cooperative Entrepreneurship

De Stichting Social Venturing & Cooperatieve Entrepreneurship is sponsor van de gelijknamige leerstoel bij TIAS die wordt bekleed door Prof. Dr. Gert van Dijk. Op dit moment wordt de stichting gefinancierd door de Noaber Foundation, De Hoge Dennen en PGGM. De Noaber Foundation ondersteunt initiatieven die op een duurzame wijze transformaties in de samenleving tot stand brengen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en innovaties. De Hoge Dennen is de beleggings- en investeringsmaatschappij van de ondernemersfamilie De Rijcke. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie, opgericht door sociale partners uit de sectoren zorg en welzijn.  

 

Andersson Elffers Felix (AEF)

GovernanceLABAnderssonAEF is sponsor van het GovernanceLAB en AEF-senior management consultant Dr. Pieterjan van Delden is verbonden aan het LAB als Research Fellow. In zijn werk richt hij zich op vraagstukken op het gebied van publiek-private samenwerking en netwerken. AEF is een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. AEF ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen, door middel van advies, onderzoek en begeleiding. 

 

Vilans

Vilans is sponsor van de leerstoel ‘Innovatie van organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg’, die sinds februari 2016 wordt bekleed door Prof. Dr. Mirella Minkman. Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg en helpt (zorg)organisaties en professionals om de langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren.

 

 

Kennisgroep Excellent Onderwijs 

Binnen de Kennisgroep Excellent Onderwijs werken scholen in clusters samen aan het bevorderen van een lerende en onderzoekende houding bij bestuurders, docenten, staf en schoolleiders om via professioneel handelen en denken tot duurzame verbetering en vernieuwing van onderwijs te komen. Dit gebeurt door co-creatie binnen wetenschappelijke praktijkgerichte onderzoeksprojecten en door middel van kennisoverdracht en disseminatie. Parallel aan deze activiteiten op schoolniveau zijn er meerdere leergemeenschappen gevormd.