TIAS Privacy- en cookiebeleid

Dit is het privacy- en cookiebeleid van TIAS Business school B.V., gevestigd aan Warandelaan 2 Gebouw T (TIAS). Dit privacy- en cookiebeleid verschaft informatie over de persoonsgegevens die TIAS verwerkt van (potentiële) studenten en de gebruikers van de website www.tias.edu.

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dit privacy- en cookiebeleid daarom regelmatig te raadplegen. Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2014.

 1. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die TIAS verwerkt van (potentiële) studenten van TIAS en gebruikers van de website.
 2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

  TIAS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. TIAS heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP") in Den Haag. In de melding is aangegeven welke gegevens TIAS verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en/of instanties de gegevens worden verstrekt.
 3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  (1) Tijdens de aanmeldingsprocedure worden uw gegevens beoordeeld om te bekijken of u in aanmerking komt voor de opleiding waar u zich hebt aangemeld.

  Wat houdt dit doel in?

  Indien u zich aanmeldt voor een mogelijke opleiding, zullen uw persoonsgegevens en documenten worden opgeslagen en gebruikt voor de verwerking en beoordeling van uw aanmelding en om daarover met u te communiceren. TIAS kan voor de aanmelding een application fee verlangen en u vragen om een capaciteitstest te doen. Tijdens de aanmeldingsprocedure kan TIAS een intakegesprek met u voeren waarin wij deze gegevens met u doornemen. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij u om uzelf te identificeren door een ID te tonen. Wij maken hier echter geen kopie van. Na beoordeling van uw aanmelding zal TIAS een besluit nemen of u wel of niet tot de opleiding kan worden toegelaten. Indien wij u niet kunnen toelaten tot de opleiding van uw keuze kunnen wij u een voorstel doen voor een alternatieve opleiding.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, uw naam, adres en overige contactgegevens, uw motivatiebrief, uw CV of andere documenten, geboortedatum, gegevens omtrent de door u genoten opleidingen, betaalgegevens, werkervaring, gegevens over uw werkgever (indien van toepassing), taalniveau, capaciteitstesten (interne TIAS capaciteitstest of externe test zoals GMAT, TOEFL of IETLS), referenties, visavereiste, nevenactiviteiten, vaardigheden en evt. hobby's, kopieën van uw diploma(s) en uw correspondentie met TIAS over uw aanmelding. Verder bewaren wij de uitkomst van de aanmeldingsprocedure en de bevestiging die wij hiervan aan u versturen.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  Wij bewaren uw gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om uw aanmelding af te handelen. Indien uw aanmelding succesvol is, worden uw gegevens in beginsel bewaard voor een periode van 2 jaar na afloop van uw deelname aan de betreffende opleiding. Na 2 jaar worden uw gegevens gewist met uitzondering van uw naam, geboortedatum, datum en onderwerp van uw aanmelding en uw officiële beoordeling. Indien uw aanmelding niet succesvol is, worden uw gegevens na 4 weken uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van uw naam, geboortedatum, en datum en onderwerp van uw aanmelding. Indien u daar tijdens uw aanmelding toestemming voor geeft, kan TIAS uw gegevens in portefeuille houden om u op een later moment te kunnen benaderen wanneer er wel sprake is van een passende opleidingsplaats. In dat geval bewaart TIAS uw aanmeldgegevens voor een periode van 1 jaar, waarna deze uit onze systemen worden verwijderd. Voor verstrijking van deze periode kan TIAS u benaderen voor verlenging van de toestemming voor wederom een periode van 1 jaar. In dat geval zullen we u tevens vragen om uw gegevens te actualiseren.

  (2) Om uw inschrijving nadat u bent aangenomen op de door u gekozen opleiding te registreren en de opleiding te verzorgen en te evalueren.

  Wat houdt dit doel in?
  Na de aanmelding en een bevestiging daarvan kunt u zich inschrijven voor een opleiding of seminar via het naar u verzonden formulier. Wij zullen uw gegevens gebruiken om uw definitieve aanmelding te registreren/vast te leggen, te administreren of en hoe u de programmaprijs en/of de toepasselijke enrollment fee heeft voldaan, de opleiding te verzorgen en te verbeteren, uw diploma aan u uit te kunnen reiken, alumnibijeenkomsten te organiseren en u de career service te bieden. De career service is een dienst die deelnemers van opleidingen begeleidt na het afstuderen bij hun persoonlijke ontwikkeling en het leggen van contacten met het bedrijfsleven. Tevens kan uw e-mailadres gebruikt worden door een extern onderzoekbureau om de opleiding te evalueren (zie "4 Wie heeft er toegang tot uw gegevens").

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij uw naam, adres en overige contactgegevens, uw e-mailadres, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, uw voorkeuren omtrent uw opleiding, uw betaalgegevens, visagegevens (indien van toepassing), uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij u persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals de start- en verwachte einddatum van uw opleiding, uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond en een kopie van uw diploma.

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens hiervoor?
  Deze gegevens worden in beginsel bewaard voor een periode van 2 jaar na afloop van uw deelname aan de betreffende opleiding. Na 2 jaar worden uw gegevens gewist met uitzondering van uw naam, contactgegevens, geboortedatum, datum, afstudeerdatum, gevolgde opleiding, studieresultaten en diploma's. Deze gegevens zullen wij gebruiken voor het organiseren van alumnibijeenkomsten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien u deelneemt aan de career service bewaren we uw gegevens 3 jaar na afloop van uw deelname aan de betreffende opleiding. In het kader van het career service zullen wij jaarlijks bij u nagaan of u het gebruik van uw gegevens nog steeds op prijs stelt. Wilt u niet langer deelnemen aan career service, dan kunt u zich te allen tijden afmelden door contact met ons op te nemen [link naar informatie@tias.edu] of gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van TIAS met betrekking tot career service. Vervolgens zullen uw gegevens worden verwijderd. Voor de evaluatie van de opleiding kan een extern onderzoeksbureau via de e-mail contact met u zoeken voor het vragen van feedback. Indien u daar geen prijs opstelt, kunt u zich ten allen tijde voor deze enquetes afmelden. Tot slot zijn wij wettelijk verplicht om uw NAW-gegevens, datum van afstuderen en gevolgde opleiding te bewaren.

  (3) Om uw vragen te kunnen beantwoorden.
  Wat houdt dit doel in?
  Op verschillende pagina's van de website kunt u een vraag stellen aan een van onze medewerkers. U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen (zoals via e-mail of telefoon). Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens (zoals uw telefoonnummer), uw correspondentie met TIAS over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  TIAS bewaart deze gegevens in beginsel voor een periode van 1 jaar. Hierna worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd, tenzij u zich heeft aangemeld voor een van onze opleidingen.

  (4) Om deel te kunnen nemen aan een informatiesessie of een adviesgesprek te kunnen voeren met een van onze opleidingsadviseurs.

  Wat houdt dit doel in?
  Als u meer wilt weten over een van onze opleidingen om te kunnen bepalen of deze geschikt is voor u, kunt u deelnemen aan een van onze algemene informatiesessies of een adviesgesprek aanvragen met een van onze opleidingsadviseurs. In dat geval wil TIAS graag weten wat uw opleidingsniveau is, uw werkervaring en wat uw opleidingsambities zijn. Zo kunnen wij ons advies op uw ambities afstemmen.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken slechts persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor deelname aan de informatie sessie zoals uw naam, adres en overige contactgegevens, opleidingsgegevens, werkervaring en optioneel uw CV. Tevens bewaren wij het advies dat wij u hebben gegeven tijdens een adviesgesprek. Indien u aangeeft dat u binnen korte termijn niet kunt instromen in een van onze opleidingen en u toestemming daarvoor geeft, kan TIAS in die gevallen uw persoonsgegevens in portefeuille houden om u op een later moment te kunnen benaderen via de telefoon of de e-mail met een voorstel voor een passende opleiding of seminar.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  TIAS bewaart deze gegevens in beginsel voor een periode van 1 jaar. Hierna worden deze gegevens uit onze systemen verwijderd, tenzij u zich heeft aangemeld voor een van onze opleidingen.

  (5) Als u dit op prijs stelt, om u te kunnen informeren over of uit te kunnen nodigen voor opleidingen, seminars, informatiesessies, adviesgesprekken en evenementen binnen TIAS per e-mail of per telefoon.

  Wat houdt dit doel in?
  Het kan voorkomen dat er op het moment van uw contactmoment met TIAS of op moment van uw aanmelding geen passende opleidingen of seminars beschikbaar zijn. Als u hier prijs op stelt, kunnen wij u een SMS met een reminder van het betreffende evenement of een Outlookuitnodiging toesturen. Indien u daar uw toestemming voor geeft, kan TIAS in die gevallen uw persoonsgegevens in portefeuille houden om u op een later moment te kunnen benaderen via de telefoon of de e-mail wanneer er wel sprake is van een passende opleiding of seminar.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Wij verwerken slechts persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zoals uw naam, adres, telefoonnummer en overige contactgegevens of aanmeldingsbrief, CV of andere documenten, geboortedatum, opleidingsgegevens, werkervaring, nevenactiviteiten, vaardigheden en hobby's en uw correspondentie met TIAS over uw aanmelding.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  Indien u daar tijdens uw aanmelding toestemming voor geeft, bewaart TIAS uw aanmeldgegevens voor een periode van 1 jaar, waarna deze uit onze systemen worden verwijderd. Voor verstrijking van deze periode kan TIAS u benaderen voor verlenging van de toestemming voor wederom een periode van 1 jaar. In dat geval zullen we u tevens vragen om uw gegevens te actualiseren.

  (6) Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, om u via e-mail informatie over TIAS toe te sturen.

  Wat houdt dit doel in?
  Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen TIAS. Dit doen wij door middel van e-nieuwsbrieven die wij maximaal 2 keer per maand sturen. Indien u daar op de hoogte van wilt blijven, dan kunt u dit kenbaar maken door de betreffende verklaring aan te kruisen voordat u uw aanmelding aan ons verstuurt.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en een overzicht van welke e-nieuwsbrieven wij aan u hebben verstuurd.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang u informatie van TIAS wilt ontvangen. Wij zullen jaarlijks bij u nagaan of u het ontvangen van onze e-mail nog steeds op prijs stelt. Wilt u geen dergelijke e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich te allen tijden afmelden door contact met ons op te nemen of gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail van TIAS.

  (7) Om deel te kunnen nemen aan onze prijsvragen, acties, wedstrijden, promoties en/of kansspelen.

  Wat houdt dit doel in?
  Als u kans wilt maken op prijzen die Tias incidenteel weggeeft, kunt u deelnemen aan speciale acties van Tias, zoals prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij u vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Voor dit doel verwerken wij uw naam, leeftijd, adres, woonplaats en uw e-mailadres om uw deelname te registreren en te bevestigen, om te bepalen of u voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan u toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over uw deelname zoals uw scores, inzendingen of spaarsaldo.

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens hiervoor?
  Wij bewaren inschrijvingen en informatie over uw deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is, communiceren wij per actie.

  (8) Om inzicht te krijgen in het gebruiksgemak van onze website

  Wat houdt dit doel in?
  Wij verzamelen informatie over de gebruikte browser (type, versie, schermresolutie, etc.), basisinformatie over de gebruiker (IP adres in anonieme vorm, taal, tijdzone), data over muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
  Persoonlijke data wordt nooit verstuurd en er wordt nooit data uitgewisseld tussen websites. Het script maakt geen gebruik van third-party cookies. Data wordt nooit met derden gedeeld, met uitzondering van zeer beknopte data die uit alle Mouseflow accounts verzameld wordt, zoals het percentage van gebruikte browsers, de gemiddelde schermresolutie, etc. Toetsaanslagen uit wachtwoord velden en velden die gevoelige informatie bevatten worden nooit opgenomen of via het netwerk verstuurd.

  Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
  Muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen meten wij periodiek om het gebruiksgemak van onze website te toetsen. Dit doen we gedurende een periode van maximaal 2 maanden. Uiterlijk 1 maand na de laatste meting over het bezoekgedrag verwijderen we de verzamelde data uit het Mouseflow account. U kunt TIAS benaderen voor uitsluiting van metingen, hierbij dient u uw IP-adres door te geven. Deze kunt u opzoeken via www.watismijnip.nl.

 4. Welke cookies gebruikt TIAS?

  De Website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij naar uw browser sturen, zodat wij uw browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de Website, zoals welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van de Website, stuurt de cookie informatie terug aan TIAS. 

  Bij een bezoek aan TIAS.edu gaat u er standaard mee akkoord dat TIAS cookies op uw apparaat plaatst. TIAS.edu legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf heeft verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het Privacybeleid van TIAS staan vermeld. Als u niet wilt dat TIAS.edu cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten van TIAS.edu niet (correct) gebruiken.

  Als u helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

  TIAS.edu gebruikt de volgende soorten cookies:

  Strikt noodzakelijke cookies
  Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen TIAS.edu te bekijken en de functies op de website te gebruiken. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van TIAS.edu niet worden gebruikt.

  Prestatie bevorderende cookies
  Anonieme cookies waarmee TIAS haar website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers TIAS.edu gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn GoogleAnalytics-cookies..Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om TIAS inzage te geven in hoe Gebruikers de Websites gebruiken. Google mag deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier.

  Ook maken we gebruik van Mouseflow voor het meten van muisbewegingen, klikken, scrollen, en toetsaanslagen. Deze informatie is anoniem en wordt nooit met derden gedeeld. 

  Overzicht van gebruikte cookies

  Cookie mf_session:
  - Welke partij plaatst de cookies? Mouseflow
  - Wat is het doel van het plaatsen van de cookies? Het bijhouden van de start en het einde van een bezoeksessie.
  - Hoe lang blijven de cookies geplaatst/bewaard? De cookie wordt verwijderd zodra u de website verlaat.
  - Wat is het gevolg / zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd? Uw data wordt niet meegenomen bij het verbeteren van de gebruikservaring van www.tias.edu.

  Cookie mf_user:
  - Welke partij plaatst de cookies? Mouseflow
  - Wat is het doel van het plaatsen van de cookies? Vaststellen of de gebruiker de website voor het eerst bezoekt of een terugkerende bezoeker is.
  - Hoe lang blijven de cookies geplaatst/bewaard? Gedurende 90 dagen.
  - Wat is het gevolg / zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd? Uw data wordt niet meegenomen bij het verbeteren van de gebruikservaring van www.tias.edu

  Functionaliteit cookies
  Anonieme cookies waarmee TIAS.edu de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan TIAS meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Voorbeelden van verzamelde gegevens zijn land- en taalvoorkeuren. Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft als gevolgen dat TIAS minder ondersteuning aan gebruikers kan bieden.

  Targeting cookies of advertentiecookies
  Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek te onthouden om zo:
  - Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
  - Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond te beperken
  - De effectiviteit van een reclamecampagne te meten

 5. Hoe omgaan met links naar andere websites en social media?

  TIAS is altijd op zoek naar nieuw talent waarvan wij verwachten dat wij hen een passende opleiding kunnen bieden. In dat verband maken wij gebruik van social media platforms zoals Linkedin, Twitter en Facebook. Het recruitment team van TIAS kan ter voorbereiding van uw aanmeldingsgesprek uw profiel op deze sociale netwerken bekijken om een eerste indruk van u te krijgen voor het gesprek. We doen dit alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven tijdens de online aanmelding voor de opleiding. Uw profiel zal dan alleen worden gebruikt ter voorbereiding op het gesprek. Het recruitment team van TIAS kan tevens contact met u zoeken op sociale netwerken door middel van het sturen van een uitnodiging om verbonden met elkaar te zijn op een sociaal netwerk. Indien u (later) geen prijs (meer) stelt op een verbinding met (het recruitement team van) TIAS, kunt u dit aangeven op het betreffende sociale netwerk. TIAS zal deze voorkeur opslaan en in het vervolg geen contact meer met u zoeken via het betreffende sociale netwerk.
  Op de Website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. TIAS' Voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.
  Indien u ervoor kiest onze Website te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zullen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u interesse hebt in TIAS) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. TIAS is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media websites. TIAS' Gebruiksvoorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn daarom ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.
 6. Hoe beveiligen wij de gegevens?

  Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en TIAS heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt TIAS meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
 7. Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?

  U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die TIAS over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:
  TIAS School for Business and Society
  Warandelaan 2
  5037 AB Tilburg
  webmaster@TIAS.edu

  TIAS kan hiervoor een (geringe) kostenvergoeding vragen.