Mw.dr. Margriet van der Sluis

Mw.dr. Margriet van der Sluis

Assistant Professor
Expertisegebieden: Health & Education (Education Management), Management & Organisation (Public Policy, Quality Management), Quantitative Methods (Statistics)

Biografie

https://www.youtube.com/watch?v=i8oJx2JCHZo

Margriet van der Sluis (3-8-1981, Enschede) studeerde van 1999-2005 Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar Master studeerde zij voor 6 maanden aan de Università degli Studi di Firenze in Florence. In haar afstudeeronderzoek analyseerde ze het beleid rondom het voortijdig schoolverlaten door middel van een historische beleidsanalyse en een vragenlijst onder experts. Tijdens en na haar studie werkte ze voor het Max Goote Kenniscentrum, een onderzoekscentrum dat zich specialiseerde in het middelbaar beroepsonderwijs. Van 2006 tot 2015 was Margriet werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs, waar ze zich bezig hield met kwaliteitszorg binnen het onderwijs en de monitoring daarvan, met name op het terrein van het beroepsonderwijs. Ook leverde zij een belangrijke bijdrage aan het jaarlijkse Onderwijsverslag (de Staat van het Onderwijs) dat de Onderwijsinspectie aan de minister van OCW presenteert. Daarnaast was Margriet betrokken bij diverse themaonderzoeken van de Inspectie waaronder onderzoeken naar de relatie tussen bestuurlijke kwaliteit en onderwijskwaliteit, opbrengsten en studenttevredenheid. In 2008 begon Margriet met haar promotieonderzoek aan de economische faculteit van Maastricht University. Zij publiceerde in die tijd een aantal artikelen en presenteerde haar werk op verschillende congressen waaronder de AERA en de EARLI. Begin 2015 is Margriet gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift ‘The Quality of Vocational Education’ waarin zij de betekenis van kwaliteit van onderwijs voor studenten, docenten, werkgevers en beleidsmakers van het middelbaar beroepsonderwijs bespreekt. Van 2015 tot 2019 werkte Margriet als senior adviseur onderwijs bij BMC Advies. Haar opdrachten bestonden voornamelijk uit het begeleiden van verbetertrajecten van scholen, vraagstukken rondom bestuur en toezicht van onderwijsinstellingen en het begeleiden van zelfevaluaties van raden van toezicht.

  
Dr. Margriet van der Sluis is sinds 2015 verbonden aan het Governance-LAB van TIAS School for Business & Society. Vanuit het Governance-LAB verzorgde Margriet samen met Prof. Dr. Edith Hooge drie jaar lang de begeleiding van een leernetwerk van VO-bestuurders en deed zij onderzoek naar het sociaal kapitaal van bestuurlijke gemeenschappen in het VO. In 2019 is Margriet een onderzoek gestart naar de vraag hoe er in het mbo gestuurd kan worden op professionele teams.

Publicaties

  • Sluis, M.E. van der, Reezigt, G.J. & Borghans, L. (2015). Implementing New Public Management in Educational Policy. Educational Policy, DOI: 10.1177/0895904815598393
  • Sluis, M.E. van der (2014). ‘The Quality of Vocational Education.  Differing values, behaviour and policy’. Proefschrift Maastricht  University. Vindbaar op: www.academischewerkplaatsonderwijs.nl 
  • Sluis, M.E. van der, Reezigt, G.J. & Borghans, L. (2013). ‘Quantifying Stakeholder Values of VET Provision in the Netherlands’. Vocations and Learning, 7 (1), 1-19.
  • Sluis, M.E. van der (2008). ‘Voortijdig schoolverlaten oplosbaar?’ In: W. Houtkoop, S. Karsten & A.M.L. van Wieringen (Eds.), Controverse en perspectief in het beroepsonderwijs. Jaarboek 2005-2006 van het Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (pp. 83-103). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.