Dhr. Cedric Stalpers

Dhr. Cedric Stalpers

Assistant Professor
Expertisegebieden: Context (Arts and Culture), Marketing (B2C Marketing, Branding, Business Intelligence, Communications, Consumer Behaviour, Consumer Research, Innovation , Market Research, Pricing, Retail Marketing, Services, Strategy), Quantitative Methods (Business Research Methods)

Biografie

https://youtu.be/bSwR3alfSX0

Publicaties

  • Stalpers, C.P. (2012). Verandering van koers. Een onderzoek onder 400 scholieren naar huidig en toekomstig bibliotheekgebruik. [Change of(f) course. A field study among 400 pupils of secondary education into their current and future library use]. Delft: Eburon.
  • Stalpers, C.P. (2007). Het verhaal achter de lezer. Een empirisch onderzoek naar de variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. [The story behind the Reader. Empirical research into the variables that explain differences in voluntary reading.] Delft: Eburon.