Executive Master of Real Estate (MRE)

Advanced-Real-Estate
Locatie en startdatum
Utrecht 
Studieduur Volg deze master in modules
Studielast 10 - 15 uur per week per module
Kosten € 7.750 per module (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren Aedes, NVM, NRVT en VBA PE-punten
Accreditatie/titels MSc, RICS geaccrediteerd

Hét programma voor vastgoedprofessionals met ambitie

Met de Executive Master of Real Estate (MRE) zet je de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling. Met deze modulaire master bepaal je zelf het tempo van de studie afgestemd op je persoonlijke situatie.

Het MRE programma betekent een investering in jezelf. Binnen elke module wordt vakkennis afgewisseld met coaching. Blijf op de hoogte van de veranderingen binnen de vastgoedwereld en de gevolgen binnen het eigen werkveld.

Waarom kies je voor de Master of Real Estate bij TIAS:

 • Studeren aan een top business school
 • Focus op persoonlijke ontwikkeling, middels coaching en intervisie
 • Leren van elkaar, van docenten en deelnemers, via alle moderne leervormen van vandaag
 • Modulaire opzet. Kies voor de gehele masteropleiding of modules naar keuze
 • Leren vertalen van kennis en vaardigheden naar het eigen werkveld door middel van actuele thema’s als Big Data, financiële innovatie en duurzaamheid.

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor deze master? Neem contact op met programma-adviseur Nicole van der Staak:

Locatie en startdatum
Utrecht 
Studieduur Volg deze master in modules
Studielast 10 - 15 uur per week per module
Kosten € 7.750 per module (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren Aedes, NVM, NRVT en VBA PE-punten
Accreditatie/titels MSc, RICS geaccrediteerd

Deze vastgoedopleiding is opgebouwd uit een combinatie van drie modules die gebaseerd zijn op actuele vastgoedthema’s, keuzemodules uit andere TIAS masteropleidingen, onderzoeksmethoden en managementvaardigheden en een eigen afstudeeronderzoek.

Er zijn drie instroommomenten per jaar. Neem contact met de Program Adviser op om de mogelijkheden te bespreken.

Modules

De Executive Master of Real Estate bestaat uit 5 inhoudelijke modules. Daarna sluit u het programma af met een Masterthesis.

 • Voorbereidingsmodule
 • Module Waardecreatie met Vastgoed Analytics
 • Module Financiële Innovatie in Vastgoed
 • Module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector
 • Twee keuzemodules
 • Thesis

Hieronder worden de drie vastgoedmodules beknopt omschreven.

Module Waardecreatie met Vastgoed Analytics

  

Deze module neemt de vastgoedinvesteringen waar je als professional over moet beslissen als uitgangspunt. Door marktonderzoek meer data-gedreven te maken, ondervindt je hoe je meer grip krijgt op de marktontwikkelingen. Het doel is met slimme, op data gebaseerde analytics waarde toe te voegen aan de vastgoedinvesteringen en zo de kwaliteit van jouw vastgoedbeslissingen te verbeteren. De module bestaat uit drie masterclasses:

 • Nieuwe vastgoedconcepten
 • Data-gedreven marktonderzoek
 • Sturen op performance met digitale dashboards

Module Financiële Innovatie in Vastgoed

  

Ook de financiële kant van de vastgoedmarkt is volop in beweging. De financiële crisis heeft een hoop oude veronderstellingen doen wankelen. Risico staat nu centraal bij elke afweging en financiering komt lang niet meer vanzelfsprekend van de bekende banken. Tijdens dit programma ga je op zoek naar de juiste antwoorden op de complexe financiële vraagstukken uit jouw vastgoedpraktijk.

 • Waardering en Waardecreatie
 • Financieren en Risicomanagement
 • Beleggen en duurzaam succes

Module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector

  

Duurzaamheid als integraal onderdeel van je bedrijfsstrategie en aanjager van nieuwe innovatieve vastgoedproducten. Daar staat dit programma voor. We hanteren een brede blik op duurzaamheid. Liever spreken we over toekomstbestendigheid. En het gaat dan niet alleen om milieu- en energieopgaven, maar ook om het welzijn, de gezondheid en productiviteit van mensen te verbeteren.

 • Duurzame Ondernemingsstrategieën
 • Duurzaamheidsstrategie voor stad, gebied, gebouw
 • Nieuwe partnerships en allianties voor duurzaamheid

Persoonlijke ontwikkeling

  
In elke module zijn drie coachmomenten opgenomen, bestaande uit twee intervisiemomenten en een afrondend individueel coachingsgesprek. Per module wordt bovendien een specifiek onderwerp in het persoonlijke ontwikkelingstraject behandeld: 

 

 • in de module Waardecreatie met Vastgoed Analytics zijn dat kritisch denken en besluitvaardigheid 
 • in de module Financiële Innovatie in Vastgoed krijgt ethiek bijzondere aandacht 
 • in de module Duurzaam Ondernemen in de Vastgoedsector zijn dat leiderschap en samenwerken 

Deelnemersprofiel

De deelnemers aan het programma komen uit diverse werkvelden binnen de vastgoedsector, publiek en privaat. Deze diversiteit aan deelnemers is van grote meerwaarde voor het uitbreiden van jouw kennis en netwerk. Gemiddeld hebben de deelnemers zeven jaar werkervaring.

Resultaat: mastertitel (MRE of MSc)

Wanneer u de opleiding Executive Master of Real Estate met goed gevolg afrondt, heeft u de keuze uit de prestigieuze titel Master of Real Estate (MRE) of de internationaal erkende academische titel Master of Science (MSc). De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor deze master? Neem contact op met programma-adviseur Nicole van der Staak:

Ons docententeam bestaat uit een optimale mix van academici en professionals uit de beroepspraktijk. Naast kennis, ervaring en een academische attitude delen de docenten hun passie voor het vakgebied en zijn zij als geen ander in staat jou te inspireren. 

Academic Director

Ingrid Janssen
Ingrid Janssen
Associate Professor of Real Estate Management
Ingrid Janssen is als associate professor Real Estate Management verbonden aan TIAS School for Business and Society. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan de professionalisering van het vastgoedmanagement in alle sectoren waar vastgoed als gebruiksmiddel of beleggingsmiddel wordt ingezet. Haar specialisatie is winkelvastgoed, een boeiend... » lees meer

Docenten

Dirk Brounen
Dirk Brounen
Full Professor & Associate Dean Research and Development
Prof.dr. Brounen heeft een deeltijd aanstelling als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University. De ene helft van de week werkt hij aan zijn fundamentele onderzoeksagenda voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hierbij richt hij zich op onderwerpen zoals het risico en rendement van vastgoedinvesteringen,... » lees meer
Menno Maas
Menno Maas
Adjunct Professor & Associate Dean Business Development
Menno Maas is in 2013 benoemd als Executive in Residence / Adj. Professor of Real Estate Development bij TIAS. Zijn ervaring als executive bij een aantal internationale vastgoedbedrijven zet hij in voor verschillende Executive Master programma's, vooral voor het programma Executive Master of Real Estate. Hij is ook verbonden aan het VastgoedLAB... » lees meer
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar... » lees meer
Ellen van Bueren
Ellen van Bueren
Hoogleraar Urban Development Management
Ellen van Bueren is hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De nieuwe leerstoel Urban Development Management ontwikkelt bruikbare concepten, instrumenten en principes voor een integrale gebiedsgerichte aanpak van hedendaagse stedelijke opgaven. Ellen is docent binnen de module Duurzaam ondernemen in de... » lees meer
Heleen Aarts
Heleen Aarts
Directeur Gebiedsontwikkeling
Heleen Aarts is Directeur Gebiedsontwikkeling bij Amvest. Heleen is bestuurskundige en is gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, een vakgebied dat gekenmerkt wordt door samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. In 2009 werd ze op 35-jarige leeftijd benoemd tot directeur gebiedsontwikkeling bij Amvest. Heleen is docent binnen de... » lees meer
Jimmy Kools
Jimmy Kools
Partner en CFO
Jimmy Kools is Partner en CFO van Fakton, financiële vastgoedregisseurs. Hij is gespecialiseerd in financial engineering en dealmaking. Dit specialisme zet hij in bij woningcorporaties, gemeentes, beleggers, en eindgebruikers. Vanuit zijn inhoudelijke kennis van investerings- en financieringsanalyses, adviseert Kools in complexe vastgoedopgaven.... » lees meer
Jessie Wagenaar
Jessie Wagenaar
Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing
Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing. Jessie Wagenaar is Directeur Verkoop en Gebiedsmarketing bij BPD Gebiedsontwikkeling. Zij werkte als auteur mee aan grootschalige woningmarktonderzoeken en - visies die Rabobank en Bouwfonds Ontwikkeling deden in Uden-Veghel (2011) en Breda, Eindhoven-Veldhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (2014). Jessie is... » lees meer
Roderik Ponds
Roderik Ponds
Senior researcher
Roderik Ponds studeerde Internationale economie en economische Geograpy aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over de rol van de universiteiten voor regionale ontwikkeling. Tijdens zijn promotieonderzoek werkte hij ook als onderzoeker Economie met het Nationaal Instituut voor Ruimte Onderzoek (in... » lees meer
Maarten Jennen
Maarten Jennen
Associate Professor
Na het afronden van een bedrijfseconomische master en een onderwijsfunctie aan de Universiteit Maastricht is dr. Maarten Jennen gestart met zijn promotieonderzoek aan de Rotterdam School of Management. Hij werkte tijdens dit onderzoek gedurende 6 maanden aan de Nationale Universiteit van Singapore. In 2008 heeft Maarten zijn dissertatie over... » lees meer
Geert Desmet
Geert Desmet
Adjunct Professor
Lic. Geert Desmet heeft ruim 20 jaar gewerkt als manager in marketing en dienstenmarketing organisaties van bedrijven zoals Procter &Gamble, Heineken International, Synovate en de Brenninkmeijer groep van ondernemingen. In deze periode heeft hij gewerkt binnen diverse gebieden, zoals , business strategy consulting, strategische marketing,... » lees meer
Carla Koen
Carla Koen
Full Professor
Carla I. Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven. Carla is lid van STW Valorisatie Commissies, de Innovation Board van Taminco (een gespecialiseerd chemisch bedrijf), de Raad van Advies van Wings for Aid, en de Algemene Raad van Antwerp... » lees meer

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor deze master? Neem contact op met programma-adviseur Nicole van der Staak:

Om deel te nemen aan de Master of Real Estate van TIAS School for Business and Society voldoe je aan het volgende profiel:

 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Universitair of hbo-diploma

Om de kwaliteit van de deelnemersgroep te garanderen behoort een kennismakingsgesprek met onze docenten tot de toelatingsprocedure. Met een HBO diploma dien je eerst de voorbereidingsmodule af te ronden.

Het TIAS MRE programma is een investering in jezelf. Volg de opleiding voor € 7.750 per module (fiscaal aftrekbaar). De gehele opleiding (drie modules plus afstudeeronderzoek) kost € 31.000,-.

De programmaprijs is vrijgesteld van btw.

Fiscale aftrek en financieringsmogelijkheden

Voor het financieren van deze opleiding kun je gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van jouw opleiding.

Je kunt tevens gebruik maken van het Verantwoord Studie Plan van Geldshop of van het Levenlanglerenkrediet via DUO. Bekijk ook de flyer met voorbeelden. Voor advies op maat kun je ook terecht bij jouw programma-adviseur.

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor deze master? Neem contact op met programma-adviseur Nicole van der Staak:

ALUMNI VAN DEZE OPLEIDING
“De vakken zoals vastgoedmanagement en financiële analyse geven mij tools die ik meteen in de praktijk kan toepassen. Het is dus echt werkend leren. ”
Marjolein Gijselaers Portefeuillemanager Vastgoed OntwikkelingsBedrijf Maastricht, Gemeente Maastricht
“Door de samenwerking in groepen van verschillende samenstellingen en door het presteren onder druk, door de combinatie van werk, privé en studie, ben ik efficiënter en effectiever geworden in mijn dagelijkse werkzaamheden. ”
Jordy Kleemans Head of Research & Consultancy Savills Nederland
“Door de opleiding ben ik vastgoed meer objectief, financieel en met minder zorggevoel gaan benaderen ”
Brenda Meusen - Den Ouden Organisatieadviseur zorg & vastgoed RSZK ZorgProfessionals
Nicole van der Staak
Nicole van der Staak
Programma-adviseur
+31 13 466 3918

Bezoek TIAS

Kom naar de TIAS Experience Financiële innovatie in Vastgoed
30 jan. 18:00 - 21:00, Utrecht