Executive Master of Management in Education MME

mme-elsevier-nl
Locatie en startdatum
Utrecht: 
27 september 2018
Studieduur 18 maanden
Studielast 12-15 uur per week
Kosten € 31.500,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc
Als manager of leidinggevende in het onderwijs heb je te maken met een steeds veranderend landschap. Dat vraagt veel van je management- en leiderschapsvaardigheden. 
 
In de Executive Master of Management in Education (onderwijsmanagement) reiken we je hiervoor nieuwe kennis en nieuwe, concrete vaardigheden aan. We bieden je inspirerende theoretische denkkaders die gebaseerd zijn op de resultaten van actueel onderzoek. Je leert vraagstukken van beleid, bestuur, organisatie en leiderschap te analyseren vanuit meerdere invalshoeken, zodat er een veelvoud ontstaat aan nieuwe mogelijkheden en praktische oplossingen.
 
 • Ontwikkel je tot strategisch manager met diep inzicht in de complexiteit van bestuur en organisatie van onderwijs
 • Ontwikkel je leiderschap en handelingsrepertoire om leiding te geven aan verandering en verbetering van onderwijs
 • Doe tijdens de masterthesis onderzoek naar een vraagstuk binnen je eigen beroepspraktijk
 • Studeer in anderhalf jaar af, parttime, met een flexibele inzet van studietijd en uitstekende persoonlijke begeleiding
   

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht: 
27 september 2018
Studieduur 18 maanden
Studielast 12-15 uur per week
Kosten € 31.500,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Het programma MME is ontwikkeld voor managers die zich willen ontwikkelen als strategisch partner voor hun eigen organisatie. Met nieuwe ideeën, uitstekende analyses en met adviezen die verder reiken dan de dagelijkse hectiek. Het programma is gevarieerd door de werkbezoeken en buitenlandse studiereizen. Onze docenten zijn experts op hun vakgebied, hebben ruime praktijkervaring en zijn zeer betrokken bij de opleiding. De zorgvuldige en persoonlijke begeleiding bij TIAS én het parttime format zorgen ervoor dat je de opleiding goed kunt combineren met je baan.

Thema’s en modules

Het masterprogramma is geïnspireerd door het ‘Public Value’- model van Mark Moore
en kent drie samenhangende thema’s:

 • Missie en strategie - Wat is de publieke waarde die je wilt realiseren, welke strategieën zijn daarvoor het meest geschikt, hoe ziet de wisselwerking met de omgeving er uit?
 • Organisatie - Hoe kunnen missie en strategie goed worden uitgevoerd, welke
  organisatiecapaciteit is daarvoor nodig, hoe kan in- en extern beter worden
  samengewerkt?
 • Draagvlak - Hoe verwerf je draagvlak en steun voor de ambities van de organisatie,
  hoe kunnen bestuur, leiderschap, (financiële) verantwoording en innovatie hieraan
  bijdragen?

Thema 1 - Missie en strategie
Module 1: Strategisch publiek management
Module 2: Onderzoek: probleemanalyse
Module 3: Strategie en omgeving

Thema 2 - Organisatie
Module 4: Organisaties en netwerken
Module 5: HRM en professionals
Module 6: Co-creatie met stakeholders

Thema 3 - Draagvlak
Module 7: Governance en verantwoording
Module 8: Leiderschap
Module 9: Innovatie (studiereis)

Je sluit het programma af met een masterthesis over een onderwerp uit je eigen beroepspraktijk. 

Resultaat: mastertitel (MSc)

Wanneer je het programma succesvol afrondt, kun je de mastertitel MME of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

 

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor extra toegevoegde waarde aan wat je leert tijdens het programma en een waardevolle uitbreiding van je netwerk.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan deze education master zijn beleids- en eindverantwoordelijke functionarissen in het management van complexe onderwijsorganisaties of educatieve dienstverleningsorganisaties. Ze komen uit het hele onderwijsdomein, zoals voortgezet onderwijs, primair onderwijs en de sector beroepsvoorbereidende educatie. 

Onze toelatingseisen

 • een afgeronde universitaire of hbo-opleiding
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring, d.w.z. de praktische ervaring met strategische vraagstukken
 • indien van toepassing: succesvolle afronding van benodigde onderdelen van de voorbereidingsmodule

Na ontvangst van je aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met de Academic Director van het programma.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

Academic Director

Edith Hooge
Edith Hooge
Full Professor
Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is hoogleraar bij TIAS School for Business and Society. Met haar leerstoel “Boards and Governance in Education” is zij verbonden aan het TIAS GovernanceLAB en aan de onderwijsprogramma’s Toekomstbestendig Onderwijsbestuur, de Master Management in Education en het Commissarissen en Toezichthouderprogramma. Haar... » lees meer

Docenten

Theo Camps
Theo Camps
Full Professor
Theo Camps is als hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde aan Tias verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep, een management consultancy bureau opgericht in 1938. Hij heeft een zeer ruime ervaring als management consultant voor zowel overheid- als (non-)profitorganisaties. Gedurende de laatste jaren... » lees meer
Patrick Kenis
Patrick Kenis
Full Professor
Professor Patrick Kenis is hoogleraar op het gebied van Policy and Organisation Studies aan Tilburg University en Visting Professor aan WU Vienna University of Economics and Business. Eerder was hij Academic Dean bij Antwerp Management School, TIAS School for Business and Society, en was hij Voorzitter van het Departement Organisation Studies van... » lees meer
Sietske Waslander
Sietske Waslander
Full Professor
Prof.dr. Sietske Waslander verkreeg haar doctoraal sociologie (cum laude) met als hoofdvakken kwantitatieve onderzoeksmethoden, beleidsonderzoek en onderwijssociologie. Nadat ze een aantal jaren een groot landelijk onderzoek in Nieuw Zeeland coördineerde, werd ze internationaal coördinator voor het indicatorenproject PISA van de OECD in Parijs.... » lees meer
Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken... » lees meer
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar... » lees meer
Jan de Vuijst
Jan de Vuijst
Full Professor
Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, en hoogleraar Informatiewetenschap aan de universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en... » lees meer
Joerg Raab
Joerg Raab
Assistant Professor
Joerg Raab is Associate Professor Policy and Organization Studies bij het department Organisatiewetenschappen/School of Social and Behavioral Sciences bij Tilburg Unversity. Hij is directeur van de internationale Bachelor Global Management of Social Issues bij Tilburg University, als Research Fellow verbonden aan TIAS School for Business and... » lees meer
Michiel Schoemaker
Michiel Schoemaker
Lecturer
Michiel Schoemaker was tot 2011 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 is hij gepromoveerd op de relatie tussen nieuwe organisatievormen en personeelsmanagement: “Tussen slavernij en... » lees meer
Arco van de Ven
Arco van de Ven
Full Professor
Dr. Arco van de Ven RA is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS. Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is program director geweest van de post-initiële opleiding tot registercontroller (RC) en de opleiding tot controller voor publieke en maatschappelijke organisaties (CPC) aan de Erasmus Universiteit... » lees meer
Nicolette van Gestel
Nicolette van Gestel
Full Professor
Prof.dr. Nicolette van Gestel is cum laude afgestudeerd in de Sociale Geografie (1985) en gepromoveerd in Beleidsanalyse en Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit (1994). Tussen 1986-2012 werkte ze als onderzoeker en (hoofd)docent bij Bestuurskunde (tot 1999) en Bedrijfskunde (tot 2012) aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de... » lees meer

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
 • Anko van Hoepen
  Vicevoorzitter PO-Raad

  "De studie heeft mij met name een ander perspectief opgeleverd, minder handelend, meer beschouwend. En vragen stellend, vooral veel vragen stellend: ‘Never stop asking!’
  De studie Executive Master of Management in Education heeft mijn denken en handelen in de dagelijkse praktijk als bestuurder sterk veranderd. Door de prikkelende colleges, de praktijkopdrachten en de interactie met de docenten en studiegenoten word je iedere keer uitgedaagd om uit je vertrouwde wereld te stappen en om deze wereld vanuit een ander (wetenschappelijk) perspectief te bezien. Dit werkt zeer stimulerend.
  Het intensief optrekken met inspirerende docenten en gemotiveerde deelnemers uit allerlei (onderwijs)sectoren, maakt dat deze studie bij Tias een onvergetelijke ervaring is geworden."

 • Truus Vaes
  voorzitter College van Bestuur Stichting IRIS CVO Groep

  "MME gaf me het genot om te studeren. Ik heb een rijkdom aan artikelen gelezen, niet alleen de verplichte artikelen. Het is leuk om te merken dat studeren weer leuk is, dat is een cadeautje dat je krijgt."

 • Albert Zeggelaar
  Directeur Zorg, Welzijn, Sport % Uiterlijke Verzorging ROC Nijmegen

  "Leiderschapsontwikkeling als rode draad langs het werken aan strategische onderwijsmanagementvraagstukken helpt deelnemers van de opleiding MME grip te krijgen op de immer complexer wordende onderwijscontext. In interactie met collegae en docenten worden concepten verkend en geconcretiseerd om deze vervolgens in de eigen praktijk te toetsen. De goede balans tussen theorie en praktijk en de flexibiliteit van de opleiding maken dit zeer goed en direct mogelijk.Een absolute meerwaarde van het programma is de gevarieerdheid van de medestudenten en de begeleiding van 100% top professoren."

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.

De programmaprijs bedraagt € 31.500,- (fiscaal aftrekbaar).
Deze prijs is inclusief studieboeken, leesmateriaal en twee studiereizen.
Bijkomende kosten: voorbereidingsmodule (indien van toepassing), kosten voor reis en verblijf tijdens de studiereizen (± €1.500,-, exclusief vliegticket).

De programmaprijs is vrijgesteld van btw.

Download de brochure

TIAS brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld je online aan.
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41

Bezoek TIAS

Maak kennis met TIAS tijdens de informatieavond.
10 apr. 17:30 - 21:00, Tilburg