Master of Management in Education MME

mme-elsevier-nl

Als manager of leidinggevende in het onderwijs heeft u te maken met een steeds veranderend landschap. Dat vraagt veel van uw management- en leiderschapsvaardigheden. 

In de Executive Master of Management in Education (onderwijsmanagement) reiken we u hiervoor nieuwe kennis en nieuwe, concrete vaardigheden aan. U leert de spanningsvelden verder kennen waarmee u als onderwijsmanager dagelijks te maken heeft. Na de opleiding bent u in staat om veranderingen te duiden. Zo kunt u zelf succesvol leiding geven aan de veranderingen. Op basis van die opgedane kennis ontwikkelt u een visie vanuit meerdere invalshoeken op de uitdagingen van uw organisatie.

 • Krijg inzicht in de veranderende verhouding tussen onderwijs, overheid, markt en burgers en de gevolgen daarvan voor uw eigen organisatie
 • Kijk vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en uw organisatie
 • Leer van de samenwerking met managers uit diverse sectoren in een open en kritische sfeer
 • Pas de nieuwe kennis en inzichten in de onderwijssector direct toe in uw organisatie
 • Ontwerp uw strategie op basis van een keuze voor publieke waarden en de publieke positie van uw organisatie

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Utrecht: 
8 mei 2017
Locatie en startdatum
Tilburg: 
28 september 2017
Studieduur 19 maanden
Studielast 20 uur per week, inclusief colleges
Kosten € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar)
Accreditatie/titels MSc

Als manager of leidinggevende in de sector onderwijs heeft u te maken met een steeds veranderend onderwijslandschap. Dat vraagt veel van uw management- en leiderschapsvaardigheden. De Executive Master of Management in Education (onderwijsmanagement), dé academische masteropleiding voor Leiderschap en Management in het onderwijs, geeft u inzicht in de ontwikkelingen in dat werkveld.

U leert de spanningsvelden verder kennen waarmee u als onderwijsmanager dagelijks te maken heeft. Na deze master onderwijsmanagement bent u in staat om veranderingen te duiden. Zo reageert u niet alleen achteraf, maar kunt u juist zelf succesvol leiding geven aan de veranderingen. U ontwikkelt daarin uw eigen leiderschap.

Einddoelen van de Master of Management in Education

Na afloop van de opleiding kunt u:

 • herkennen hoe de verhoudingen tussen onderwijs, overheid, markt en burgers veranderen
 • actuele kennis en inzichten uit de wetenschap inzetten in de praktijk
 • vanuit verschillende perspectieven naar uw werk en organisatie kijken
 • open en kritisch samenwerken met leidinggevenden uit verschillende sectoren

Resultaat: mastertitel (Msc)

Wanneer u het programma succesvol afrondt, kunt u achter uw naam de mastertitel MME of de internationale graad MSc voeren. Het programma is geaccrediteerd als wetenschappelijke master door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO.

Deelnemersprofiel

Deelnemers aan deze education master zijn beleids- en eindverantwoordelijke functionarissen in het management van complexe onderwijsorganisaties of educatieve dienstverleningsorganisaties. Ze komen uit het hele onderwijsdomein, zoals voortgezet onderwijs, primair onderwijs en de sector beroepsvoorbereidende educatie (BVE). Daarmee bent u verzekerd van inspirerende discussies met vakgenoten. Ook heeft u hiermee toegang tot waardevolle nieuwe netwerken.

Modules en thema’s

Het programma van de Executive Master of Management in Education (MME) is opgebouwd rond 3 thema’s: Positioneren, Organiseren en Verantwoording & leiderschap. Binnen deze thema’s volgt u verschillende modules waarin u nieuwe kennis en inzichten opdoet.

Thema Positioneren
Strategisch management
Marketing & dienstverlening

Thema Organiseren
Inrichten van organisaties
Mensen in organisaties

Thema Verantwoording en leiderschap
Governance, finance & control
Leiderschap

Ieder thema van de master bestaat uit 3 stappen:

 • Verkennen: u formuleert uw eigen vraagstukken en scherpt deze aan.
 • Verdiepen: in modules doet u nieuwe kennis en inzichten op en aan de hand van actuele wetenschappelijke theorieën en concepten worden een of meer onderwerpen uitgediept.
 • Vertalen: u vertaalt de opgedane inzichten naar uw eigen praktijk en organisatie.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

Door het hanteren van toelatingseisen voor de Executive Master of Management in Education (onderwijsmanagement) zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde aan wat u leert tijdens het programma.

Onze toelatingseisen

 • een afgeronde universitaire of hbo-opleiding
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring, d.w.z. de praktische ervaring met strategische vraagstukken
 • steun van de eigen organisatie
 • goede beheersing van de Engelse taal. In het programma wordt gewerkt met Engelstalige literatuur.
 • succesvolle afronding van benodigde onderdelen van de voorbereidingsmodule

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier neemt de programma adviseur contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U heeft het intakegesprek met de academic director van het programma.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
"Uw docenten zijn geselecteerd op basis van drie uitgangspunten: academische kwaliteit (rigour), praktijkervaring (relevance) en didactische vaardigheden (responding). Alledrie zijn belangrijk in een wetenschappelijke opleiding. Onze docenten zijn in staat om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek te beoordelen vanuit hun academische achtergrond (als hoogleraar en/of doctor) en kunnen deze oordeelsvorming overbrengen aan de deelnemers. Praktijkervaring stelt dezelfde docenten in staat om bij de selectie van het studiemateriaal tevens de praktische relevantie van goed academisch onderzoek in te schatten zodat de deelnemers de binding blijven voelen met hun beroepspraktijk. Didactische vaardigheden zijn noodzakelijk om de onderlinge interactie en reflectie optimaal te laten plaatsvinden en deelnemers ook individueel uit te dagen en tot hun recht te laten komen.

Academic Director

Marc Vermeulen
Marc Vermeulen
Full Professor
Prof. dr. Marc Vermeulen (1958) is academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governance voor topbestuurders in het publieke domein. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s voor onderwijsmanagers. Aan TIAS doceert hij zowel over strategische ontwikkelingen in het publieke domein als over de methoden en technieken...
Roger Bougie
Roger Bougie
Associate Professor
Roger Bougie is Associate Professor aan TIAS. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijsmanagement; in het verleden was hij Academic Director van de BSc-opleidingen International Business en Bedrijfseconomie van de Universiteit van Tilburg en van het International full-time MBA programma van TIAS. Dr. Bougie heeft bijna twintig jaar...

Docenten

Jos Blommaert
Jos Blommaert
Full Professor
Prof. dr. Jos Blommaert studeerde Handelswetenschappen in Tilburg. Hij is in1995 gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de informatieve waarde van geconsolideerde jaarrekeningen. Sinds 1997 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit van Tilburg en momenteel werkzaam bij TIAS School for Business and...
Theo Camps
Theo Camps
Professor
Theo Camps studeerde bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1995 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het proefschrift "Het besloten concilie der deskundigen". Theo Camps is directievoorzitter van de Berenschot Groep B.V. Hij adviseert voornamelijk op het gebied van strategievraagstukken, organisatieontwikkeling en...
Jo Caris
Jo Caris
Distinguished Professor
Jo Caris is als bestuurder, toezichthouder en adviseur actief in de zorgsector. Hij was  van 2004 tot 2013 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health...
Edith Hooge
Edith Hooge
Full Professor and Vice Dean
Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is hoogleraar en vice decaan bij TIAS School for Business and Society. Met haar leerstoel “Boards and Governance in Education” is zij verbonden aan het TIAS GovernanceLAB en aan de onderwijsprogramma’s Toekomstbestendig Onderwijsbestuur, de Master Management in Education en het Commissarissen en...
Eelco van Hout
Eelco van Hout
Lecturer
Eelco van Hout is academisch ondernemer. Hij is Academic Director Leiderschap en Strategie in de publieke sector aan TIAS School for Business and Society en zelfstandig adviseur. Tevens is hij als kerndocent verbonden aan de executive Master of Public en Non-profit Management van TIAS. Van Hout doceert in tal van in company specific programma's...
Patrick Kenis
Patrick Kenis
Full Professor
Prof. dr. P. Kenis is Academic Dean aan Antwerp Management School en hoogleraar Beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Eerder was hij als Academic Dean verbonden aan TIAS School for Business and Society, was als voorzitter verbonden aan het Departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit van Tilburg, werkte...
Theo Poiesz
Theo Poiesz
Full Professor
Theo Poiesz (1952) is hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) bij TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Hij is ook academisch directeur van de executieve Gezondheidsadministratie master (MHA). De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ. Eerder was hij...
Sandra Schruijer
Sandra Schruijer
Full Professor
Sandra Schruijer is hoogleraar Organisatiepsychologie aan TIAS. Zij verzorgt onderwijs op gebied van samenwerking tussen organisaties, organisatieverandering en –ontwikkeling en leiderschap. Haar onderzoek richt zich op het begrijpen van de sociale dynamiek van multipartijensamenwerking, zoals de rol van diversiteit, vertrouwen, en, conflict. Het...
Daniëlle Verschuren
Daniëlle Verschuren
Associate Professor
Danielle Verschuren heeft de lerarenopleiding voltooid en heeft vervolgens organisatie antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestudeerd. Ze was leraar in het MBO (maatschappijleer) en in het HBO (communicatie), waar zij tevens een afdeling heeft gemanaged. Na haar tweede studie is Danielle als adviseur gaan werken bij een consultancy...
Sietske Waslander
Sietske Waslander
Full Professor
Prof.dr. Sietske Waslander verkreeg haar doctoraal sociologie (cum laude) met als hoofdvakken kwantitatieve onderzoeksmethoden, beleidsonderzoek en onderwijssociologie. Nadat ze een aantal jaren een groot landelijk onderzoek in Nieuw Zeeland coördineerde, werd ze internationaal coördinator voor het indicatorenproject PISA van de OECD in Parijs....

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
 • Anko van Hoepen
  Vicevoorzitter PO-Raad

  "De studie heeft mij met name een ander perspectief opgeleverd, minder handelend, meer beschouwend. En vragen stellend, vooral veel vragen stellend: ‘Never stop asking!’
  De studie Executive Master of Management in Education heeft mijn denken en handelen in de dagelijkse praktijk als bestuurder sterk veranderd. Door de prikkelende colleges, de praktijkopdrachten en de interactie met de docenten en studiegenoten word je iedere keer uitgedaagd om uit je vertrouwde wereld te stappen en om deze wereld vanuit een ander (wetenschappelijk) perspectief te bezien. Dit werkt zeer stimulerend.
  Het intensief optrekken met inspirerende docenten en gemotiveerde deelnemers uit allerlei (onderwijs)sectoren, maakt dat deze studie bij Tias een onvergetelijke ervaring is geworden."

 • Truus Vaes
  voorzitter College van Bestuur Stichting IRIS CVO Groep

  "MME gaf me het genot om te studeren. Ik heb een rijkdom aan artikelen gelezen, niet alleen de verplichte artikelen. Het is leuk om te merken dat studeren weer leuk is, dat is een cadeautje dat je krijgt."

 • Albert Zeggelaar
  Directeur Zorg, Welzijn, Sport % Uiterlijke Verzorging ROC Nijmegen

  "Leiderschapsontwikkeling als rode draad langs het werken aan strategische onderwijsmanagementvraagstukken helpt deelnemers van de opleiding MME grip te krijgen op de immer complexer wordende onderwijscontext. In interactie met collegae en docenten worden concepten verkend en geconcretiseerd om deze vervolgens in de eigen praktijk te toetsen. De goede balans tussen theorie en praktijk en de flexibiliteit van de opleiding maken dit zeer goed en direct mogelijk.Een absolute meerwaarde van het programma is de gevarieerdheid van de medestudenten en de begeleiding van 100% top professoren."

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.

De programmaprijs bedraagt € 31.000,- (fiscaal aftrekbaar).
De Master of Management in Education is inclusief:

 • twee studiereizen
 • leesmateriaal
 • toegang tot de Virtual Campus
 • toegang tot de alumni-website voor webinars en must-reads binnen uw vakgebied

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Bijkomende kosten:

 • kosten voor reis en verblijf tijdens de studiereizen (± €1.500,-, exclusief vliegticket)
 • indien van toepassing: kosten voor de voorbereidingsmodule

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.
 • Inzicht in de veranderende verhouding tussen onderwijs, overheid, markt en burgers en de betekenis daarvan voor uw eigen organisatie.
 • Verschillende perspectieven op uw werk en uw organisatie.
 • Direct profiteren door de papers die u gaat schrijven over actuele topics binnen uw organisatie.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis in huis.
 • Topdocenten. Onze groep hoogleraren bestaat vaak uit bekende namen. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Begeleiding van uw thesis door onze topdocenten. Zij denken mee over oplossingen en modellen in uw bedrijfssituatie.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Financieringsmogelijkheden

Financiert u zelf uw opleiding dan kunt u gebruik maken van het Verantwoord Studie Plan van Geldshop. Het Verantwoord Studie Plan is erop gericht dat een lening na 5 jaar is afgelost. Deze studielening is uitsluitend bedoeld voor studiekosten. U vindt op de website van Geldshop meer informatie over het Verantwoord Studie Plan.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure of meld u online aan.
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41

Bezoek TIAS

Maak kennis tijdens de informatieavond
20 jun. 18:00 - 22:00, Tilburg