Vastgoed en Finance

Locatie en startdatum
Tilburg: 
11 mei 2017
Studieduur 3 modules
Kosten € 8.000,-

De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Als vastgoedprofessional wordt u uitgedaagd om snel te anticiperen. Tijdens het programma Vastgoed en Finance gaan u op zoek naar de juiste antwoorden op de complexe financiële vraagstukken uit uw vastgoedpraktijk.

 • Ontwikkel uw capaciteiten op het gebied van financiële analyse van de vastgoedmarkt
 • Vervul een voortrekkersrol als vastgoeddeskundige binnen uw organisatie 
 • Deel uw kennis en ervaringen en leer van de andere deelnemers 
 • Pas de laatste wetenschappelijke inzichten toe op uw dagelijkse praktijk als vastgoedprofessional
 • Zie de kansen in de maatschappij voor uw bedrijf

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten? Neem contact op met Sandy van der Smissen.

Uw volgende stap

Online aanmelden

Als vastgoedprofessional moet u rekening houden met steeds scherpere eisen op het gebied van duurzaamheid en demografische ontwikkelingen. Een uitstekende financiële kennis van de vastgoedsector is nodig om scherpe analyses te maken waarmee u complexe vraagstukken het hoofd kunt bieden.

Deelnemersprofiel

Dit korte programma maakt deel uit van de Master of Real Estate van TIAS. De deelnemers aan het programma komen uit diverse werkvelden en hebben gemiddeld zeven jaar werkervaring. Deze diversiteit aan deelnemers is van grote meerwaarde voor het uitbreiden van uw kennis en netwerk. Naast veel praktische kennis en ervaring biedt TIAS u de wetenschappelijke onderbouwing.

Programma Vastgoed en Finance

Het programma bestaat uit drie modules. We starten met het financieel analyseren van het vastgoedobject en de vastgoedonderneming. Deze kennis wordt vervolgens ingezet tijdens de module waarderen. Bij de waarderingsmethodieken krijgt het gebruik van de juiste parameters veel aandacht. We behandelen de rol van vastgoed op de financiële balans van een onderneming. Het verschil tussen direct en indirect beleggen in vastgoed wordt in de laatste module verder uitgediept.

Module 1. Financiële analyse
In deze module bespreken wij het financiële DNA van de moderne vastgoedbeslissing. Hierbij maken deelnemers kennis met relevante financiële theorieën die in cases worden vertaald naar praktische instrumenten. Wij beginnen met de het ontleden van financiële waarde en maken via risico en funding de slag naar financiële analyses van vandaag de dag.

Module 2. Waarderen
De taxatiemodule van de MRE-opleiding is erop gericht vastgoedprofessionals een gedegen inleiding te geven in de theoretische basis van het taxeren van onroerend goed. Met die basis kunnen professionals die wel met taxaties te maken krijgen, maar zelf niet taxeren, deze taxaties vanuit dit theoretische kader kritisch beoordelen. Professionals die zelf wel taxeren kunnen de taxatiemodule als een interessante verdieping van hun reeds genoten opleiding(en) beschouwen.

Module 3. Investeren en beleggen
In deze module nemen wij het perspectief van de eindbelegger (groot en klein) en kijken we naar de vastgoedmarkt vanuit het perspectief van de financiële markt. Wat heeft het beleggen en investeren in vastgoed te bieden aan de eindbelegger? Welke kwaliteiten en meerwaarde is er te vinden voor het investeren in private en publieke vastgoedbeleggingen? Ook hier zal een analytische kijk vanuit de wetenschap worden vertaald naar de actuele praktijk van alledag.

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten? Neem contact op met Sandy van der Smissen.

Uw volgende stap

Online aanmelden

Door het hanteren van toelatingseisen voor dit programma zorgen we voor een deelnemersgroep met zeer veel talent én potentie. Dat zorgt voor een extra toegevoegde waarde tijdens het programma.

Onze toelatingseisen

 • minimaal 3 jaar ervaring in een voor vastgoed relevant vakgebied
 • een relevante universitaire of HBO opleiding

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten? Neem contact op met Sandy van der Smissen.

Uw volgende stap

Online aanmelden

Ons docententeam bestaat uit een optimale mix van academici en professionals uit de beroepspraktijk. Naast kennis, ervaring en een academische attitude delen de docenten hun passie voor het vakgebied en zijn zij als geen ander in staat u te inspireren.

Docenten

Ingrid Janssen
Ingrid Janssen
Associate Professor of Real Estate Management
Ingrid Janssen is als associate professor Real Estate Management verbonden aan TIAS School for Business and Society. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan de professionalisering van het vastgoedmanagement in alle sectoren waar vastgoed als gebruiksmiddel of beleggingsmiddel wordt ingezet. Haar specialisatie is winkelvastgoed, een boeiend...
Dirk Brounen
Dirk Brounen
Full Professor & Associate Dean Research and Development
Prof.dr. Brounen heeft een deeltijd aanstelling als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University. De ene helft van de week werkt hij aan zijn fundamentele onderzoeksagenda voor de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Hierbij richt hij zich op onderwerpen zoals het risico en rendement van vastgoedinvesteringen,...
Menno Maas
Menno Maas
Adjunct Professor & Associate Dean Business Development
Menno Maas is in 2013 benoemd als Executive in Residence / Adj. Professor of Real Estate Development bij TIAS. Zijn ervaring als executive bij een aantal internationale vastgoedbedrijven zet hij in voor verschillende Executive Master programma's, vooral voor het programma Executive Master of Real Estate. Hij is ook verbonden aan het VastgoedLAB...

Uw volgende stap

Online aanmelden

De programmaprijs bedraagt € 8.000,-. (fiscaal aftrekbaar).
De opleiding is inclusief: 

 • alle zorgvuldig uitgezochte studieboeken
 • al het leesmateriaal
 • toegang tot de Virtual Campus

De opleiding is vrijgesteld van btw.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Als zelfstandig ondernemer of als werknemer kunt u gebruik maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten. Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen rondom finance binnen de vastgoedsector.
 • Een capabele allround professional op het gebied van financiële analyse.
 • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied.

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten? Neem contact op met Sandy van der Smissen. 

Uw volgende stap

Online aanmelden
Sandy van der Smissen
Sandy van der Smissen
Program Adviser
+31 13 466 39 56