Toekomstbestendig Onderwijsbestuur

Studieduur 5 bijeenkomsten van 5 uur
Kosten € 4.950,- (fiscaal aftrekbaar)
 • Vertaal landelijk en lokaal onderwijsbeleid naar de dagelijkse praktijk;
 • Verdiep u in de voorwaarden voor goed onderwijs en sluit uw onderwijsorganisatie daar op aan;
 • Profiteer van een unieke combinatie tussen wetenschap & onderzoek en praktijkinzicht & ervaring;
 • Breid uw netwerk uit met collega-onderwijsbestuurders en blijf in contact door jaarlijkse netwerkdagen.

Sociale, technologische, demografische en economische ontwikkelingen in onze samenleving hebben grote impact op wat van het onderwijs word gevraagd. Van u als onderwijsbestuurder wordt verwacht dat u stuurt op goed onderwijs, vernieuwing in gang zet, landelijk en lokaal beleid vertaalt naar de praktijk, de organisatie financieel gezond houdt, professionalisering bevordert en goed samenwerkt met tal van interne en externe partijen.

Door het unieke programma Toekomstbestendig Onderwijsbestuur ontwikkelt u zich tot een onderwijsbestuurder waarvan de kennis, houding en vaardigheden passen bij de opgaven waar de onderwijsorganisatie voor staat.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet, docenten en kosten?

Download brochure

Van onderwijsbestuurders wordt verwacht dat ze het publieke belang goed voor ogen hebben en met een morele kompas een verstandige koers te varen. In toenemende mate worden onderwijsbestuurders aangesproken op hun professionaliteit. Steeds vaker bewaakt de interne toezichthouder dat een bestuurder zich blijft ontwikkelen.

Toekomstig Onderwijsbestuurder is een exclusief professionaliseringsprogramma dat wetenschappelijke inzichten combineert met praktijkinzicht en ervaring voor onderwijsbestuurders.

Eindddoelen

 • U komt tot nieuw handelingsrepertoire door systematische analyse van en reflectie op uw eigen bestuurlijke praktijk met behulp van systematische case-analyse;
 • U doet actuele kennis op over onderwijsbestuur door diepgaande bestudering van relevante literatuur samen met collega-bestuurders onder begeleiding van hoogleraren;
 • U leert de nieuwste wetenschappelijke inzichten over onderwijsbestuur door voortdurende input en reflectie van de deskundige TIAS-hoogleraren op het gebied van onderwijsbestuur;
 • U analyseert en beoordeelt recente onderwijspolitieke en beleidsmatige ontwikkelingen met oog voor uw eigen bestuurlijke opgave;
 • U doet ervaring op met andere bestuurspraktijken door middel van ‘Harvard teaching cases’;
 • U bouwt een netwerk op met onderwijsbestuurders van uw eigen niveau en kaliber.

Resulaat

Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname. U wordt lid van het TIAS Netwerk Professionele Onderwijsbestuurders. Dit netwerk blijft in stand na afloop van het programma en wordt gefaciliteerd door de academic directors.

Deelnemers

Naast u in de collegebanken vindt u professionele bestuurders van onderwijsorganisaties in het primaire en voortgezet onderwijs met minimaal 3 jaar werkervaring. De deelnemersgroep wordt zorgvuldig samengesteld door de academic directors.

Sessies

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten die plaatsvinden op dinsdagen van 15.00 tot 20.00 uur, verspreid over 5 maanden.

Sessie 1: Besturen is strategie bepalen
Sessie 2: Besturen is betekenis geven
Sessie 3:Besturen is beïnvloeden van mensen
Sessie 4: Besturen is over de juiste informatie beschikken
Sessie 5: Besturen is zoeken en vragen naar ‘het juiste’ doen.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet, docenten en kosten?

Download brochure

Het programma Toekomstig Onderwijsbestuur is een exclusief programma voor onderwijsbestuurders. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoet u aan het volgende profiel:

 • minimaal 3 jaar ervaring als bestuurder,
 • academisch denk- en werkniveau
 • Deze leergang richt zich specifiek op directeur-bestuurders (veelal ook directeur) van kleinschalige VO/PO-scholen (gemiddeld 1 tot 3 scholen of locaties).

De groep is klein en deelname is alleen mogelijk na een positieve uitslag van een intake met de academic director. Zo weet u zeker dat in gezelschap verkeert met onderwijsbestuurders met ruime bestuurlijke ervaring, voldoende academisch denkniveau, die redelijke tot grote onderwijsbestuurders besturen.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet, docenten en kosten?

Download brochure
Het exclusieve karakter van het professionaliseringsprogramma wordt gewaarborgd door de 2 academic directors.

Academic Director

Edith Hooge
Edith Hooge
Full Professor and Vice Dean
Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is vice decaan en hoogleraar bij TIAS School for Business and Society. Met haar leerstoel “Boards and Governance in Education” is zij verbonden aan het TIAS GovernanceLAB en aan de onderwijsprogramma’s Toekomstbestendig Onderwijsbestuur, Master Management in Education en het Commissarissen en...
Sietske Waslander
Sietske Waslander
Full Professor
Prof.dr. Sietske Waslander verkreeg haar doctoraal sociologie (cum laude) met als hoofdvakken kwantitatieve onderzoeksmethoden, beleidsonderzoek en onderwijssociologie. Nadat ze een aantal jaren een groot landelijk onderzoek in Nieuw Zeeland coördineerde, werd ze internationaal coördinator voor het indicatorenproject PISA van de OECD in Parijs....

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet, docenten en kosten?

Download brochure

Voor deze masterclass betaalt u € 4.950,- (fiscaal aftrekbaar).
De masterclass is inclusief dagarrangement:

 • Literatuur
 • Lunches, koffie, thee en fris

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de onderwijssector.
 • Een bestuurder die het publieke belang voor ogen heeft en besluiten neemt met een moreel kompas.
 • Direct profiteren door de papers die u gaat schrijven over actuele topics binnen uw organisatie.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis in huis over goed onderwijsbestuur en kan deze vertalen naar de eigen organisatie.
 • Topdocenten. Onze groep hoogleraren bestaat vaak uit bekende namen. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet, docenten en kosten?

Download brochure
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41