Netspar Pensioen Innovatie Programma

Studieduur 2 dagen
Kosten € 2.900,- (fiscaal aftrekbaar)

Bent u voorbereid op de veranderingen in de pensioensector?

Het Netspar Pensioen Innovatie Programma geeft u kennis en vaardigheden om succesvol te bewegen in pensioenland. U leert hoe u risico’s onderkent en aanpakt. U bent up-to-date met de laatste regelgeving rondom pensioenen. Door uw nieuwe kennis kunt u onderbouwde antwoorden geven op consumentenvragen en -wensen. En u kunt een adviserende rol spelen in het beleggingsbeleid van uw organisatie.

Dit programma wordt u aangeboden door TIAS School for Business and Society in samenwerking met het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar). De opleiding bestaat uit 4 masterclasses. Op dit moment kunt u zich nog aanmelden voor de laatste twee masterclasses die naar keuze ook los te volgen zijn. 

Aan eerdere edities van dit programma namen professionals deel van De Nederlandse Bank (DNB), Aegon en APG.

Waarom u kiest voor TIAS

 • De Nr. 1 Business School van Nederland: Beste Masteropleider 2017 volgens Elsevier, al 5 jaar op rij de #1 in maatwerk volgens Financial Times
 • Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met Netspar, unieke denktank en netwerkorganisatie en doet onderzoek, geeft onderwijs en verzorgt kennisuitwisseling op het gebied van pensioenen en vergrijzing.
 • Goed te combineren met uw werk
 • Uitsluitend top academici en de beste praktijkexperts als docent 

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor dit programma?
Neem contact op met programma-adviseur Marloes Boon:

Neem contact op

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

De wereld van pensioeninnovatie ontwikkelt zich in een razend tempo. Nieuwe wetgeving volgt elkaar op, regels voor toezicht worden strenger, consumenten stellen steeds hogere eisen aan een pensioenproduct. In die wisselende omstandigheden heeft u de kennis en vaardigheden nodig om u succesvol te bewegen in pensioenland.

Eindddoelen

 • U bent in staat een oordeel te vormen over de strategische ontwikkeling van pensioenvoorzieningen en de aansluiting daarvan op de pensioenconsument en arbeidsmarkt.
 • U kunt uw organisatie adviseren over beleid naar aanleiding van deze strategische ontwikkelingen.
 • U bent in staat kansen en zwaktes in het risicomanagement binnen een organisatie in een vroeg stadium te herkennen.
 • U kunt deze sterktes en zwaktes vertalen naar beleid waarmee u uw organisatie kunt bijsturen.
 • U kunt een cliënt of bestuur adviseren welke belangrijke keuzes en onzekerheden in de aansturing van een pensioenbalans en beleggings- en risicomanagementproces spelen. 
 • U bent in staat scenarioanalyse in te zetten of aannames en modelonzekerheid op hun waarde te schatten als een middel om in een vroege fase sterktes en zwaktes te identificeren en hier beleid op te ontwikkelen.
 • U kunt de sterktes en zwaktes van het bestuursmodel van een cliënt of organisatie identificeren, en inschatten welke ontwikkelingen op het gebied van besturing bestuur beter of slechter passen voor de huidige organisatie. 
 • U bent in staat een strategische visie te ontwikkelen op nieuwe ontwikkelingen in nationale en Europese context.

Resultaat: certificaat Pensioeninnovatie

Met de serie masterclasses ontwikkelt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van pensioenen. U kunt daardoor uw organisatie beter sturen en adviseren. Nadat u alle masterclasses in de cyclus heeft doorlopen, ontvangt u het certificaat Pensioeninnovatie.

Deelnemers

Deelnemers zijn, net als u, professionals uit de banking- en insurance-sector, medewerkers van bestuurs- en directiebureaus van pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, ministeries, accountmanagers en externe adviseurs. Zij willen wetenschappelijke kennis over pensioeninnovatie opdoen en gebruiken bij beleidsadvisering aan hun organisatie.

Opzet van het programma

In 4 masterclasses van 2 dagen worden de veranderingen in de pensioensector behandeld. Na succesvolle afronding van de masterclasses past u de kennis toe in een eindopdracht.

Masterclass 1: Pensioenstelsel in transitie
Onderwerpen die tijdens deze masterclass aan bod komen zijn:

 • Typologie en sterktes en zwaktes van verschillende oudedagsvoorzieningen.
 • Vormen van pensioen die beter aansluiten bij veranderende rolpatronen en flexibilisering arbeidsmarkt.
 • Invullen van solidariteit; intergenerationele en intragenerationele risicoverdeling.
 • Belangrijkste debatten, en de keuzes die gemaakt moeten worden.
 • Interactie tussen macro-economische politiek, pensioenstelsels en arbeidsmarkt. 
 • Buitenlandse pensioenhervormingen, wat wordt wel/niet goed aangepakt.
 • Innovaties tot stand brengen.

Masterclass 2: Inzicht in de pensioenconsument: van opbouw naar uitkering
Onderwerpen die tijdens deze masterclass aan bod komen zijn:

 • Wie is de pensioenconsument? 
 • Het keuzegedrag van de consument.
 • Balans van een individueel huishouden over de levenscyclus en voor verschillende soorten huishouden, nut en rol van pensioen hierin.
 • Ontwikkelingen in de vierde en vijfde pilaar (wonen, zorg) vanuit een consumentenperspectief.
 • Verschillende mogelijkheden voor de conversie van individueel pensioenkapitaal naar een pensioenuitkering.
 • Ontwikkeling van, en nieuwe inzichten in annuïtaire producten op de verzekeringsmarkt binnen de pensioenregeling.
 • Afruil tussen risico en rendement voor deelnemers gedurende het gehele leven; gewenste en acceptabele risico’s; life cycle fondsen.
 • Transparantie en informatievoorziening: pensioenregisters.
 • Innovatieve manieren om risico’s voor pensioenuitkomst te communiceren.

Masterclass 3: Risicomanagement van financieel dienstverlener en consument
Onderwerpen die tijdens deze masterclass aan bod komen zijn:

 • Kernfuncties van financiële spelers, wat betekent dit voor de inrichting van het risicomanagement?
 • Wat zijn de belangrijkste risico’s voor een pensioenregeling? Welke risicomanagementtechnieken zijn hierbij bruikbaar? 
 • Welke risico’s kunnen wel en niet door een pensioenaanbieder gedragen worden?
 • Kennis van de rol van beslissingsondersteunende modellen, zoals ALM en scenarioanalyse, inclusief de mogelijkheden en beperkingen hiervan.
 • Effect van toezichtsmodellen voor risicomanagement, zoals Solvency II en nFTK, inclusief de mogelijkheden en beperkingen hiervan.
 • Verschillende mogelijkheden voor de conversie van pensioenkapitaal naar een pensioenuitkering; afruil rendement en risico in het nieuwe Nederlandse pensioencontract.
 • Integrale sturing op risico’s in de PPI/PPR versus pensioenfonds of verzekeraar.
 • Modelonzekerheid, aannames hierachter, gevolgen voor beslissingen.
 • Risicocultuur en langetermijn beleggen.

Masterclass 4: Pensioenregelgeving, Toezicht en Governance
Onderwerpen die tijdens deze masterclass aan bod komen zijn:

 • Ontwikkelingen (nationaal en internationaal) op het gebied van toezicht voor pensioenfondsen, banken en verzekeraars: overdraagbaarheid van pensioenrechten; eigendomsrechten, nFTK; Solvency II; IORP.
 • Rollen en spanningsvelden Nederlands vs. Europees toezichtsbeleid.
 • Inzicht in de ontwikkelingen van pensioenvehikels in (inter)nationaal perspectief.
 • Rol en ervaring van de multinationale ondernemingen.
 • Governance van beleggingsproces: belangrijkste ontwikkelingen hierin, zoals uitbestedingsmodellen.
 • Schaalvergroting.
 • Afruil adequate governance en eigendomsrechten en eigen keuze.
 • Ontwikkeling in pensioenvehikels, op individueel en collectief niveau.
 • Analyse besturingsmodellen per pensioenvehikel.
 • Debatten in besturing: beloning, rol professionele bestuurders, rol adviseurs.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Overweegt u het Netspar Pensioen Innovatie Programma van TIAS School for Business and Society? Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

 • Om deel te nemen, voldoet u aan het volgende profiel:
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in een relevante functie
 • Universitair of hbo-diploma
 • Abstract denkvermogen
 • Ambitie
 • Bereidheid om van perspectief te wisselen

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Vooraanstaande sprekers, zowel uit de wetenschap als praktijk maken deel uit van het docentteam van het Netspar Pensioen Innovatie Programma.

De rode draad van het programma wordt in nauwe samenwerking met Netspar bewaakt door de academic director prof. dr. Alfred Slager. 

Docenten

Alfred Slager
Alfred Slager
Full Professor
Prof.dr. Alfred Slager RBA is sinds september 2011 professor Pension Fund Management aan TIAS School for Business and Society. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op het risicomanagement en vermogensbeheer van institutionele beleggers, met name pensioenfondsen.  Het doel van zijn onderzoek richt zich op de uitdagingen en kernbeslissingen... » lees meer

Colleges van eerdere edities van dit programma werden verzorgd door:

 • Lans Bovenberg (UvT)
 • Casper van Ewijk (Netspar)
 • Jan Tamerus (PGGM)
 • Roel Mehlkopf (DNB, UvT)
 • Alwin Oerlemans
 • Henriette Prast (UvT)
 • Marike Knoef (Universiteit van Leiden)
 • Theo Nijman (UvT)
 • Eduard Ponds (APG)
 • Bas Werker (Netspar, UvT)
 • Theo Kocken (Cardano)
 • Martijn Vos (Ortec)
 • Jacqueline Lommen (State Street vermogensbeheer)
 • Dirk Broeders (DNB)
 • David van As (Bpf Bouw)
 • Fieke van der Lecq (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • René Maatman (De Brauw, Radboud Universiteit)

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Door de Netspar Pensioen Innovatie Programma verrijkt u niet alleen uw kennis en vaardigheden, u bouwt ook aan een uitgebreid professioneel netwerk. Daardoor vinden onze deelnemers en alumni het programma waardevol.

 • Michiel_van_Leuvensteijn
  Michiel van Leuvensteijn
  Senior Economist ACM

  "De masterclasscyclus Pensioeninnovatie van Netspar en TIAS wordt gegeven door diegenen die ook actief deelnemen in het  actuele pensioendebat waardoor de laatste ontwikkelingen in het denken over pensioen goed worden meegenomen in de opleiding. Daarnaast heeft de groep deelnemers een belangrijke meerwaarde. Deze groep is heel divers is en komt uit de wereld van beleggers, verzekeraars, pensioenfondsen en toezichthouders. Hierdoor bieden de discussies gemakkelijk nieuwe invalshoeken en inzichten."

 • Iwan van den Berg
  Client Director Aegon Pensioenen Aegon Nederland

  "De masterclasscyclus Pensioeninnovatie is een prachtige gelegenheid om met diverse spelers uit het gehele pensioenveld actuele pensioendilemma’s bij de hoorns te vatten. De interactieve aanpak tijdens de verschillende inleidingen, de break-outsessies en het schrijven van de thesis, zijn boeiend. Met deze aanpak gaan spelers - die traditioneel soms tegenstrijdige belangen lijken te hebben - nu actief op onderzoek door elkaar te bevragen. Dat bevragen en het zoeken van de verdieping levert veel positieve energie op. En … ontmoetingen met plezierige professionals uit alle pensioengeledingen. Aanrader!"

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Voor het totale programma bestaande uit 4 masterclasses betaalt u € 10.000,-.

Per masterclass betaalt u € 2.900,-.
Tegen gereduceerd kunt u meerdere masterclasses volgen:
2 masterclasses € 5.750,-

De masterclasses zijn inclusief dagarrangement:
 • Literatuur
 • Lunches, koffie, thee en fris

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de pensioensector.
 • Een gedegen oordeel over de strategische ontwikkelingen van pensioenvoorzieningen en de aansluiting daarvan op de pensioenconsument en de arbeidsmarkt.
 • Advies over het beleid van uw organisatie en een verantwoord beleid op het gebied van regelgeving, toezicht en governance.
 • Direct profiteren door de papers die u gaat schrijven over actuele topics binnen uw organisatie.
 • De organisatie haalt de laatste inzichten en kennis in huis.
 • Topdocenten. Onze groep hoogleraren bestaat vaak uit bekende namen. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.
 • Begeleiding van uw thesis door onze topdocenten. Zij denken mee over oplossingen en modellen in uw bedrijfssituatie.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

 

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Carmen Smalheer
Carmen Smalheer
Assistent Program Advice
+31 13 466 3977