International Contracting

opex2

Beheer contracten en relaties in complexe internationale (bouw)projecten

Het TIAS-programma International Contracting is een specialistisch programma dat u in staat stelt een doorslaggevende rol te spelen in het internationale contractmanagement van uw organisatie. Tijdens het programma doorloopt u elke stap in de contractcyclus. U ontdekt en leert meer over de groeiende internationale dimensie en de daaraan gerelateerde wettelijke, commerciële en culturele verschillen tussen contractpartijen.

Dit unieke, intensieve en op maat gemaakt programma is er voor professionals werkzaam in contractmanagement en is ook waardevol voor complete tenderteams. Dit team leert eenzelfde manier van contractmanagement en zal beter voorbereid zijn bij contractvoorbereidingen en onderhandelingen.

Waarom u kiest voor TIAS:

 • Een programma waar de gehele contractmanagementcyclus (van aanbesteding tot uitvoering van projecten) aan bod komt.
 • U heeft de mogelijkheid tot verbreding door de specialistische module Downstream Subcontracting.  
 • Theorie wordt in de praktijk toegepast; u werkt aan uitdagingen uit uw eigen praktijk.
 • De Nr. 1 Business School van Nederland: Al 4 jaar op rij de #1 in Executive Education volgens Financial Times.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Locatie en startdatum
Tilburg: 
31 mei, 1 & 2 juni 2017 (Core)
Studieduur Core module: 3 dagen Specialist module: 2 dagen
Kosten Core module: € 3.500,- Specialistmodule: € 2.300,-

Opdrachtgevers onderhandelen steeds vaker over geïntegreerde contracten met hun aannemers. Zo verschuiven de de project- en contractuele risico’s richting aannemers. Complexe projecten worden nog complexer door lange contractbesprekingen die leiden tot vertragingen en vorderingen op aannemers.

Omdat de relatie tussen bedrijven en aannemers de afgelopen jaren drastisch zijn veranderd, organiseert TIAS het programma International Contracting. Om zo professionals of complete tenderteams te helpen bij het vergroten van de kennis van de mechanismen die nodig zijn om de contractstrategie van uw organisatie te ondersteunen.

Tijdens dit programma doet u elementaire, kennis en competenties op om international contracting te begeleiden. Het programma geeft inzicht in de contractmanagementcyclus en de onderlinge afhankelijkheden van verschillende stakeholders.

Programmadoelen

Na afronding van het programma, bent u in staat om:

 • een aanbesteding voor te bereiden en te beslissen over de juiste aanbestedingsstrategie;
 • effectieve afspraken te maken in de de precontractuele fase door een Letter of Intent of Memorandum of Understanding;
 • verschillende contractvormen te beoordelen, zoals C/D&B/EPC/DBFM en hoe de verschillende internationale contractstandaarden (zoals Logic/FIDIC/BIMCO) te gebruiken;
 • verschillende contractvariaties te regelen;
 • onderaannemers en leveranciers te betrekken en coördineren;
 • ernstige uitdagingen met materialen of leveranciers tijdens de uitvoering van het project op te lossen;
 • claims te voorkomen en geschillen op te lossen. 

Deelnemersprofiel

Deelnemers hebben verschillende professionele achtergronden.

Het zijn:

 • projectmanagers, -coördinators en directeuren
 • construction- en area managers
 • senior field managers
 • tender- en commerciële managers
 • (sub)contractmanagers en aankoop-, financiële en procurement managers
 • ingenieurs

Dit programma is specifiek gericht op professionals uit de offshore- en bouwindustrie en engineering en bedoeld voor alle interne stakeholders die direct of indirect invloed hebben op het succes van een programma (inclusief HR, Finance, Support en directie).

Laat uw volledige tenderteam deelnemen

TIAS moedigt volledige tenderteams aan om deel te nemen. Dit leert het team op eenzelfde manier contractmanagement te regelen. Het team zal beter voorbereid zijn op contractonderhandelingen. Risico’s worden beter herdacht. En het team leert denken in kansen.

Modules

Het programma International Contracting bestaat uit 2 aparte modules, een 3-daagse Core Module, en een 2-daagse Specialist Module.

Core Module
De 3-daagse Core module vormt de basis van het programma. De gehele contractmanagement cyclus (van aanbesteding tot uitvoering van projecten) komt uitvoerig aan bod. De tools en kennis die nodig zijn om de aanbesteding succesvol te laten verlopen, worden aangereikt.  

Specialist Module Downstream Subcontracting
Deze 2-daagse module is special ontwikkeld voor professionals die hun kennis willen verbreden op het gebied van subcontracting. 

Projecten zijn sterk afhankelijk van het succes van de (contractuele) relaties tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer(s). Deze Specialist Module is bedoeld voor managers en specialisten die betrokken zijn bij het subcontracting-proces en zich richten op de samenwerking met externe partijen. Meer informatie over de Specialist Module. 

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Overweegt u een masterclass van TIAS School for Business and Society? Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen zijn vooropleiding en werkervaring van belang.

Om deel te nemen, voldoet u aan het volgende profiel:

 • Minimaal 2 jaar werkervaring in een relevante functie (bij een offshore- of bouwbedrijf)
 • Universitair of hbo-diploma
 • De meeste deelnemers hebben een technische achtergrond.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Arjan van Weele

Professor

Prof. dr. Arjan van Weele heeft deeltijd de NEVI-leerstoel Purchasing and Supply Management aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences (IE&IS). Voor de directiekamer van vele grote bedrijven is hij onafhankelijk adviseur met betrekking tot de inkoopstrategie en bestuurskwesties.

Wilfred Veldstra

Lecturer

Mr. Wilfred Veldstra is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en in het (nationaal en internationaal) aanbestedings- en bouwrecht, begeleiding bij besteksvorming, projectontwikkeling en bouwarbitrages. Een specialisatie die rechtstreeks verband houdt met zijn ervaring in de bouwbranche. 


Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
 • Sijmen van Marle
  Manager Maintenance Cell - Boskalis

  Als een project goed loopt wordt er vaak niet meer teruggekeken naar het contract. Dat is nou precies de valkuil. Want als het wel mis gaat, is het juist heel belangrijk dat alle afspraken en verantwoordelijkheden goed op papier staan. Wat ik meeneem is het inzicht hoe belangrijk het is om op tijd collega’s te betrekken bij de inhoud van de contracten en hen hierover goede voorlichting te geven. Zij gaan er immers mee aan de slag.

  De combinatie van colleges en groepswerk is erg waardevol. Doordat je kunt sparren in een kleinere groep waarin iedereen van een andere discipline komt, bekijk je de zaken weer eens vanuit een ander perspectief. Dit brengt verrassende inzichten met zich mee.

  Ik vond het heel prettig dat het programma een duidelijke opbouw heeft. Het heeft een kop en een staart, waardoor alle onderdelen van de contractmanagementcyclus aan bod komen.

 • Ruud Godeschalk
  Area Maintenance Manager - Boskalis

  Tijdens het programma werd aandacht besteed aan internationale wettelijke verschillen tussen contractpartijen. Ik ben me hierdoor nog meer bewust geworden van het feit dat je met elkaar goede afspraken moet maken over welke wetgeving je aanhoudt in het contract en welke consequenties dat met zich meebrengt. De cases die aan bod kwamen in het programma sloten naadloos aan op de situaties en de praktijk waar ik dagelijks mee bezig ben.

  Het aantal deelnemers in het programma is perfect. Je kunt goed in groepjes opsplitsen om een case te bestuderen, maar ook tijdens de colleges maakt dit interessante klassikale discussies mogelijk. De combinatie van een docent uit het bedrijfsleven met heel veel ervaring en een docent die echt gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht is heel erg goed. Samen brachten zij hele levendige en interactieve colleges.

 • Marc E. Verbrugghe
  Regional Manager Boskalis

  Ik koos voor het programma International Contracting van TIAS, omdat het goed aansloot bij mijn nieuwe functie waar ik meer en meer met contracten te maken heb. Door de masterclass kreeg ik een goed inzicht in de belangrijkste contractvormen en risico’s waarmee we in onze business te maken hebben.
  De beide docenten waren erg goed in wat ze deden. Door hun verschillende achtergrond brachten ze diverse inzichten in de problematiek. Dat inzicht reflecteren op de risico’s en hoe met deze risico’s om te gaan, gebruik ik nog elke dag.
  De groep is een belangrijke meerwaarde door de verscheidenheid aan deelnemers. Ik maakte deel uit van een erg actieve groep, allen met net een andere uitgangshoek.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.

Het programma International Contracting bestaat uit 2 afzonderlijk te volgen modules, een Core Module en een Specialist Module. 

Voor de 3-daagse Core Module betaalt u € 3.500,-
Deze module is inclusief:

 • Literatuur (o.a. het boek International Contracting, Contract Management in Complex Construction Projects, A. van Weele, J. van der Puil)
 • Lunches, koffie, thee en fris

Voor de 2-daagse Specialist Module betaalt u € 2.300,-
Deze module is inclusief:

 • Literatuur (o.a. het boek International Contracting, Contract Management in Complex Construction Projects, A. van Weele, J. van der Puil)
 • Lunches, koffie, thee en fris

Overtuig uw werkgever met de voordelen voor de organisatie

 • Een professional binnen de organisatie die weet in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van contracten.
 • Ontdek betere en winstgevende methoden voor uw bedrijfsvoering.
 • Verbeter uw besef van de onderlinge afhankelijkheden van stakeholders.
 • TIAS is een university-based opleidingsinstituut. Onze hoogleraren zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze publiceren en doen onderzoek.
 • Erkende business school: volgens de Financial Times is TIAS het beste opleidingsinstituut van Nederland voor Open Executive programma’s.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

Hoe financiert u International Contracting? 

 • Uw werkgever investeert in u en betaalt (een deel van) de kosten van de opleiding.
 • U betaalt de opleiding zelf.

Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

Meer informatie over programma-inhoud, docenten en kosten?

Download brochure of meld u online aan.
Marloes Boon
Marloes Boon
Program Advice
+31 13 466 3988