Commissarissen en Toezichthouders Programma

bestuurders-non-profit
Locatie en startdatum
Utrecht: 
20 juni 2018
Studieduur 4 masterclasses van 2 dagen + intervisie
Kosten € 8.950,- (fiscaal aftrekbaar)

Verbeter uw effectiviteit als commissaris of toezichthouder

Een goed commissaris en toezichthouder zijn, kan worden geleerd. Door kennis en inzicht op te doen, en vooral door gedrag en houding te oefenen. Het Commissarissen en Toezichthouders Programma verbetert niet alleen uw eigen functioneren; omdat constant de vertaling wordt gemaakt naar uw eigen praktijk, wordt ook het functioneren van uw raad van toezicht en raad van commissarissen geoptimaliseerd.

Toezichthouders en commissarissen in de Nederlandse non-profitsector en het bedrijfsleven  zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en evalutie van dit unieke programma. Daarom is deze opleiding geheel toegespitst op de huidige uitdagingen van de commissarissen en toezichthouders. Niet alleen de harde kant van organisaties (financiën, risico’s en scenarioplanning) komt aan bod, er wordt ook veel aandacht besteed aan soft controls (rollen, verhoudingen en biases).

Top professoren en praktijkexperts

U wordt geïnspireerd door vooraanstaande hoogleraren op het gebied van governance en leiderschap, zoals Mijntje Lückerath, Edith Hooge en Erik van de Loo. Gastsprekers zijn bijvoorbeeld:

 • Mr. drs. Herna Verhagen, CEO Post NL en commissaris
 • Prof. dr. Theo Camps, bestuursvoorzitter Berenschot, commissaris
 • Prof. dr. Barbara Baarsma, commissaris, directeur Kennisontwikkeling Rabobank
 • Prof. dr. Hans Bakker, hoogleraar Strategie en Samenwerking Nyenrode
 • Drs. Hugo Logtenberg, onderzoeksjournalist NRC Handelsblad
 • Drs. Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter KvK, commissaris KPN en APG Groep
 • Anja Montijn, director Accenture en commissaris Fugro
 • Mr. Arjen Paardekooper, advocaat en partner Blenheim Advocaten
 • Prof.dr. Erik van de Loo, Professor of Leadership and Behavior
 • Hanke Lange, bestuursadviseur Lange Organisatie Advies
 • Margot Schumacher MBA, Adjunct Professor Leadership Development
 • Prof.dr. Th.B.C. Poiesz, hoogleraar Economische Psychologie

Het programma heeft een strenge selectie; in een veilige omgeving kunt u op hoog niveau discussiëren en ervaringen delen met collega-commissarissen en toezichthouders.

Waarom u kiest voor TIAS

 • De Nr. 1 Business School van Nederland: al 4 jaar op rij de #1 in Executive Education volgens Financial Times.
 • Uitsluitend top academici en de beste praktijk experts als docent
 • Diploma van TIAS School for Business & Society.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Locatie en startdatum
Utrecht: 
20 juni 2018
Studieduur 4 masterclasses van 2 dagen + intervisie
Kosten € 8.950,- (fiscaal aftrekbaar)

De toegenomen bestuurlijke complexiteit en maatschappelijke aandacht stelt hogere eisen aan het toezicht binnen organisaties. De taken en verantwoordelijkheden van een commissaris of toezichthouder worden complexer. Regels en procedures zijn flink aangescherpt en de maatschappelijke omgeving wordt veeleisender.

Voor toezichthouders en commissarissen die met deze nieuwe dilemma’s, situaties en uitdagingen om willen leren gaan, heeft TIAS het Commissarissen en Toezichthouders Programma ontwikkeld. Dit programma geeft u als commissaris of toezichthouder een basis voor een professionele invulling van intern toezicht organisaties.

Wat maakt dit programma uniek

 • De combinatie van gedragsaspecten en hard controls.
 • Deelnemers uit zowel profit- als non-profit sectoren. Door deze diversiteit krijgt u inspiratie en nieuwe perspectieven waar u en uw organisatie profijt van zullen ondervinden.
 • U wordt uitgedaagd verder te kijken dan alleen de aandeelhouders en andere primiaire stakeholders bij de uitoefening van het toezicht; de maatschappelijke omgeving is een factor van belang.
 • Niet alleen uw eigen rol, ook het functioneren van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen staat centraal.
 • Voortdurende terugkoppeling naar de praktijk; u heeft de mogelijkheid om zelf casuïstiek in te brengen.
 • Inspiratie door vooraanstaande hoogleraren op het gebied van governance, leiderschap, publiek management die ook ervaring hebben als commissaris of toezichthouder.

Deelnemersprofiel

Naast u in de collegebanken zitten toezichthouders en commissarissen uit verschillende sectoren van zowel non-profit als profit organisaties. Deze deelnemers zoeken net als u een goede basis om het commissariataat professioneel in te vullen of om ermee te starten. Door een strenge selectie vooraf kunt u in een veilige omgeving en op hoog niveau uw ervaringen en dilemma’s delen.

Modules: 4 masterclasses en 3 intervisiesessies

Het TIAS Commissarissen en Toezichthouders Programma bestaat uit 4 modules van 2 dagen verspreid over een periode van 6 maanden. De intervisiesessies van 3 losse dagdelen kunnen parallel aan het programma worden gevolgd.

Masterclasses 

Masterclass Intern Toezicht
Thema’s die aan bod komen in deze masterclass:

 • Governancemodellen
 • Wat zijn de kernwaarden van het bedrijf?
 • Hoe gaat de commissaris daarmee om?
 • Belangen en invloed van alle stakeholders: aandeelhouders, morele eigenaren, werknemers, klanten, leveranciers, etc.
 • Legitimiteitsvraagstukken

Masterclass Toezicht op Innovatie, Strategie, Financiën en Risicobeheersing
Thema’s die aan bod komen in deze masterclass:

 • Strategievorming en de ‘fit’ met de externe context
 • Scenariodenken als beheersmiddel voor organisatierisico’s
 • De noodzaak tot innoveren versus risico’s van innovatief ‘exploreren’
 • Dilemma’s tussen innoveren, financiële huishouding en risico’s
 • Waarborgen van financiële continuïteit van de organisatie
 • Financiële continuïteit versus overmatige risicobeheersing
 • De rol van het auditcommittee en de externe accountant

Masterclass Gedrag en Dynamiek in de Boardroom
Thema’s die aan bod komen in deze masterclass:

 • Biases die optreden bij toezicht: hoe herkent en voorkomt u ze?
 • Tegengaan van zelfgenoegzaamheid
 • Betekenis geven aan evaluatie van functioneren en effectiviteit van de Raad
 • Functioneren, gedrag en integriteit van bestuurders
 • Leiderschap binnen de board
 • Omgang met (vermoedens van) onregelmatigheden tot fraude

Masterclass Continuïteit van het Toezicht: Zelfevaluatie en de Werkgeversrol
Thema’s die aan bod komen in deze masterclass:

 • Evaluatie/remuneratie: hoe beoordeelt u bestuurders?
 • Werving en selectie van bestuurders
 • Succession planning: opleiden van het managent voor de RvB
 • Evaluatie van toezicht
 • Voortijdig aftreden van de leden van toezicht en/of automatische herbenoeming

Intervisie voor Toekomstbestendig Toezicht
In een groep van ongeveer 8 deelnemers verdiept u zich in drie dagdelen (niet aaneengesloten) in essentiële praktijkvragen, dilemma’s en relevante casuïstiek die spelen binnen het toezicht. U kunt eigen casuïstiek inbrengen of er wordt teruggegrepen naar bestaande, relevante voorbeelden. De sessies worden op maat gemaakt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw programma-adviseur Esther van Zijp.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Om ervaringen en dilemma’s te kunnen delen op een hoog niveau, toetst TIAS vooraf uw werkervaring en ambities. Vooraf vindt een intakegesprek plaats met de academic director. Het programma kent de volgende toelatingseisen:

 • U heeft een afgeronde opleiding op hbo-, wo- of vergelijkbaar niveau.
 • U heeft één of meerdere posities als commissaris en/of toezichthouder, of enkele jaren andere relevante boardroom-ervaring

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw programma-adviseur Esther van Zijp.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Academic Director

Mijntje Lückerath
Mijntje Lückerath
Full Professor
Prof. dr. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg/TIAS. Haar onderzoek richt zich op de rol van de Raad van Bestuur en corporate governance, met name waar het gaat om bestuurskamerdynamiek (inclusief onafhankelijkheid, evaluatie, transparantie en diversiteit). Ze is de auteur van de jaarlijkse... » lees meer

Docenten

Arco van de Ven
Arco van de Ven
Full Professor
Dr. Arco van de Ven RA is hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan TIAS. Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is program director geweest van de post-initiële opleiding tot registercontroller (RC) en de opleiding tot controller voor publieke en maatschappelijke organisaties (CPC) aan de Erasmus Universiteit... » lees meer
Theo Camps
Theo Camps
Full Professor
Theo Camps is als hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde aan Tias verbonden. Van 2003 tot aan 2017 was hij bestuursvoorzitter van de Berenschot Groep, een management consultancy bureau opgericht in 1938. Hij heeft een zeer ruime ervaring als management consultant voor zowel overheid- als (non-)profitorganisaties. Gedurende de laatste jaren... » lees meer
Camiel Selker
Camiel Selker
Consultant
Is adviseur van commissarissen en bestuurders op het gebied van beloning en corporate governance. Hij is mede-oprichter van Focus Orange, een onderneming die zich richt op het effectief inzetten van menselijk kapitaal. Met Hein Haenen schreef hij het boek Bovenbazen, over de beloning van... » lees meer
Theo Poiesz
Theo Poiesz
Theo Poiesz (1952) is hoogleraar Economische Psychologie bij TIAS, faculteit en b.v. van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame, hoogleraar Marketing en hoogleraar Healthcare Management, alle drie part-time. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan de Nederlandse universiteiten, de... » lees meer
Erik van de Loo
Erik van de Loo
Full Professor
Prof.dr Erik van de Loo is aan het GovernanceLab van TIAS School for Business and Society verbonden als hoogleraar Leiderschap en Gedrag. Hij is tevens hoogleraar Organizational Behaviour aan INSEAD (Fontainebleau en Singapore) waar hij sinds 2000 co-programma-directeur is van het Executive Masters Consulting and Coaching for Change. Van... » lees meer
Hanke Lange
Hanke Lange
Bestuursadviseur
Drs. Hanke Lange is ruim 35 jaar werkzaam als bestuursadviseur. Hanke Lange was langdurig directeur van het organisatieadviesbureau van GITP International, en daarna eigenaar van zijn eigen adviesbureau. Hij adviseerde meer dan 150 raden van bestuur, in alle sectoren van de samenleving en meer dan 75 raden van commissarissen. De heer Lange... » lees meer
Oscar David
Oscar David
Adjunct Professor
Drs. Oscar G. David (1965) is organisatiepsycholoog, executive coach, bestuursadviseur en spreker op het gebied van leiderschap en verandering. De afgelopen 25 jaar begeleidde hij leiders en professionals in de top van een groot aantal internationale ondernemingen, financiële instellingen, ministeries en andere overheidsorganisaties en... » lees meer
Pieter Cortenbach
Pieter Cortenbach
Consultant
Pieter Cortenbach (Europese Studies, UvA) begint als projectleider aan de Universiteit van Amsterdam waarna hij als hoofd bedrijfsbureau van een tweetal expertisecentra werkzaam is. In 1997 wordt hij benoemd tot directeur van de Faculteit der Psychologie. Met Wil van der Kruijs is Pieter senior manager en later director bij Van der Kruijs RPD dat... » lees meer
Rudolf Jordaan
Rudolf Jordaan
Rudolf Jordaan adviseert internationaal gerenommeerde bedrijven op het gebied van board successie, board performance, en top executive functies. Rudolf’s werk richt zich met name op opdrachten voor boards in verschillende industrieën, met een focus op financiële diensten en private equity, maar ook binnen de B2B en B2C... » lees meer

Daarnaast biedt het programma u bijzondere gastsprekers uit de praktijk. Voor meest actuele docenten- en sprekerslijst kunt u terecht bij uw programma adviseur.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Het Commissarissen en Toezichthouders Programma kost € 8.950,- (fiscaal aftrekbaar).
Hiervoor neemt u deel aan 4 masterclasses en het intervisieprogramma van 3 dagdelen. Deze prijs is inclusief:

 • Literatuur
 • Lunches
 • Koffie, thee, frisdrank en lichte tussendoortjes gedurende de dag
 • Een lichte maaltijd op dag 1 van elke masterclass

De voordelen voor de organisatie:

 • Een programma waar niet alleen uw eigen rol, maar ook het functioneren van de raad van toezicht en de raad van commissarissen centraal staat.
 • Na afloop heeft u de maatschappelijke omgeving en diverse stakeholders beter in beeld en kunt u deze koppelen aan de strategie van de organisatie.
 • Topdocenten. De hoogleraren van dit programma zijn bekende namen op het gebied van governance, leiderschap en publiek management. Ze zijn toppers in hun eigen vakgebied. Ze doen en publiceren onderzoek: TIAS is een university-based opleidingsinstituut.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met een programma-adviseur. Bekijk ook onze flyer met handige voorbeelden van de financieringsopties.

Download de brochure

Download brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Esther van Zijp
Esther van Zijp
Programma-adviseur
+31 13 466 86 41