Clinical Business Administration

Locatie en startdatum
Utrecht: 
17 mei 2018
Studieduur 7 modules van 1 of 2 dagen
Kosten € 4.895,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren 40 ABAN punten

Een compacte en intensieve leergang voor jonge professionals

Deze leergang is bedoeld voor jonge zorgprofessionals met de ambitie de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren en innovaties in de zorg te realiseren. TIAS heeft het programma ontwikkeld samen met de Jonge Specialist en stichting Medical Business. 

Het programma biedt de meest up-to-date wetenschappelijke kennis en inzichten over clinical leadership, de financiering van de gezondheidszorg, governance, kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. Tevens wordt in het programma aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en ambitie op het managementvlak.

Het inspirerende en intensieve programma kent 7 modules, is gebaseerd op de klassieke MBA en is volledig afgestemd op de gezondheidssector en de rol van zorgprofessionals. Hiermee biedt het CBA programma de ideale mogelijkheid om een compacte en intensieve versie van een MBA te volgen!

Wat mag u van het programma verwachten?

 • compact en intensief programma
 • de meest recente wetenschappelijke kennis van de medische/klinische wereld
 • recente kennis uit de niet-medische wereld toegepast op het medische domein
 • direct toepasbare kennis van hoogleraren werkzaam in de praktijk als specialist/bestuurder
 • optimaal leerrendement van programma op maat gemaakt voor de klinische doelgroep
 • certificaat van TIAS, één van de top business schools in Europa
 • 40 ABAN punten

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor dit programma?
Neem contact op met programma-adviseur Chantal Stevels:

Neem contact op

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Locatie en startdatum
Utrecht: 
17 mei 2018
Studieduur 7 modules van 1 of 2 dagen
Kosten € 4.895,- (fiscaal aftrekbaar)
Permanente educatie uren 40 ABAN punten

Programma doelstellingen

• Inzicht in de laatste wetenschappelijke kennis rondom managementvraagstukken in de zorg
• Toepassing van deze kennis en inzichten op de eigen context en praktijk 
• Aanvulling op de inhoudelijke geneeskundige studie(s) door inbreng van bedrijfsmatige en politiek-maatschappelijke perspectieven op de zorg
• Inspelen op de actuele maatschappelijke, politieke, economische ontwikkelingen in de zorg door middel van actuele en relevante casuïstiek (binnen o.a. gastcolleges).

De modules

Module 1 Opening, Strategy & New realities  
Data: 18 & 19 mei 2017

Doelstellingen
• Kennis opdoen van relevante ontwikkelingen die zorginstellingen nu en in de toekomst raken
• Inzicht verkrijgen in de structuur van het zorgstelsel
• Kennis opdoen van strategieontwikkeling
• Inzicht verkrijgen in de manier waarop strategische keuzen binnen een ziekenhuis worden gemaakt
• Toepassen van deze kennis en inzichten tijdens tussentijdse opdrachten waarbij gebruik wordt gemaakt van relevante actuele casuïstiek (ingebracht door de hoogleraren)

Module 2 Leadership
Data: 22 & 23 juni 2017 
Doelstellingen
• Kennis opdoen van hedendaagse leiderschapsstijlen
• Inzicht in en reflectie op de eigen leiderschapsstijl
• Inzicht in hoe leiderschap samenhangt met de context van de organisatie waarbinnen u werkt, gedrag en drijfveren
• Inzicht in het macht- en krachtenveld binnen de organisatie
• Inzicht in wat er nodig is om een team te motiveren om een gemeenschappelijk doel te bereiken
• Toepassing op de eigen rol: de persoon van de leider als uitgangspunt als ‘wie ben ik’. ‘wat drijft me?’ ‘wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen’, ‘wat zijn kernwaarden’ en ‘wie en wat heeft me gemaakt tot wie ik ben?’

Deze module vormt de basis voor een coachingsessie in het verdere verloop van het programma. Facultatief kan peer review en/of 1-1 coaching plaatsvinden. De programma adviseur kan u hierover informeren. 
 
Module 3 Finance I & Governance and Value based Health Care
Data: 7 & 8 september 2017 
Doelstellingen
• Inzicht in waardecreatie in de zorg: hoe creëer ik efficent waarde voor de patient? Ingaan op het spanningsveld tussen kosten en kwaliteit. Toepassing van value based healthcare inzichten op de eigen werkpraktijk
• Kennis opdoen van de budgettering van de zorg op nationaal niveau: macro economische inzichten
• Inzicht in de gevolgen van politieke beslissingen voor de zorg
• Inzicht in het bestuur en toezicht bij zorginstellingen, zowel vanuit intern als extern perspectief

Module 4 Finance 2
Data: 26 & 27 oktober 2017 
Doelstellingen
• Kennis opdoen over de manier van begroten en jaarverslaglegging binnen een ziekenhuis
• Kennis opdoen over de termen: activa, passiva en quick ratio
• Inzicht in het belang van solvabiliteit
• Toepassen van de inzichten op financiële casuïstiek: de financieel gezonde zorginstelling vs ‘dreigend faillissement’

Module 5 Quality & Safety in cure
Data: 16 & 17 november 2017 
Doelstellingen
• Inzicht en meningsvorming over ‘de zin en onzin van indicatoren’
• Inzicht in het belang van vertrouwen in de zorg, zowel vanuit extern als intern perspectief
• Inzicht in de invloed van externe kwaliteitscommissies zoals Joint Commission International (JCI) en NIAZ

Module 6 Innovation in cure
Data: 7 & 8 december 2017 
Doelstellingen
• Inzicht in diverse soorten innovatie
• Begrip van hoe disruptieve innovatie de zorg raakt en hoe zorgorganisaties kunnen inspelen op kansen die disruptie biedt
• Inzicht en begrip van wat bovenstaande betekent voor de zorgprofessional, voor het verdienmodel en de vaardigheden en capaciteiten die binnen organisaties nodig zijn
• Inzicht in het belang van de juiste timing om zorginnovaties te realiseren en met name hoe zorginnovaties te realiseren 
 
Module 7  Operations & End presentation
Data: 23 maart 2018 
Doelstellingen
• Inzicht in procesontwerp waarbij de client / patient als uitgangpunt wordt genomen om de zorg op die manier vraaggericht in te richten
• inzicht in de theorie en praktijk van het managen en verbeteren van het primaire proces: (1) het ontwerp van het zorgproces, (2) planning en aansturing en (3) uitvoering en continue verbeteren.

Doelstellingen End presentations
• Toepassing van de opgedane kennis en inzichten van de voorgaande module op een actueel en relevant vraagstuk.
• Opbrengst van groepswerk

Gastsprekers worden afhankelijk van de actualiteit op donderdagavond aan het programma toegevoegd.

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor dit programma?
Neem contact op met programma-adviseur Chantal Stevels:

Neem contact op

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Deze leergang is volledig afgestemd op de gezondheidssector en de rol van jonge zorgprofessionals. De CBA is dan ook primair bedoeld voor jonge medici en andere zorgprofessionals (bijv. apothekers). Om de kwaliteit van de leergang te garanderen, zal elke aanmelding worden beoordeeld door een selectiecommissie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw programma-adviseur Chantal Stevels.
Ook met vragen over de aanmeldprocedure kunt u bij haar terecht.

Neem contact op

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Docenten

Michiel Boersma
Michiel Boersma
Distinguished Professor
Prof.dr.ir. Michiel. A. M. Boersma is op 1 oktober 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar “Corporate governance van (voormalige) nutsbedrijven” aan Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Hij is geboren in ’s-Hertogenbosch (1947), studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1970... » lees meer
Carla Koen
Carla Koen
Full Professor
Carla I. Koen is Hoogleraar Technologie Strategie en Entrepreneurship aan TIAS School for Business and Society en de Technische Universiteit Eindhoven. Carla is lid van STW Valorisatie Commissies, de Innovation Board van Taminco (een gespecialiseerd chemisch bedrijf), de Raad van Advies van Wings for Aid, en de Algemene Raad van Antwerp... » lees meer
Freek Aertsen
Freek Aertsen
Adjunct Professor
Freek Aertsen heeft Business Administration (specialisatie Supply Chain Management) gestudeerd aan Tilburg University (cum laude) waar hij ook zijn Ph.D. heeft behaald. Daarna ging hij werken voor Royal Philips Electronics waar hij verantwoordelijk was voor verschillende grote multisiteprojecten zoals forecasting en planning & control... » lees meer
Oscar David
Oscar David
Adjunct Professor
Drs. Oscar G. David (1965) is organisatiepsycholoog, executive coach, bestuursadviseur en spreker op het gebied van leiderschap en verandering. De afgelopen 25 jaar begeleidde hij leiders en professionals in de top van een groot aantal internationale ondernemingen, financiële instellingen, ministeries en andere overheidsorganisaties en... » lees meer
Jan de Vuijst
Jan de Vuijst
Full Professor
Prof. Dr. Jan de Vuijst (1954) is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, en hoogleraar Informatiewetenschap aan de universiteit van Tilburg. Hij is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, en heeft zich aan de universiteit van Edinburgh gespecialiseerd in Kunstmatige Intelligentie, Psychologie en... » lees meer
Peter van der Voort
Peter van der Voort
Professor Health Care
Peter van der Voort is academic Director van de MHA opleiding en hoogleraar Health Care bij TIAS. Opgeleid tot arts aan de VU en tot internist-intensivist in het AMC en OLVG. Vanuit die positie heeft hij ruime ervaring in de intramurale curatieve zorg. Peter van der Voort heeft leiding gegeven aan de intensive care afdeling van het Medisch... » lees meer
Nardo van der Meer
Nardo van der Meer
Full Professor
Nardo van der Meer (1970) behaalde zijn mastergraad Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is Cardio-Anesthesioloog (2001) en specialiseerde zich verder in de Intensive Care Medicine (European Society of Intensive Care Medicine, 2003) in het Academische Medische Centrum (AMC) in Amsterdam. Sinds 2003 werkt hij in het Amphia... » lees meer
Bart Berden
Bart Berden
Distinguished Professor
Bart Berden MBA (1959) is arts (Nijmegen 1985) en studeerde bedrijfskunde MBA-algemeen management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1988) en is in 1993 cum laude gepromoveerd op proefschrift ‘ Basic cardiopulmonary resuscitation’; assessment of skills in training situations’ aan de Universiteit... » lees meer

Andere docenten zijn:

 • Drs Olof Suttorp MD MBA Voorzitter Raad van Bestuur Amphia
 • Marco Varkevisser, Associate Professor & Director of Studies at iBMG / Erasmus University Rotterdam
 • Drs. Peter Langenbach RC, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.

Meer informatie of aanmelden

Meer weten over programma opzet, docenten en kosten, of wilt u zich aanmelden voor dit programma?
Neem contact op met programma-adviseur Chantal Stevels:

Neem contact op

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure

Deelname aan het compacte en intensieve programma van de Clinical Business Administration met 7 modules over 26 dagdelen, hoogleraren werkzaam in de praktijk bedraagt € 4.895,- (fiscaal aftrekbaar) en is inclusief:

 • maaltijden
 • overnachtingen
 • opleidingsmateriaal inclusief: boeken, cases, artikelen  etc.
 • certificaat van TIAS School for Business and Society, één van de top business scholen in Europa.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Jonge Specialist en stichting Medical Business.

Fiscale aftrek voor uw studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

Meer informatie of advies?

Heeft u nog vragen over het financieren van de opleiding? Neem dan contact op met uw programma-adviseur Chantal Stevels.

Neem contact op

Download de brochure

Meer informatie over programma opzet en inhoud?

Download brochure
Chantal Stevels
Chantal Stevels
Programma-adviseur
+31 13 466 8638