InCompany

Tias-school-for-business-society-utrecht

Wat maakt TIAS InCompany Opleidingen uniek?

  

De 5 redenen om voor TIAS InCompany Opleidingen te kiezen:

  1. Onze persoonlijke aandacht om strategische ambities met de beste maatwerk opleiding waar te maken.
  2. Onze afwisseling in leer- en werkvormen waarmee we hoofd, hart en handen raken (blended learning, games, business projects, teamcoaching, social activities)
  3. Ons internationale platform en netwerk. We werken voor open en maatwerkprogramma’s samen met internationale topinstituten en faculty wereldwijd (Berkeley, Harvard, Cambridge, Insead). TIAS heeft vestigingen in Tilburg, Utrecht en Taipei en Beijing.
  4. Onze gepassioneerde academic faculty met ervaring in de praktijk. De nieuwste academische inzichten uit toegepast onderzoek worden ingezet voor programma’s InCompany Opleidingen
  5. Onze business & society footprint in programma’s. Bij TIAS School for Business & Society werken we vanuit de gedachte dat economisch succes en maatschappelijke vooruitgang hand in hand gaan. 

 

Download de testimonial van Brabantia

Brabantia

TIAS InCompany zorgt ervoor dat je organisatie relevant is en blijft voor je markten, klanten en overige stakeholders. Onze klanten waarderen de wijze waarop we impact creëren. Wil je lezen hoe Brabantia dit heeft ervaren? 

Download de testimonial

Wat kan TIAS InCompany voor jouw bedrijf betekenen?

  • Balanceer je tussen innovatie en operational excellence?
  • Is je organisatie klaar voor een steeds veranderende wereld?
  • Hoe activeer je mensen in het veranderproces en wat vraagt dat van je leiderschapsstijl?
  • Hoe gaat je organisatie om met de toenemende complexiteit van het speelveld?

TIAS InCompany zorgt ervoor dat je organisatie relevant is en blijft voor je markten, klanten en overige stakeholders. We brengen je ambities in kaart en vertalen die vanuit een wetenschappelijk context naar een praktisch toepasbaar maatwerkprogramma met impact op business & society. TIAS ontzorgt gedurende het gehele proces.

Onze aanpak: ‘At TIAS we design with the end in mind’

Vanuit een kritische en nieuwsgierige outside-in benadering onderzoekt de learning en development consultant je ontwikkelvraag. Onze klanten waarderen de wijze waarop we ontwikkelvraagstukken in strategie, organisatie, leiderschap, verandermanagement en persoonlijke ontwikkeling integreren in een maatwerkprogramma. Om maximaal impact te maken voor zowel de organisatie als de individuele deelnemer zijn onze groepen maximaal 25 deelnemers groot.

Maak kennis met de InCompany aanpak in de TIAS Experience

  

De TIAS Experience is een goed voorbeeld van onze aanpak: We creëren een open atmosfeer voor leren en netwerken. De TIAS Experience is een uniek platform waar onze professoren de  academische kennis uit research en open- en InCompany programma’s toepasbaar maken voor senior (HR) leaders. Deelnemers en gasten voegen waarde toe door hun inzichten en ervaringen te delen. De TIAS Experience wordt 2 keer per jaar georganiseerd bij TIAS in Utrecht. 

 

Download de testimonial van Brabantia

Brabantia

TIAS InCompany zorgt ervoor dat je organisatie relevant is en blijft voor je markten, klanten en overige stakeholders. Onze klanten waarderen de wijze waarop we impact creëren. Wil je lezen hoe Brabantia dit heeft ervaren? 

Download de testimonial

Referenties 

De Heus

logo_deheus

Programma: Leiderschapsprogramma De Heus Business School

Context: Het familiebedrijf De Heus Animal Nutrition maakt een stormachtige groei door, met name in Azië, Afrika en Europa. Om te zorgen dat er in het bedrijf voldoende leiders zijn om dat te managen, startte De Heus dit jaar een eigen leiderschapsprogramma. Lees hier meer hoe zij dit hebben aangepakt.

Doelgroep: Managers De Heus

Impact: In deze overkoepelende Academy kunnen managers zichzelf verder ontwikkelen, zodat ze een nog betere bijdrage kunnen leveren als leider aan de groeistrategie van De Heus.

 

 

Rabobank 

Programma: Rabo Management Programma

Context: De dienstverlening in het bankwezen virtualiseert in hoog tempo. Persoonlijke contactmomenten met klanten worden schaarser en daardoor steeds bepalender. De medewerker maakt daarbij het verschil.

Doelgroep: Managers Rabobank (medior level)

Impact: Het Rabo Management Programma heeft als doel om managers persoonlijk te ontwikkelen en de bank als geheel een stap verder te brengen. Het programma geeft inzicht in de belangrijkste strategische thema’s van de Rabobank en verbetert leiderschapscompetenties.

 

DLL

Program: (International) Finance business partner program 

Context: De wereld om ons heen verandert snel. En dat geldt ook voor financiële wetten en regelgeving. Het InCompany-programma brengt nieuwe financiële inzichten in de organisatie. Van medewerkers wordt een steeds breder palet van vaardigheden gevraagd om het werk professioneel en technisch gezien goed te kunnen uitvoeren. Dit programma zorgt voor een goede ontwikkeling van die vaardigheden.

Doelgroep: Internationale finance professionals

Impact: De gemaakte transitie van financieel professioneel naar financieel business partner. 

 

BDO

Programma: BDO Advies Academie

Context: Ontwikkelingen in de markt vragen om een nieuwe visie op de rol van de adviseur.

Doelgroep: Partners, adviseurs en young professionals binnen verschillende disciplines van BDO

Impact: het verkrijgen van nieuwe kennis op verschillende thema’s, het verkrijgen van inzicht in concepten en modellen en het werken aan vaardigheden en gedragsveranderingen.

 

Radboudumc

Programma: Leadership & Transformation Journey.

Context: Het Radboudumc heeft als missie innovatieve, duurzame en betaalbare zorg te bieden en de ambitie om daarmee een significante impact op gezondheidszorg te realiseren.

Doelgroep: Bestuurders- en afdelingshoofden

Impact: Het programma is vormgegeven als een reis en ondersteunt leidinggevenden binnen het Radboudumc. Zo kunnen ze vanuit multidisciplinaire invalshoeken een visie en aanpak ontwikkelen voor vraagstukken die om een integrale benadering vragen.

 

Randstad

Programma: High Performing Business Partner 

Context: Digitale transformative en innovatie staan hoog op de strategische agenda van Randstad. De ambitie is om te blijven excelleren in de bestaande activiteiten en om de overgang te maken naar een organisatie waar het concept van Tech & Touch – technologie met de mens centraal – volledig geïntegreerd is.

Doelgroep: Mid tot senior level functionele experts binnen finance, marketing, juridisch, IT en HR

Impact: Het programma richt zich op ondersteunen en versnellen van de verandering van Randstad. Dit doet het door functionele experts te ontwikkelen tot high performing business partners. 

 

KvK

Programma: TopTalent 

Context: De missie van de Kamer van Koophandel (KvK) is: ‘Het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie.’ De KvK wil deze visie graag samen met medewerkers realiseren. Binnen het programma TopTalent versterken we de ontwikkel- en innovatiekracht van een groep medewerkers van de KvK zodat zij in staat zijn om de visie handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep: Medewerkers Kamer van Koophandel

Impact: De medewerkers vergroten het draagvlak voor de strategie, implementeren de strategie met meer slagkracht en zijn door hun persoonlijke ontwikkeling, passie en betrokkenheid in staat om grotere invloed uit te oefenen binnen en buiten de eigen organisatie met als resultaat meer bereik, hogere waardering en meer omzet.

 

Aedes / MKW

Programma: Leergang Corporatiebestuurder Nieuwe Stijl 

Context: De wereld binnen de vastgoedsector verandert snel. Voor woningcorporaties betekent dit voor zowel bestuurders als toezichthouders dat er kritisch gekeken wordt naar hun rollen en verantwoordelijkheden en dat de kwaliteit in de uitoefening van deze rollen van groot belang is.

Doelgroep: Leden Aedes/MKW platform (Aedes/MKW bestuurders, MT- of directieleden van woningcorporaties).

Impact: Een leergang waarin kennis en persoonlijke ontwikkeling worden gecombineerd. Daarmee beoogt de leergang de transitie te ondersteunen van ‘onder vuur liggend’ management (parlementaire enquête) naar leiderschap met (veel meer) oog voor de eigen, interne organisatie en externe, maatschappelijke stakeholders.

 

Allevo

Program: Fit for the future 

Context: De financiële wereld ondergaat diepgaande veranderingen. Nieuwe ontwikkelingen als blockchain en nieuwe toetreders vormen een serieuze bedreiging voor lang bestaande financiële instellingen en hun businessmodellen. Dienstverleners voor de financiële sector, zoals Allevo, moeten hun strategie goed onder de loep nemen. Niet alleen om te overleven, maar ook om nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien.  

Doelgroep: Allevo management en senior medewerkers.

Impact: Het programma draait om strategische ontwikkeling. Senior managers en medewerkers krijgen een solide begrip van een uitvoerig strategisch kader. Door de concepten hieruit toe te passen op het eigen bedrijf, ontwikkelen ze een nieuwe bedrijfsstrategie.  

 

RoyalHaskoningDHV 

Programma: International Executive Development Program 

Context: Disruptieve technologie, fluctuerende economieën, hervormende overheden, klimaatverandering, etc. Het is niet de vraag of een organisatie moet veranderen, maar wanneer, waar hoe en in welke richting de transformatie dient plaats te vinden. Een senior leader bij RoyalHaskoningDHV dient de verantwoordelijkheid te hebben om de leiding te nemen in deze reis van verandering. Om de regels van het spel te definiëren, voorbeeldgedrag uit te dragen en zo het succes te waarborgen van het bedrijf, nu en in de toekomst.

Doelgroep: Business- en group managers (wereldwijd)

Impact: Het programma is ontworpen om bij te dragen aan stapsgewijze strategieverandering, leiderschap en strategische vernieuwing. 

 

SHV

Programma: SHV Prelude Leiderschapsprogramma (internationaal) 

Context: Leiderschapsprogramma voor getalenteerde young professionals binnen SHV wereldwijd (Zowel SHV Holdings als vanuit de deelnemingen Makro, SHV Energy, Nutreco, Mammoet, ERIKS, NPM Capital en Dyas).

Doelgroep: Young top talent SHV-groepen

Impact: Ontwikkelen van zelfinzicht, leiderschapscompetenties en coachingsvaardigheden voor een toekomstige senior positie binnen SHV. Het ontwikkelen van een netwerk binnen de verschillende landen en deelnemingen van SHV.

 

Download de testimonial van Brabantia

Brabantia

TIAS InCompany zorgt ervoor dat je organisatie relevant is en blijft voor je markten, klanten en overige stakeholders. Onze klanten waarderen de wijze waarop we impact creëren. Wil je lezen hoe Brabantia dit heeft ervaren? 

Download de testimonial

Petra Mouthaan
Petra Mouthaan
Senior Manager Corporate Relations
+31 13 466 39 71