Real Estate

Rekenfout of creatief begroten?

24 november 2014
Beeld: © Nationale Beeldbank
  •  

Mochten er momenten zijn dat u zich verveelt, dan kan ik u het volgende aanbevelen. Op YouTube zijn de verhoren van parlementaire enquêtes terug te vinden. De verhoren van de enquête ICT-projecten bij de overheid en de enquête over de incidenten bij woningcorporaties zijn zeker de moeite waard om te bekijken. In de praktijk blijken vaak zaken mogelijk die theoretisch moeilijk zijn voor te stellen.

Rekenfout van  één miljard  

Zo gaf oud-minister van Financiën Wouter Bos een inkijk in de totstandkoming van de begroting op basis van het afgesloten regeerakkoord. Er bleek een 'rekenfout' van één miljard euro te zijn gemaakt tijdens de kabinetsformatie Balkenende IV. Ja, u leest het goed, er stond een rekenfout van één miljard. Een voorgenomen afroming van ruim zevenhonderdvijftig miljoen op het 'overtollig' vermogen van corporaties, bleek juridisch niet haalbaar. Het programma bleek vooraf niet te zijn afgestemd met ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Dit was alleen nog maar de begroting van de inkomstenkant. Bij de uitgavenbegroting waren omvangrijke uitgaven gedekt met middelen van gemeenten en van de woningcorporaties. Wouter Bos gaf aan dat het aan minister Vogelaar was om te zorgen dat de gemeenten en corporaties haar het geld daadwerkelijk ter beschikking zouden geven. Andere ministers deden dit immers ook. Deze gelden waren nodig voor de in het regeerakkoord prominent opgenomen planning voor de wijkaanpak. Bij u waarschijnlijk beter bekend als investeringen in de Vogelaarwijken.  

Gemengde gevoelens

Maar het gat kon grotendeels worden gedicht. Een oorspronkelijke raming van invoering van een integrale heffing van vennootschapsbelasting voor woningbouwcorporaties zou niet zoals de eerste berekeningen aangaven honderd miljoen opleveren in het eerste jaar en 'tergend langzaam' opbouwen naar vierhonderdvijftig miljoen. Nee hoor, een nieuwe raming werd opgesteld en het bedrag steeg naar vijfhonderdvijftig miljoen euro en deze opbrengsten zouden veel sneller worden gerealiseerd. In het eerste jaar werd er al driehonderdvijftig miljoen verwacht. Reden voor de parlementaire commissie om hierover vragen te stellen.Op de vraag bent u dan niet sceptisch als een raming zo wordt verhoogd, antwoordde Bos: ' Je hebt gemengde gevoelens... Het verbaast wel... Daarnaast loste het natuurlijk wel een probleem voor me op.'

En ja hoor, u raadt het al. In 2008 kwam er slechts twee miljoen van de geraamde driehonderd vijftig miljoen euro binnen. En Wouter Bos reageerde op deze forse afwijking met de magische woorden: 'Uit de praktijk weet ik, … het is ongelofelijk moeilijk om te voorspellen, vooral als het over de toekomst gaat'. Ja, ja, begroten is nog niet zo eenvoudig. Begroten op basis van niet doordachte en beperkt doorgerekende plannen, het begroten met andermans geld, ramingen die omhoog schieten, het kan op zijn minst zeer creatief worden genoemd. Het is te hopen dat Bos in zijn functie als bestuursvoorzitter van een academisch ziekenhuis een financieel bestuurder naast zich heeft, die minder creatief met begrotingen en plannen omgaat en sceptischer is dan zijn of haar nieuwe bestuursvoorzitter.

Prof. dr. Arco van de Ven RA is Hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening aan de Tias School for Business and Society van de Universiteit Tilburg.

Deze blog is gebaseerd op een eerder verschenen column in het Controllersmagazine.

Reageren
U kunt reageren op bovenstaand artikel. Reacties worden gemodereerd en na goedkeuring geplaatst.
Relevante Artikelen
  • Arco van de Ven over hoe toezicht te houden op wethouders. Wat is dan de rol van de controller?