Real Estate

Is een huis kopen verstandig?

27 maart 2017

Een huis kopen en bezitten is voor velen een droom. In Amerika is het zelfs onderdeel van the American Dream. In Nederland bezit bijna 60% van de mensen een eigen woning. 

Maar is dat wel verstandig? Wat is het rendement en rendement van deze reuze investering? Dirk Brounen en Kees Koedijk bestudeerden deze kwestie als onderdeel van hun boek Nooit Meer Slapend Arm. Hier lichten zij al een tipje van die sluier op.

 

Om de aankoop en het bezit van een eigen woning goed te kunnen beoordelen, leren Brounen en Koedijk je te kijken naar woonplezier en woonrendement. Dat laatste gebeurt maar zelden, en meestal onvolledig. Woonrendement is meer dan alleen de eventuele winst die je boekt dankzij prijsstijgingen. Ook het rendement op je geld in hypotheekdepots speelt daarbij een belangrijke rol. Geld steken in een eigen woning is een lange termijn keuze voor illiquiditeit. Dan is het zaak om af en toe te berekenen hoe dat geld in de tussentijd rendeert en of een aanpassing niet wenselijk is. 

Meer hierover lees je in 'Nooit Meer Slapend Arm'. 
Koop je het deze week – in de Boekenweek – dan krijg je Makkelijk Leven van Herman Koch cadeau! Bestel het boek nu hier

Reageren
U kunt reageren op bovenstaand artikel. Reacties worden gemodereerd en na goedkeuring geplaatst.
Reacties
  1. martinus | 5 april 2017
    kopers kosten en dergelijke telt men nooit mee en worden zelden terugverdiend of pas mogelijk op heel lange termijn
  2. J. van Vliet | 5 april 2017

    Begin jaren 80 van de vorige eeuw en vanaf 2008 deze eeuw zijn huizenprijzen gekelderd. De gedachte dat een woning automatisch fikse rendementen oplevert is gewoon 'n fixie. Het probleem is dat particulieren de eigenaardigheid hebben om in belegingsmarkten, de woningmarkt is er één van, op het verkeerde moment in te stappen. Angst om de boot te missen is de oorzaak van dat gedrag, de ratio verdwijnt als sneeuw voor de zon.

    De overheid vindt in de bezitters van eigen woningen weerloze slachtoffers voor lastenverzwaringen. Campagnes van de politiek, vooral uit de linkse hoek, om de bezitters van 'n eigen woning neer te zetten als "steenrijk"  zijn al in volle gang. Dit om extra belastingen in de toekomst te rechtvaardigen. Hiermee worden mensen achteraf bestraft voor hun spaarzaamheid. Kwestie van tijd, denk daarbij aan Paul Rosenmuller die als politicus destijds opeens de rentaftrek voor de IB betitelde als "subsidie" op de eigen woning. Volstrekte onzin, maar waartoe het uiteindelijk heeft geleid weten we allemaal.

    Al sinds de 2e wereldoorlog hebben achtereenvolgende regeringen de in Nederland heersende woningnood niet opgelost door het tekort aan woningen op te heffen. Gekker nog, de politiek heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de woningnood bij de burgers gelegd door introductie van kreten als "scheef wonen", waardoor de aandacht van het echte probleem wordt afgeleid, n.l. een chronisch gebrek aan fatsoenlijke woningen.