Artikelen
 • Public Management
  18 oktober 2016
  Patrick Kenis
  De traditionele organisatie komt steeds meer onder druk te staan. En die druk komt ook nog eens van twee kanten. Klanten hebben steeds minder boodschap aan ‘organisaties’ maar zijn op zoek naar oplossingen. We willen geholpen worden. 
 • GovernanceLAB
  11 oktober 2016
  Sietske Waslander
  Een lesrooster is het stille bewijs of een school de eigen visie consequent en congruent weet om te zetten in de dagelijkse gang van zaken
 • GovernanceLAB
  16 september 2016
  Edith Hooge
  Goed onderwijs vraagt vooral om investering in professioneel kapitaal in het onderwijsveld zelf. 
 • mv1
  15 juli 2016
  Marc Vermeulen is per 15 juli 2016 benoemd als voorzitter van de Zuidelijke Rekenkamer.
 • GovernanceLAB
  30 juni 2016
  Edith Hooge
  Dankzij de wake-up call van de inspectie breken onderwijsbeleidsmakers, -politici en –bestuurders zich weer het hoofd over hoe via onderwijs de kloof te dichten...
 • GovernanceLAB
  27 juni 2016
  Morris Oosterling
  Uit onderzoek van Morris Oosterling blijkt dat er sprake is van veranderingen in de verwachtingen van leiders in non-profit organisaties. Deze veranderingen hangen samen met de governance in het semi-publieke domein. 
 • Governance
  23 juni 2016
  Nicolette van Gestel
  Nicolette van Gestel bespreekt wat er goed en minder goed is gegaan in de sociale zekerheid in Nederland.
 • GovernanceLAB
  21 juni 2016
  Deelnemer Ton Sebens vertelt over de studiereis van MPM en MME
 • Strategy & Leadershipbalanceren
  20 juni 2016
  Jan de Vuijst
  Jan de Vuijst zet uiteen hoe ratio en intuïtie de besluitvorming van leiders beïnvloeden.
 • HRM
  9 juni 2016
  Michiel Schoemaker
  Samenhang en verbinding tussen talenten van medewerkers, ofwel sociaal kapitaal, is net zo belangrijk voor innovatie als economisch kapitaal.

Public Management

De publieke en non-profit sector kent een geheel eigen dynamiek. Juist in het huidige, complexe en snel veranderende economische klimaat zijn deze kennis en vaardigheden onontbeerlijk. 

Binnen TIAS wordt deze kennis ontwikkeld en gedeeld samen in het GOVERNANCELAB samen met partners uit de praktijk.

TIAS biedt een breed portfolio van opleidingen aan die specifiek zijn gericht op de non-profit en publieke sector. Er kan gekozen worden voor een geaccrediteerde Master of een of meerdere korte masterclasses.

AGENDA