Artikelen
 • Governance
  22 december 2016
  Mirella Minkman
  Veel organisaties in de zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, bij cliënten en hun naasten. Besluitvorming op de traditionele hiërarchische niveaus zou minder moeten worden. Dat is nodig, aldus professor Mirella Minkman en Henk Nies van Vilans. Mensen worden immers mondiger, zijn hoger opgeleid, verlangen meer zeggenschap en betalen steeds meer voor de publieke voorzieningen die ze gebruiken. Zij zien een trend naar decentralisatie en horizontalisering.
 • Health
  19 december 2016
  Louis Houwen
  Gedragsnormering voor bestuurder en toezichthouder in de zorg. Dat is de kern van de nieuwe Zorgbrede Governancecode die op 1 januari 2017 van kracht wordt. We bespreken de achterliggende principes met prof. mr. Louis Houwen, adviseur en co-auteur van de nieuwe code. Hij plaatst de code in perspectief van wat er volgend jaar allemaal nog meer op de boardroom in de zorg afkomt, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en een vernieuwing van de Wet medezeggenschap zorginstellingen (Wmcz).
 • GovernanceLAB
  27 september 2016
  Mirella Minkman
  Mirella Minkman over haar bevindingen als bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg
 • Health
  25 augustus 2016
  Ziekenhuizen worden toenemend geconfronteerd met grote vraagstukken die de toekomst van het ziekenhuis raken en het ziekenhuis in zijn huidige vorm zal mede onder die druk verdwijnen. Een toenemend aantal partijen gaat zich met besluitvorming van het ziekenhuis bezighouden. Dit legt nu al een hypotheek op de legitimiteit van besluitvorming tussen raad van bestuur en medisch specialisten in een Nederlands ziekenhuis. Dat concludeert promovendus Ron van der Pennen in zijn proefschrift. 
 • 25 augustus 2016
  Het ziekenhuis in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Daarom moeten de raden van bestuur en de medisch specialisten meer dan ooit een partnerschap met de omgeving aangaan. Ze moeten in toenemende mate andere stakeholders, zoals patiënten, toezichthouders en andere zorgaanbieders betrekken in besluitvorming.
 • Finance
  28 juli 2016
  Arco van de Ven
  Controllers moeten meer optreden als business partner. Het is een veelgehoorde oproep van consultants en trainingsbureaus. Maar geldt dit nu ook voor decentrale controllers in de zorg? Moeten ook zij de rol van business partner oppakken?
 • Health
  21 juli 2016
  Nardo van der Meer, Peter van der Voort
  In 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïmplementeerd als onderdeel van de hervorming van de Nederlandse gezondheidszorg. 
 • Health
  20 juli 2016
  Jo Caris, Theo Poiesz
  Theo Poiesz, Jo Caris en Freek Lapré reageren op het artikel “Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe”  in Medisch Contact.  
 • Health
  29 juni 2016
  ​In het proefschrift ‘Optimization of chest radiography practice for critically ill patients’ onderzochten promovendus Martijn Tolsma en professor Nardo van der Meer de huidige praktijk op Nederlandse intensive care afdelingen.
 • Health
  17 juni 2016
  MHA-alumna Femke Smits over waardedrijvers van cliënten in de ouderenzorg.

Health

Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor professionals en managers in de zorg? HEALTHLAB van TIAS School for Business and Society brengt u relevante items op healthcaremanagementgebied. In HEALTHLAB werken wetenschappers samen met professionals uit de praktijk. Dit vormt de basis voor onze evidence-based opleidingen.

Partners

AGENDA