Artikelen
 • Health
  30 mei 2017
  Academic Director Peter van der Voort vertelt wat er veranderd is, wat MHA uniek maakt en waarom. 
 • Mirella Minkman - Vilans - formeel
  17 mei 2017
  Minkman volgt de oprichter van het IFIC op, prof Guus Schrijvers.
 • Finance
  11 mei 2017
  Kees Koedijk, Dirk Brounen
  In deze video bespreken Dirk Brounen (TIAS) en Kees Koedijk (TIAS) kort het vooruitzicht van veranderende ouderenzorg.
 • Health
  25 april 2017
  Bestuurders in de zorg kijken met veel belangstelling naar het concept van zelfsturende teams.
 • Health
  30 maart 2017
  Nardo van der Meer, Peter van der Voort, Mirella Minkman
  Voor de komende regering is de vraag: hoe maken we de zorg toekomstbestendig? 
 • GovernanceLAB
  20 maart 2017
  Louis Houwen
  Op governance-gebied belooft 2017 een enerverend jaar te worden. Moet de stormbal nu worden gehesen?
 • Governance
  6 februari 2017
  Wat is van invloed op de effectiviteit en efficiëntie van processen? En welke specifieke kenmerken van de overhead zijn hierop van invloed?
 • Health
  30 januari 2017
  Zorgprofessionals met kennis van doelmatige zorg, kosteneffectiviteit en patiëntparticipatie. Dat is waar het veranderende zorglandschap om vraagt. Met de leergang Clinical Business Administration helpen we jonge zorgprofessionals bij het oppakken van deze nieuwe rol.
 • Governance
  22 december 2016
  Mirella Minkman
  Veel organisaties in de zorg leggen steeds meer verantwoordelijkheden bij medewerkers, bij cliënten en hun naasten. Besluitvorming op de traditionele hiërarchische niveaus zou minder moeten worden. Dat is nodig, aldus professor Mirella Minkman en Henk Nies van Vilans. Mensen worden immers mondiger, zijn hoger opgeleid, verlangen meer zeggenschap en betalen steeds meer voor de publieke voorzieningen die ze gebruiken. Zij zien een trend naar decentralisatie en horizontalisering.
 • Health
  19 december 2016
  Louis Houwen
  Gedragsnormering voor bestuurder en toezichthouder in de zorg. Dat is de kern van de nieuwe Zorgbrede Governancecode die op 1 januari 2017 van kracht wordt. We bespreken de achterliggende principes met prof. mr. Louis Houwen, adviseur en co-auteur van de nieuwe code. Hij plaatst de code in perspectief van wat er volgend jaar allemaal nog meer op de boardroom in de zorg afkomt, zoals de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en een vernieuwing van de Wet medezeggenschap zorginstellingen (Wmcz).

Health

Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor professionals en managers in de zorg? HEALTHLAB van TIAS School for Business and Society brengt u relevante items op healthcaremanagementgebied. In HEALTHLAB werken wetenschappers samen met professionals uit de praktijk. Dit vormt de basis voor onze evidence-based opleidingen.

Partners

AGENDA