Artikelen
 • Governance
  31 oktober 2016
  Mijntje Lückerath
  Diverse en inclusieve teams herbergen meerdere competenties, achtergronden, nationaliteiten, en – steeds belangrijker – leeftijden. Teamleden kunnen vrijelijk hun meningen en perspectieven te berde brengen, met als uitgangspunt dat hun input waardevol is. En er mogen geen ongeschreven gebruiken zijn, die deze aanpak verhinderen. Dat zijn in een notendop de kernelementen van een productieve Diversion & Inclusion-aanpak.
 • Public Management
  19 oktober 2016
  Sietske Waslander
  In andere landen is het vanzelfsprekend dat schoolleiders aan eisen moeten voldoen en zich moeten blijven ontwikkelen, in Nederland worden nu ook stappen gezet. 
 • GovernanceLAB
  11 oktober 2016
  Edith Hooge
  Edith Hooge geeft in een interview met Vilans haar visie op innovatie van governance: wat kunnen onderwijs en zorg van elkaar leren?
 • GovernanceLAB
  11 oktober 2016
  Sietske Waslander
  Een lesrooster is het stille bewijs of een school de eigen visie consequent en congruent weet om te zetten in de dagelijkse gang van zaken
 • GovernanceLAB
  27 september 2016
  Mirella Minkman
  Mirella Minkman over haar bevindingen als bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg
 • GovernanceLAB
  19 september 2016
  Ferry Koster
  Onder leiding van Ferry Koster werkt Kenniscentrum ICOON sinds 2015 aan verschillende onderzoeken
 • GovernanceLAB
  16 september 2016
  Edith Hooge
  Goed onderwijs vraagt vooral om investering in professioneel kapitaal in het onderwijsveld zelf. 
 • GovernanceLAB
  16 september 2016
  Vrouwen zijn even geschikt, maar toch worden mannen vaker in bedrijfstop gekozen
 • GovernanceLAB
  14 september 2016
  Edith Hooge is lid van de onlangs door de minister ingestelde Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs
 • GovernanceLAB
  12 september 2016
  Sietske Waslander
  Sietske Waslander schrijft in haar column over de keerzijden van de meritocratische droom.

GovernanceLAB

Het GovernanceLAB is een open platform waarin wetenschappers van TIAS samenwerken met partners uit de praktijk aan onderzoek, aan ontwikkeling van kennis en aan de toepassing daarvan op het gebied van governance. Met de missie ‘Value creation by governance’ werkt het GovernanceLAB grensoverschrijdend door verbindingen te leggen tussen publiek en privaat, tussen praktijk, onderwijs en onderzoek en tussen binnen- en buitenland.

Lopende onderzoeksprojecten
Afgeronde onderzoeksprojecten

Alle webinars van GovernanceLAB

Contact?

Prof.dr. Theo Camps

Prof.dr. Theo
Camps

LAB-directeur

Prof.dr. Edith Hooge

Prof.dr. Edith Hooge

LAB-directeur

 

 

Shirley Mahabier

Office manager
i.mahabier@tias.edu
+31 13 466 39 12

 

Partners

Stichting Social Venturing & Cooperative Entrepreneurship

GovernanceLABAndersson


 


GovernanceLABVanderKruijs

Netwerkpartners