Finance

Webinar: Het implementeren én uitdragen van een duurzame strategie

5 september 2013

Veel ondernemingen willen aansluiten bij de nieuwe zakelijke realiteit en een duurzame strategie ontwikkelen om een gezonde, langdurige toekomst te garanderen. Hiermee onderstrepen zij de betrokkenheid van hun bestaande en nieuwe invloedrijke belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, medewerkers, lokale gemeenschappen, de overheid, ngo's en universiteiten.

Maar hoe kom je van het in kaart brengen van de belangen van belanghebbenden tot het formuleren van de juiste ambities? Welke streefdoelen met betrekking tot milieu, maatschappij en de governance van de onderneming moeten worden meegenomen en bewaakt? Welke mogelijkheden hebben ondernemingen om vooruitgang op deze gebieden bekend te maken en wanneer leiden verbeteringen tot waardecreatie? Veel bedrijven lopen het risico in de rapportageval te trappen.

Dit webinar behandelt een gestructureerd proces om een duurzame strategie te ontwikkelen en dit effectief uit te dragen (vermijden van de rapportageval). Gastspreker Jan van der Kaaij (Managing Partner bij Between-us) zal de stappen in het implementatieproces van een duurzame strategie bovendien illustreren aan de hand van kabelbedrijf Telenet (een dochteronderneming van Liberty Global). Binnen slechts enkele jaren groeide Telenet uit tot ‘supersector leader’ in de Dow Jones Sustainability Index.

Lees meer

The Performance Frontier: Innovating for a Sustainable Strategy, Eccles, Serafeimhe (2013)
Dow Jones Sustainability Indices, Sustainability-indices.com

Relevante Artikelen