Finance

Sparen, en oude gewoontes

20 juli 2015
Sparen, een oud-Hollandse traditie. De laatste weken blijkt uit verse CBS-cijfers dat wij Nederlanders weer volop ons geld sparen voor later. Maar waarom eigenlijk? Waarvoor sparen wij dan? En is sparen wel zo verstandig nu de rente een dieptepunt heeft bereikt? Onderzoekers van het Financial Planning LAB onderzochten de achtergronden van het Nederlandse spaargedrag.

Leeftijdsgebonden

In een grootschalige studie onder ruim 1300 Nederlandse huishoudens zijn de onderzoekers van het TIAS Financiële Planning LAB op zoek gegaan naar bepalende achtergronden van het spaargedrag van Nederlanders.  Daaruit blijkt dat men vaker spaart wanneer dit vanuit de opvoeding is meegegeven door de ouders. Ook zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken van belang. Sparen gebeurt vooral binnen vooruitblikkende, financieel geïnteresseerde huishoudens waarin de administratie strak gevoerd wordt. Leeftijd speelt ook een bijzonder rol. Zo daalt de aandrang om te sparen naarmate de leeftijd stijgt. Enerzijds, logisch omdat het spaarmotief door de kortere horizon op hogere leeftijd wordt verzwakt. Anderzijds, opmerkelijk omdat het inkomen doorgaans stijgt met de werkjaren en er dus meer spaarcapaciteit op hogere leeftijd te verwachten is.  De rode lijn in de figuur laat zien hoe de spaarbereidheid afneemt met leeftijd.

Generatie-effect

Wellicht het interessante resultaat betreft de clustering van spaaraanleg onder bepaalde generaties. Sommige generaties blijken hun leven lang meer te willen sparen dan anderen. Een verklaring voor dit generatie-effect zochten de onderzoekers in de jeugdjaren van de respondenten. Zo blijkt dat de huidige aanleg tot sparen sterk gerelateerd is het economisch getij tijdens de eigen tienerjaren. Deze tienerjaren zijn op vele manieren bepalend in ons leven, en ook hier blijkt dat wanneer men opgroeit in economisch zware tijden men het leven lang meer neiging heeft om meevallers op te sparen. De grijze balken tonen steeds de economische groei van het zwakste jaar tijdens de tienertijd. Zo blijkt dat respondenten nu in de leeftijd 45-50 zijn opgegroeid als tiener in een periode waarin de economie kromp met 1.5%, en mede daardoor nu nog steeds meer spaart dan de generaties voor en na hun.

Meer lezen

CBS: voor onze huidige spaartegoeden
DNB: over Nederlandse vermogensposities en spaarprikkels
NIBUD: over sparen

Relevante Artikelen