Finance

Investeringen in mens en milieu ondergewaardeerd op aandelenmarkt

17 september 2014

Investeringen van bedrijven in milieu en mens worden soms in de aandelenmarkt ondergewaardeerd, blijkt uit onderzoek naar maatschappelijk verantwoord beleggen van promovendus Arian Borgers van Tilburg UniversityCorrectie hiervan kan de belegger in die aandelen extra rendement opleveren. Hij concludeert ook dat het uitsluiten van controversiële aandelen zoals wapen- en tabaksproducten weinig (negatief) effect heeft op de rendementen van beleggingsportefeuilles.

Beeld: © Nationale Beeldbank

De laatste decennia is het aantal ‘verantwoorde’ investeerders en beleggingsfondsen wereldwijd gestaag gegroeid. In zijn onderzoek, Responsible Investing: New Insights into Performance and Tastes, bestudeert Arian Borgers verschillende financiële aspecten van Socially Responsible Investment (SRI).Supervisors van Borgers zijn prof. dr. C.G. Koedijk en prof. dr. J.R. ter Horst, respectivelijk dean en vice-dean van TIAS. Copromotor is dr. J.M.M. Derwall.

De ethische kant betreft het uitsluiten van beleggingen in bedrijven of bedrijfstakken die tegen de normen en waarden van de investeerder ingaan. Daarnaast laten bepaalde investeerders informatie over hoe een bedrijf op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied (Environment, Social and Governance, ESG) opereert, meewegen in hun beleggingsbeslissingen om zo de rendement-risicoverhouding te optimaliseren.
Borgers’ onderzoek toont aan dat deze ESG informatie waarde bevat voor beleggers, omdat investeringen in mens en milieu ondergewaardeerd werden in de aandelenmarkt. Als de markt deze onderwaardering corrigeert kan de belegger in die aandelen extra rendement behalen. Borgers heeft verschillende datatypen geanalyseerd: data over verantwoord ondernemen van de drieduizend grootste bedrijven uit de VS, dagelijkse en maandelijkse aandelenrendementen, analistenvoorspellingen van bedrijfswinsten, accountingdata, rendementen van beleggingsfondsen, en investeringen van institutionele beleggers.

Verantwoorde pensioenbelegging belangrijk voor vrouwen

Het proefschrift bevat ook een paper van Borgers waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse pensioengerechtigden het belangrijk vindt hoe hun pensioeninleg wordt belegd. Vooral vrouwen zijn bereid daarvoor zelfs genoegen te nemen met iets minder pensioen. Nederlanders hebben de meeste afkeer van investeringen waarvan de wapenindustrie of mensenrechtenschenders zouden profiteren. Tegen investeren in tabak en alcohol en gokken is relatief weinig bezwaar. Wel blijkt dat circa een derde van de mensen te weinig ‘financieel geletterd’ is om daadwerkelijk in hun financiële keuzes rekening te houden met hun ethische voorkeuren. Voor dit pensioenonderzoek zijn ruim 1700 Nederlanders ondervraagd.

Arian Borgers (Veldhoven, 1987) behaalde een Research Master aan Tilburg University in 2010. Daarna begon hij aan zijn promotieonderzoek bij het departement Finance en het Tilburg Sustainability Center. Sinds mei 2014 werkt hij als postdoc aan Maastricht University en het European Center for Corporate Engagement.

Reageren
U kunt reageren op bovenstaand artikel. Reacties worden gemodereerd en na goedkeuring geplaatst.
Relevante Artikelen