De dagelijkse leiding van TIAS School for business and Society is in handen van de raad van bestuur.

Deze bestaat uit de volgende leden:

  • Kees Koedijk (Dean & Director)
  • Jenke ter Horst (Vice Dean)
  • Edith Hooge (Vice Dean)

Kees Koedijk, dean & directorKees Koedijk

Dean & Director

Kees Koedijk is de Dean & Director van TIAS School for Business & Society. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het leiden van de directie in het bepalen van de strategische koers, de dagelijkse gang van zaken en de financiële prestaties van TIAS.

Als hoogleraar Finance en als onderzoeker aan het centrum voor economisch beleid (CEPR) wijdde hij het overgrote deel van zijn carrière aan onderzoek naar het raakvlak tussen finance en de maatschappij. In internationaal gerenommeerde tijdschriften verschenen talloze artikelen van Koedijk over sociaal verantwoord investeren, duurzame ontwikkeling en pensioen management. Koedijk publiceerde onder andere in The Review of Financial Studies en The Journal of Business and Financial Management. In 2010 verscheen het boek Investment Beliefs-A Positive Approach to Institutional Investing dat hij samen met Alfred Slager schreef. Momenteel is Kees tevens de hoofdredacteur van The Journal of International Money and Finance.

De sociale relevantie van zijn academische werk oogste internationale lof. In 2002 en 2005 ontving Kees de Moskowitz Prijs voor zijn onderzoek naar sociaal verantwoord investeren en in 2006 en 2008 werd hij bekroond met de Mistra Grant. In 2008 ontving hij ook de Finance & Sustainability Award.

Zijn sociale betrokkenheid blijft echter niet beperkt tot de academische wereld. Als sociale entrepreneur heeft Kees diverse succesvolle initiatieven opgezet gedurende zijn carrière. Tot op de dag van vandaag blijven bedrijven zoals Global Property Research en Finance Ideas, projecten zoals Mejudice.nl een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Een van zijn meer recente projecten betreft de ontwikkeling van een bijzonder succesvol digitaal begeleidingssysteem voor middelbare scholieren die weinig middelen hebben en examenbegeleiding nodig hebben.

Gedreven door de overtuiging dat economisch succes gepaard zou moeten gaan met maatschappelijke vooruitgang, is Kees volledig toegewijd aan de missie van TIAS om in het hart van het zakenleven en de maatschappij te opereren, om mensen en organisaties te helpen zaken te doen die een doel dienen.

Jenke ter Horst, Vice Dean TIASJenke ter Horst

Vice Dean

In 2009 werd prof.dr. J. Ter Horst aangesteld als hoogleraar Finance en een paar maanden later werd hij de Vice Dean van onderwijs aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Binnen deze positie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en introductie van een nieuw didactisch concept (Research Based Learning) in alle programma’s die werden aangeboden op TiSEM. In 2013 vertrok hij bij TiSEM om de positie van Vice Dean te bekleden op TIAS.

Ter Horst studeerde af in de econometrie (Universiteit Groningen) en behaalde een PhD aan de Universiteit van Tilburg in 1998. Hij was zeer betrokken bij toegepaste onderzoeksprojecten en doceerde vakken op diverse niveaus (bachelor, master en executive programs). Zijn onderzoeksinteresse spitst zich vooral toe op portfolio management en Ter Horst publiceerde onder andere over Mutual Fund en Hedge Fund prestaties. Zijn meest recente onderzoek richtte zich op sociaal verantwoord investeren en zijn artikelen over dit onderwerp verschenen in The Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Corporate Finance en Journal of Empirical Finance.

Edith Hooge

Vice Dean 

Prof.dr. E.H. Hooge is sinds 2012 aangesteld als hoogleraar ‘Boards and governance in education’. Hooge is gespecialiseerd in onderwijsbestuur. Goed bestuur in relatie tot onderwijskwaliteit en publieke waardencreatie, (horizontale) verantwoording, intern toezicht en maatschappelijk ondernemerschap zijn centrale thema's in haar onderzoek en publicaties. Hooge trad op 1 februari 2016 toe tot de Directie van TIAS om de strategische activiteiten te versterken en uit te breiden.

Hooge studeerde af in Educational Science (Universiteit Amsterdam) en behaalde een PhD in Education aan diezelfde Universiteit. Gedurende haar loopbaan heeft zij zich altijd op toepassingen in de praktijk van beleid, bestuur en organisatie gericht. Zij begeleidde evaluaties van RvT/RvC’s en besturen, gaf advies en is regelmatig voorzitter of lid van monitorings- of onderzoekscommissies op het terrein van goed bestuur en governancecodes. Edith heeft ruim twintig jaar ervaring als academisch onderzoeker en docent. Zij heeft wetenschappelijke en vakpublicaties op haar naam staan. Voordat Hooge aangesteld werd als lid van het Executive Management Team was zij directeur van het TIAS GovernanceLAB en Academic Director van het Commissarissen- en Toezichthoudersprogramma.