Lecture

Flexibiliteit en Bedrijfswaardering

Tijdens deze workshop wordt op elementaire wijze de techniek van Reële Opties uitgewerkt aan de hand van Binomial modellen. Het Binomial model is een overzichtelijk en eenvoudig model om toe te passen in de actuele waarderingspraktijk. Aan de hand van eenvoudige casussen worden Reële Optie modellen uitgewerkt en toegelicht.

Details en programma

Het inpassen van flexibiliteit in de waarderingscasus wordt wel vaak conceptueel besproken maar zelden feitelijk, kwantitatief, berekend en ingevoegd. Met name met betrekking tot uitbreidingsinvesteringen worden Reële Opties besproken. Er wordt dan vaak gekozen om de toekomstige uitbreidingsinvestering of volledig mee te nemen of volledig weg te laten in de waardering. Tijdens deze workshop wordt op elementaire wijze de techniek van Reële Opties uitgewerkt aan de hand van Binomial modellen. Het Binomial model is een overzichtelijk en eenvoudig model om toe te passen in de actuele waarderingspraktijk. Aan de hand van eenvoudige casussen worden Reële Optie modellen uitgewerkt en toegelicht.

Inhoud

• Algemene uitgangspunten bij het berekenen van Reële Opties waarbij de “Replicating Portfolio Approach” centraal zal staan.
• De terminologie m.b.t. opties en de verschillen en overeenkomsten tussen financiële en reële opties.
• Het op eenvoudige wijze berekenen van financiële opties; Call opties en Put opties.
• Het duiden van de verschillen tussen de diverse optie berekeningsmodellen.
• Welke Reële optie mogelijkheden zijn aanwezig in de waarderingspraktijk, bezien vanuit een conceptueel kader.
• Hoe kan op een eenvoudige wijze een reële optie worden berekend, gebruikmakend van het Binomial Model?
• Het inpassen van een “decision tree approach” in het Binomial Model, m.n. toepasbaar bij productontwikkelingen en startende ondernemers.
• Kort zal worden ingegaan op het bepalen van de aanvangswaarde (present value t=0) en hoe de volatiliteit van het waarderingsobject kan worden bepaald.
• Het inpassen van reële opties in de actuele waarderingspraktijk aan de hand van een concreet voorbeeld.
• Tot slot zal kort worden ingegaan op de invulling van de verdiepingsworkshop en zal worden gepolst of er behoefte is om dit onderwerp verder uit te diepen ten behoeve van de actuele waarderingspraktijk.

Programma 

13:00-13:30 Welkom met koffie en thee
13:30-15:00 Workshop deel 1 
15:00-15:30 Pauze, met koffie/thee en fris
15:30-17:30 Workshop deel 2
17:30-18:30 Afsluitende borrel met hapjes

https://gallery.mailchimp.com/c41891d69315bb49df9edf65a/images/77216142-7420-4702-9c80-03c9a36f1f53.jpgPE-uren 
In het kader van de regeling Permanente Educatie Register Accountants worden aan de workshop 3 PE-punten toegekend aan zowel Register Accountants als Register Valuators.
 
Kosten
Deelname aan de workshop kost € 495,-. Op 14 november 2017vindt de verdiepingsworkshop plaats. Deelname aan de verdiepingsworkshop bedraagt € 1.100,-. Combineert u beide workshops, dan betaalt u in totaal maar € 1.300,-.

Annulering
Annulering is tot 1 week voorafgaand aan de workshop kosteloos. Daarna mag men nog wel eventueel iemand anders/een collega sturen maar krijgt men geen geld meer retour.

Datum en locatie

26 oktober 2017 13:00 - 18:30
Aanmelden
Utrecht Kroonstraat 50 3511 RC Utrecht Nederland Routebeschrijving
Contact
Nicole Rijnen
Nicole Rijnen
Policy Adviser LAB’s